pátek 30. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Lidové noviny a Česká televize:
 • Bohumil Klepetko říká Lidovým novinám, co neodpovídá pravdě: Dvanáct "ojedinělých" odchodů z ČT Jan Kavan: interview, které nebylo:
 • Ministerstvo zahraničí - přesně podle "komunikačního desatera"? (Tomáš Pecina) Rakousko a Čechy:
 • Rozluštění aféry Helmut Zilk? (Der Standard) Zveřejňování parlamentního jednání:
 • František Vízek ze Senátu ČR si stěžuje na Tomáše Pecinu Sobectví v mezinárodním podnikání:
 • Odpověď Aleši Muellerovi (Jiří Jírovec)
 • Neprofesionální úroveň světového finančnictví: Velká pětka terčem kritiky pro nízkou úroveň globálního auditu (Financial Times) Pořad o Jazzové sekci:
 • Karel Mašita: Vydejte mi dokumenty k nerealizovanému pořadu o Jazzové sekci! Dopis šéfproducentce ČT Češi v Americe, dvojí občanství a restituce:
 • Korespondence s Ústavním soudem v Brně (Aja Bufka) Český podnikatelský etos:
 • Ještě jednou o českém internetu - odpověď a vysvětlení panu Kmentovi i jiným (Vratislav Kuška) Jubileum Dětí Země:
 • Devět let Dětí Země - devět let ochrany životního prostředí Oznámení:
 • Jiřina Fuchsová vydala knihu Nejasná zpráva o stavu republiky  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • František Vízek ze Senátu ČR si stěžuje na Tomáše Pecinu

  V Praze dne 13. října 1998
  Č.j. 12706/98-123

  Věc: Předání přepisu zvukového záznamu

  Vážený pane Čulíku,

  náš výbor se dne 2.9. 1998 na své 13. schůzi zabýval podnětem Českého helsinského výboru ze dne 24.5. 1998 K protiprávnímu zacházení policistů s předvedenými účastníky pochodu Globální pouliční slavnosti 16. května 1998 a odpovědností státu za týrání těchto osob.

  Přesto že, (sic) byl po celou dobu projednávání tohoto bodu programu přítomen redaktor Vašich listů pan Tomáš Pecina, požadoval zpracování a předání přepisu zvukového záznamu jeho průběhu. Členové výboru tento požadavek posoudili a došli k závěru, že vzhledem k osobní účasti redaktora T. Peciny na jednání není důvod, proč takovýto přepis pořizovat. Dne 3.9. 1998 v Britských listech váš redaktor uveřejnil článek "Demokracii si rozvracet nedáme!!", v němž uvedl nepřesné informace vystoupení některých členů výboru a současně dopisem předsedovi Senátu PČR panu Petru Pithartovi podal stížnost na výboru a požádal ho o zásah v této věci.

  Tlak, který nejen pan Tomáš Pecina, ale i další zúčastnění hosté zastoupení panem Stanislavem Pencem z Dokumentačního střediska pro lidská práva vyvíjeli na výbor, aby byl pořízen a předán přepis, vedl výbor dne 24.9. 1998, aby na své 14. schůzce přijal usnesení č. 104, jímž rozhodl o pořízení přepisu, který předá předsedovi Senátu PČR, předsedovi Českého helsinského výboru a Vám, jako vydavateli Britských listů, abyste srovnal skutečná vyjádření jednotlivých senátorů s jejich interpretací podanou ve výše citovaném článku pana redaktora T. Peciny.

  Pan redaktor T. Pecina měl možnost konfrontovat znění přepisu se zvukovým záznamem a neshledal v nich žádné disproporce a to ho vedlo také k omluvě panu senátoru Antonínu Petrášovi za zkreslující interpretaci jeho výroků v uvedeném článku.

  Souhlasíme s tím, že veřejnost má být informována o dění ve společnosti, ale vždy za zachování přísné objektivity a pravdivosti.

  Vízek

  podpis

  Parlament České republiky
  Senát
  František Vízek
  Předseda výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu


  Poznámka Jana Čulíka:

  Není mi jasné, na co si František Vízek stěžuje. Žádné konkrétní zkreslení, které by zůstalo v Britských listech neopraveno, F. Vízek v dopise neuvádí.

  Celkově působí dopis poněkud provinčním dojmem. Domníval jsem se, že v parlamentě zavedenější demokracie, za niž se jistě po téměř deseti letech už ČR považuje, je automatickým zvykem, že je systematicky a hned zveřejňován doslovný záznam jednání obou komor parlamentu.

  Pokud vím, Tomáš Pecina a Stanislav Penc se před začátkem výše zmíněného jednání dotazovali, jestli si ho mají nahrát. Bylo jim řečeno, že to není třeba, že se přepis pořizuje profesionálně. Pak se setkali s neochotou pracovníků Senátu, když požadovali zveřejnění přepisu. Teprve na zásah Petra Pitharta (po dopise, který mu adresoval Tomáš Pecina) došlo k publikaci záznamu z jednání, který měl být k dispozici přece proboha automaticky!!

  Těchto pár vět pana Vízka mluví samo za sebe:

  Přesto že, (sic) byl po celou dobu projednávání tohoto bodu programu přítomen redaktor Vašich listů pan Tomáš Pecina, požadoval zpracování a předání přepisu zvukového záznamu jeho průběhu. Členové výboru tento požadavek posoudili a došli k závěru, že vzhledem k osobní účasti redaktora T. Peciny na jednání není důvod, proč takovýto přepis pořizovat.

  Je toto skutečně profesionální přístup parlamentu, zástupců občanů, k veřejnosti?

  Tomáš Pecina učinil v první zprávě z jednání parlamentu (KDY NEMĚL K DISPOZICI PŘEPIS!!) věcnou chybu, neboť výrok jednoho přítomného omylem připsal přítomnému jinému. Jakmile získal k dispozici přepis, chybu v BL opravil.

  Kdyby byl záznam k dispozici operativně ihned, k chybě by nedošlo.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|