úterý 13. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Anonymové a sdělovací prostředky:
 • Neviditelný pes a Česká televize: podivné novinářské priority (Jan Čulík)
 • Anonymní pamflet o údajných poměrech v České televizi na Neviditelném psu (Tomáš Pecina) Česká televize a Rada ČT:
 • Karel Mašita naposledy o navrhovaném filmu o Jazzové sekci Úvaha nad filmem Je třeba zabít Sekala:
 • Musíme bojovat se zlem, pocházejícím z nás (Marek Houša) Politická kultura:
 • Senát z druhé strany (Jiří Jírovec) Otevřený dopis Petru Uhlovi:
 • Důsledky komunistického apartheidu v oblasti vzdělání trvají (Pavel Kozák) Studená válka:
 • Pozoruhodné dědictví dlouhého období, které jakoby nikdy nebylo. Rusko nemoho studenou válku vyhrát (Independent) Děti Země:
 • Už máme právo na ekologické informace? Oznámení:
 • Nové číslo Hurontarie na síti  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Děti Země: Už máme právo vědět?

  Deti Zeme zahajuji dlouhodoby projekt zamereny na prakticke uplatnovani noveho zakona c. 123/98 Sb. o pravu obcanu na informace o zivotnim prostredi. Projekt podporila Nadace Partnerstvi v ramci programu "Pravo vedet" financovaneho z daru WWF Norsko .

  Cilem noveho projektu "Mame pravo vedet" je proverit v praxi fungovani noveho zakona c. 123/98 Sb. o pristupu obcanu k informacim o zivotnim prostredi, zejmena v zapadoceskem regionu. Dale si projekt klade za ukol predat ziskane zkusenosti zajemcum z rad obcanskych sdruzeni, novinaru a sirsi verejnosti. Pocita take se zrizenim specialni WWW stranky na internetu informujici o prubehu projektu a jeho vysledcich.

  Právo na informace: Jak to bylo dřív

  Pristup k informacim o zivornim prostredi je obcanum garantovan Listinou zakladnich prav a svobod. Jeji clanek 35, odstave 2 zni: "Kazdy ma pravo na vcasne a uplne informace o stavu zivotniho prostredi a prirodnich zdroju." Prakticke uplatneni tohoto prava umoznoval castecne jiz zakon c. 114/92 Sb. o ochrane prirody a krajiny, ktery zarucoval pristup k informacim o rizenich, v nichz se rozhoduje napr. o zasazich do prirody, krajinneho razu atd.

  "Bohuzel uplatneni tohoto zakona narazelo na subjektivni vyklady nekterych statnich uredniku. Ti mnohdy svevolne omezovali svobodny pristup obcanu k informacim o zahajovanych rizenich, ve kterych mohlo dojit k poskozeni prirody. Jako priklad mohu uvest ing. Jiriho Balihara, vedouci odboru stavebne spravniho Magistratu mesta Plzne, ktery nekolik let opakovanym a systematickym porusovanim zakona branil plzenskym ekologickym iniciativam (Hnuti Duha Plzen a Deti Zeme - Plzen) v ucasti v rizenich tykajicich se zajmu ochrany prirody," uvedl Ales Kutak z Hnuti DUHA Plzen.

  Nový zákon o právu na informace

  Od 1. cervence 1998 vstoupil v platnost zakon c. 123/98 Sb. o pravu na informace o zivotnim prostredi. Ten obcanum zajistuje bezplatny pristup k udajum o stavu vody a ovzdusi, latkach vypoustenych do prostredi, vlivech staveb na zivotni prostredi apod. Mimo jine je mozne na zaklade zakona zjistit, kterym zdrojum (spalovnam, kotelnam podniku, skol, uradu ci kasaren aj.) hrozi uzavreni, nebot prekracuji limity znecisteni ovzdusi, jez vstoupi v platnost 1.1.1999.

  Deti Zeme se na zaklade predchozich spatnych zkusenosti obavaji, ze obcane pri uplatnovani noveho zakona v praxi mohou narazit na neznalost ci neochotu nekterych uredniku nebo uradu. To je hlavnim duvodem zahajeni noveho projektu

  Evropská unie právo na informace garantuje

  V Evropske unii je svobodny pristup k informacim o zivotnim prostredi upraven direktivou c. 90/313/EHS ze 7.6.1990. Ceska republika je navic od cervna 1998 signatarem tzv. Aarhusske konvence, presneji "Umluvy o pristupu k informacim, ucasti verejnosti na rozhodovani a pristupu k pravni ochrane v zalezitostech ZP".

  Prijetim zakona c. 123/98 Sb. Ceska republika ucinila prvni krok k tomu, aby uvedla nas pravni rad do souladu s pozadavky EU. Problemem se vsak podobne jako u jinych norem muze stat jejich prakticke uplatnovani. Prave na toto bolave misto se soustreduje hlavni pozornost noveho projektu Deti Zeme.

  Tomas Pruner, koordinator projektu "Mame pravo vedet"

  Tomas Pruner
  Deti Zeme - sekce "Za cistou zemi, vzduch a vodu"
  Uslavska 29, 301 44 Plzen
  tel/fax: +42-19-74 55 905
  e-mail: tomas.pruner@ecn.cz
  http://www.ecn.cz/detizeme  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|