pátek 30. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Lidové noviny a Česká televize:
 • Bohumil Klepetko říká Lidovým novinám, co neodpovídá pravdě: Dvanáct "ojedinělých" odchodů z ČT Jan Kavan: interview, které nebylo:
 • Ministerstvo zahraničí - přesně podle "komunikačního desatera"? (Tomáš Pecina) Rakousko a Čechy:
 • Rozluštění aféry Helmut Zilk? (Der Standard) Zveřejňování parlamentního jednání:
 • František Vízek ze Senátu ČR si stěžuje na Tomáše Pecinu Sobectví v mezinárodním podnikání:
 • Odpověď Aleši Muellerovi (Jiří Jírovec)
 • Neprofesionální úroveň světového finančnictví: Velká pětka terčem kritiky pro nízkou úroveň globálního auditu (Financial Times) Pořad o Jazzové sekci:
 • Karel Mašita: Vydejte mi dokumenty k nerealizovanému pořadu o Jazzové sekci! Dopis šéfproducentce ČT Češi v Americe, dvojí občanství a restituce:
 • Korespondence s Ústavním soudem v Brně (Aja Bufka) Český podnikatelský etos:
 • Ještě jednou o českém internetu - odpověď a vysvětlení panu Kmentovi i jiným (Vratislav Kuška) Jubileum Dětí Země:
 • Devět let Dětí Země - devět let ochrany životního prostředí Oznámení:
 • Jiřina Fuchsová vydala knihu Nejasná zpráva o stavu republiky  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Karel Mašita: Vydejte mi dokumenty k nerealizovanému pořadu o Jazzové sekci! Dopis šéfproducentce ČT

  Vážený pane Čulíku,

  Zasílám Vám na vědomí svůj dnešní dopis šéfproducentce ČT (viz záhlaví dopisu), který dle Vašeho uvážení můžete zveřejnit.

  Karel Mašita

  V Praze dne 20.10.1998

  doporučeně
  Česká televize - producentské centrum
  šéfproducentka paní Alena Müllerová
  Kavčí hory, 140 70 Praha 4

  Praha 20. 10. 1998

  věc: vydání dokumentů k nerealizovanému pořadu o Jazzové sekci

  Vážená paní šéfproducentko!

  Jelikož Česká televize prokazatelně odmítla ucelený a objektivní dokument o nejrozsáhlejší protikomunistické organizaci Jazzová sekce Svazu hudebníků ČSR, dovoluji si Vás tímto vyzvat k okamžitému vydání všech podkladů, které divácí k tomu pořadu zaslali ČT jako reakci na dva nabírací spoty - ty podle mých a mně dosud nezaplacených scénářů ČT odvysílala letos v únoru - dubnu.

  Zajisté chápete, že za tohoto stavu "věci" drží ČT tyto divácké ohlasy neoprávněně a tedy mi je jako jedinému autoru tohoto dokumentu a scénářů k jejich získání právem náleží. A to zejména proto, že veškerou dokumentaci k Jazzové sekci jsem shromáždil od začátku roku 1991 jak z příslušných archivů (např. ÚV KSČ, ministerstev vnitra, kultury, z celé řady dalších státních úřadů až po úroveň bývalých národních výborů, ze soudů, prokuratur, ze zahraničí, z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR), tak z archivů Jazzové sekce i Svazu hudebníků a z celé řady dalších zdrojů. Bez sebemenší domýšlovosti tedy mohu říci, že nikdo nemá tak rozsáhlou dokumentaci o Jazzové sekci a i o celém Svazu hudebníků jako já, což je právě výsledek mé dlouholeté novinářské investigativní práce na tomto tématu. Ty další, které ČT od diváků získala de facto podvodem, tedy je nutno přiřadit k těm již dosud shromážděným, a proto ČT, kterou v tomto případě zastupujete, o ně tímto žádám.

  Tuto žádost Vám zasílám s vědomím předsedy Jazzové sekce pana Karla Srpa a zároveň Vám sděluji, že spolu se svými právníky připravujeme žalobu k soudu na zamezení vysílání části seriálu ČT "Bigbít", v níž se má objevit Jazzová sekce. Neboť zde lze předpokládat, že zejména v této části mě budete de iure "vykrádat".

  Děkuji za rychlé vyřízení této výzvy a s úctou se znamenám.

  Karel Mašita  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|