úterý 13. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Anonymové a sdělovací prostředky:
 • Neviditelný pes a Česká televize: podivné novinářské priority (Jan Čulík)
 • Anonymní pamflet o údajných poměrech v České televizi na Neviditelném psu (Tomáš Pecina) Česká televize a Rada ČT:
 • Karel Mašita naposledy o navrhovaném filmu o Jazzové sekci Úvaha nad filmem Je třeba zabít Sekala:
 • Musíme bojovat se zlem, pocházejícím z nás (Marek Houša) Politická kultura:
 • Senát z druhé strany (Jiří Jírovec) Otevřený dopis Petru Uhlovi:
 • Důsledky komunistického apartheidu v oblasti vzdělání trvají (Pavel Kozák) Studená válka:
 • Pozoruhodné dědictví dlouhého období, které jakoby nikdy nebylo. Rusko nemoho studenou válku vyhrát (Independent) Děti Země:
 • Už máme právo na ekologické informace? Oznámení:
 • Nové číslo Hurontarie na síti  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • The weekly English-language electronic NEW PRESENCE, edited by Andrew Stroehlein, is here.
 • Zde je minulé vydání Britských listů.
 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.
 • Adresa Britských listů je zde. Pouze když nefunguje, pište na tuto alternativní adresu.
 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).
 • Užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku jsou zde.
 • Časopis Neviditelný pes, který vydává Ondřej Neff, je na adrese http://pes.eunet.cz.
 • archívu Britských listů jsou nyní k dispozici tematicky uspořádané články, zveřejněné v BL v letech 1996 - 1997.
 • Měsíčník Nová přítomnost je nyní k dispozici na síti.
 • Stránky české skupiny Amnesty International najdete na adrese http://www.amnesty.cz.
 • Stránku diskusního pořadu České televize Na hraně, věnovaného problémům a názorům mladé generace, najdete na této adrese.

  Co nového v České republice

 • Tržby českého průmyslu v srpnu proti stejnému měsíci loňského roku poklesly o 3,2 procenta ve stálých cenách. V srpnu stoupla produktivita práce o 5,8 % a průměrná reálná mzda (po odečtení vlivu inflace) o 1,3 % na 11 356 korun. Průmyslová výroba meziročně vzrostla o 1,1 %. Ekonomové považují vývoj za zklamání. Český průmysl se dostává do potíží. Záporně působí silný kurs koruny, rostoucí finanční potíže podniků a  ochabující zahraniční poptávka po jejich výrobcích. Velmi pomalu roste zpracovatelský průmysl (o 1,1 %). Výrazný pokles asi o 14 % u výroby kovů a kovodělných výrobků, odpovídá mizící poptávce Stavební výroba podle Českého statistického úřadu v srpnu meziročně klesla o 5,2 procenta, ale její pád se proti červenci trochu zpomalil.

 • Na pražském Fóru 2000 se hovořilo o globalizaci a o násilí ve světě a v Kosovu. Prezident Václav Havel navrhl, aby měla Evropská unie stálého zístupce v Radě bezpečnosti OSN. Je ovšem známo, že nynější členové Rady bezpečnosti OSN se nechtějí vzdát svého vlivu a pokud možno blokují veškeré návrhy na reformu. Struktura Rady bezpečnosti OSN je totiž v dnešní době naprosto zastaralá a patří do už dost dávno minulé éry.

 • Automaty McDonald's jako "symbol globalizace" v diskusi na Fóru 2000? Konečně i do Prahy, prostřednictvím Fóra 2000, jak se zdá výrazněji pronikl koncept odumírání národního státu (jímž se Britské listy poprvé podrobněji zabývaly v listopadu 1996, druhá část je zde.). Ovšem, jak napsala agentura ČTK, "jako viditelný symbol propojujících se ekonomik se přitom v projevech delegátů často objevoval odkaz na mezinárodní síť jídelen McDonald's". To se tedy zdá poněkud trapně triviální, ne? Na to se snad do Prahy nemusely sjíždět světové celebrity? - Daleko důležitějším tématem, které ovšem bude těžko zajímat mezinárodní delegáty Fóra 2000, je, jak si v sílících globalizačních trendech bude počínat česká společnost a co to pro ni bude znamenat. Uspěje česká společnost, nebo se uzavře do parochialismu - dostane se hospodářsky kupředu anebo bude hospodářsky zotročena? To jsou velmi vážné věci. (Právě těmito tématy se - bohužel bez úspěchu - pokusila letos na jaře mimo jiné důležité věci v dlouhodobější perspektivě zabývat Kytkova reforma zpravodajství ČT. Bylo to pro lidi v ČT příliš náročné. Třeba nastane příhodnější doba a k těmto závažným tématům se někdo v budoucnosti v českých televizích inteligentně vrátí.)

 • Václav Havel odletěl na vrcholnou schůzku prezidentů středoevropských zemí ve Vídni. Bude tam jednat o evropské integraci.

 • Jakub Puchalský po půl roce ve funkci chválí své reformy v ČT. V rozhovoru pro dnešní deník Slovo uvedl, že od 1. ledna 1999 se ČT chystá "více kultivovat zábavu" a vysílat od 16 do 18 hodin pořady pro děti a mládež. Puchalský chce posílat zaměstnance ČT do doškolovacích kursu. Varuje, že v důsledku nedostatku financí bude z ČT propuštěno nejméně 200 lidí. Na námitku deníku Slovo, že se za půl roku změnily v ČT jen některé znělky a že se trochu šachovalo s některými moderátory, odpověděl Puchalský: "Řada změn je pro diváka zatím neviditelná, ale vytvářejí dohromady pozitivní atmosféru, která by se do celkové nálady vysílání měla následovně promítnout" (sic). - Podle informací Britských listů je naopak situace na některých pracovištích ČT, zejména ve zpravodajství, velmi nepříjemná.

 • Přestože ministr kultury Pavel Dostál tento postoj kritizuje, generální ředitel Jakub Puchalský utajuje svůj projekt, na jehož základě zvítězil letos na jaře v konkursu na svou nynější funkci. Tento jeho postoj schvaluje i Rada České televize, viz tento rozhovor Tomáše Peciny s místopředsedou Rady Vladislavem Kučíkem. (Viz též zde). Šéf zpravodajství ČT Zdeněk Šámal odmítl odpovědět na třináct závažných otázek, týkajících se zhoršování úrovně zpravodajství ČT a označil Britské listy za "nenávistný, téměř goebbelsovský list".

  Výběr textů z posledních dní:


  Pokračování seznamu nejzajímavějších článků z poslední doby umisťuji zvlášť jako samostatný text, viz OBSAH dnešního čísla. (Toto pokračování se NENATÁHNE jako součástí Kompletních Britských listů, musíte si na ně v Obsahu samostatně kliknout.) Všechny články předchozích vydání od začátku Britských listů v červenci 1996 jsou k dispozici v archívu BL. • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|