pátek 30. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Lidové noviny a Česká televize:
 • Bohumil Klepetko říká Lidovým novinám, co neodpovídá pravdě: Dvanáct "ojedinělých" odchodů z ČT Jan Kavan: interview, které nebylo:
 • Ministerstvo zahraničí - přesně podle "komunikačního desatera"? (Tomáš Pecina) Rakousko a Čechy:
 • Rozluštění aféry Helmut Zilk? (Der Standard) Zveřejňování parlamentního jednání:
 • František Vízek ze Senátu ČR si stěžuje na Tomáše Pecinu Sobectví v mezinárodním podnikání:
 • Odpověď Aleši Muellerovi (Jiří Jírovec)
 • Neprofesionální úroveň světového finančnictví: Velká pětka terčem kritiky pro nízkou úroveň globálního auditu (Financial Times) Pořad o Jazzové sekci:
 • Karel Mašita: Vydejte mi dokumenty k nerealizovanému pořadu o Jazzové sekci! Dopis šéfproducentce ČT Češi v Americe, dvojí občanství a restituce:
 • Korespondence s Ústavním soudem v Brně (Aja Bufka) Český podnikatelský etos:
 • Ještě jednou o českém internetu - odpověď a vysvětlení panu Kmentovi i jiným (Vratislav Kuška) Jubileum Dětí Země:
 • Devět let Dětí Země - devět let ochrany životního prostředí Oznámení:
 • Jiřina Fuchsová vydala knihu Nejasná zpráva o stavu republiky  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Neprofesionální úroveň světového finančnictví:

  Velká pětka terčem kritiky pro nízkou úroveň globálního auditu

  Světová banka nařídila pěti nejznámějším globálním auditorským firmám, tzv. Velké pětce, aby přestaly poskytovat jména svých firem pro podnikatelské a ekonomické analýzy, zveřejňované v asijských ekonomikách, jestliže tyto analýzy nebyly vypracovány podle nejpřísnějších mezinárodních inspekčních finančních norem, napsal deník Financial Times.

  Vedoucí pracovníci pěti největších globálních auditorských firem byli povoláni na dvojí jednání ve washingtonském ústředí Světové banky. Bylo od nich požadováno, aby přiměli své klienty přizpůsobit se mezinárodním auditorským normám. Jinak musejí tyto známé auditorské firmy odmítat podepsat pod auditorské zprávy.

  Tato akce Světové banky zřejmě povede k tomu, že bude celosvětově přijat globální auditorský finanční kód, který bude založen na mezinárodních auditorských předpisech, které sestavila Mezinárodní federace účetních pracovníků. Světová banka bude také v tomto smyslu vyvíjet nátlak na místní regulátory v jednotlivých zemích, zejména v oblasti bankovnictví.

  Světová banka je znepokojena, že globální auditorské firmy, které rychle expandují do zemí třetího světa, podepisují svým jménem auditorské zprávy, které jsou založeny na místních auditorských zvyklostech. Takové zprávy často skrývají zadluženost analyzovaných firem a mohou vyvolávat falešnou důvěru investorů.

  Některé firmy z Velké auditorské pětky rozvázaly už kontrakty s auditorskými firmami v rozvojových zemích, když se setkaly s odporem při zavádějí přísnějších auditorských norem.

  Avšak Světová banka požaduje, aby globální auditorské firmy přestaly propůjčovat svou značku místním auditorským podnikům. Světová banka je znepokojena, že v mnoha zemích světa nejsou finanční analýzy a podnikatelské výroční zprávy dostatečně průhledné. Odmítla však jmenovat, o které země konkrétně jde.

  Je nejasné, zda bude Velká auditorská pětka ochotna přijít o zákazníky při prosazování vyšší auditorské úrovně svých analýz. Existují také praktické problémy, protože se mezinárodní auditoři pravděpodobně střetnou při zavádění přísnějších norem s místními zákony v jednotlivých zemích.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|