úterý 13. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Anonymové a sdělovací prostředky:
 • Neviditelný pes a Česká televize: podivné novinářské priority (Jan Čulík)
 • Anonymní pamflet o údajných poměrech v České televizi na Neviditelném psu (Tomáš Pecina) Česká televize a Rada ČT:
 • Karel Mašita naposledy o navrhovaném filmu o Jazzové sekci Úvaha nad filmem Je třeba zabít Sekala:
 • Musíme bojovat se zlem, pocházejícím z nás (Marek Houša) Politická kultura:
 • Senát z druhé strany (Jiří Jírovec) Otevřený dopis Petru Uhlovi:
 • Důsledky komunistického apartheidu v oblasti vzdělání trvají (Pavel Kozák) Studená válka:
 • Pozoruhodné dědictví dlouhého období, které jakoby nikdy nebylo. Rusko nemoho studenou válku vyhrát (Independent) Děti Země:
 • Už máme právo na ekologické informace? Oznámení:
 • Nové číslo Hurontarie na síti  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Komunistický apartheid v oblasti vzdělání
  a jeho důsledky pro dnešní život jeho obětí

  Otevřený dopis panu Petru Uhlovi,
  zmocněnci vlády ČR pro lidská práva


  Vážený pane Uhle,

  jednou z řady nespravedlností komunistického režimu bylo posuzovat způsobilost mladých lidí ke studiu podle tzv. "angažovanosti" jejich rodičů. Tak byly skutečné znalosti a schopnosti uchazečů o studium spojovány se zásluhami rodičů podle toho, jak tito ochotně či neochotně komunistický režim podporovali. Na základě toho pak komunisté konstruovali pořadí, jež určovalo, kdo bude ke studiu přijat - a komu bude posláno vyrozumění o "přednosti dané uchazečům lépe splňujícím předpoklady".

  Ačkoli by se dalo diskutovat o velmi mnoha mravních i ekonomických důsledcích tohoto apartheidu, v tomto dopise se chci omezit jen na skutečnosti dokazatelné fakty:

  1. Usilovali jsme o přijetí na školy za komunistického režimu a máme od těchto škol záporná stanoviska ohledně přijetí i odvolání. (Přičemž je dnes absloutorium týchž škol tehdy přijatými uznáváno jako dostatečné vzdělání.)
  2. Po r. 1989 jsme tytéž školy absolvovali.
  3. V současnosti je zaměstnavateli požadováno buď "mládí" nebo "praxe". To první není možno vrátit; to druhé nám není - v důsledku podřadných míst, která jsme za totality zastávali - uznáno! Znamená to pro nás znovu diskriminaci, tentokrát zejména ekonomickou.

  Předem Vám, srdečně děkuji, pane Uhle, pokud se budete zabývat i tímto typem diskriminace u nás a dávám Vám své slovo, že Vaši odpověď na tento dopis rád zveřejním na tomto URL.

  Vzhledem k tomu, že jde o zcela veřenou věc, jistě se shodneme, že není na závadu, když je dopis podán jako "otevřený", tzn. že s jeho obsahem seznámím nejen Vás, resp. Vládu ČR, ale také sdělovací prostředky.


  Pavel Kozák,
  rodné číslo: 550215/0302
  e-mail: pavel.kozak@writeme.com

  Praha, 12.10.1998  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|