úterý 12. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Česká politická kultura a hospodářství:
 • Cizinci, dvojí ceny a falešná česká tvrzení (Kazi Šťastnová) Česká politická kultura:
 • Lustrace, zákonnost a černobílé vidění (Jiří Jírovec)
 • Dopis Pen klubu: za všechno může ten Benda (Jindřich Pařík) Sdělovací prostředky:
 • Česká televize: Zdeněk Šámal a Neville Chamberlain: "vzdálená země, o jejíž obyvatelích nevíme nic." - To, co čem šéf zpravodajství ČT nemá ponětí: pokračujeme v recenzi Paxmanovy knihy The English (Jan Čulík) Názory:
 • Dvojí ceny jsou správné (Vladimír Wagner)
 • Dvojí ceny jsou obscénní (Miloš Kuhn) Dual pricing apartheid in the Czech Republic:
 • Foreigners, dual pricing and false assertions in Britské listy (Kazi Šťastnová) Děti Země:
 • Důkazy o spojení černé skládky s Českomoravským cementem mizí
 • Němečtí Zelení jsou proti stavbně dálnice z Drážďan do ČR Oznámení:
 • Právě vyšlo nové číslo časopisu Tramvaj Načerno  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Černobílé vidění - příspěvek do diskuse o lustracích

  Jiří Jírovec

  President Václav Havel se ve svém novoročním projevu zmínil o falšování historie. Prestože neprozradil, které a kým, lze se domnívat, že jde o českou historii, pojímanou tak, jak se to zrovna komu hodí do krámu - pravda sem, pravda tam.

  Co vlastně ze své moderní historie víme? Z éry Rakouska-Uherska, První republiky, Protektorátu, období 1945-48, 1948-89 i z historie nejmodernější ? Co víme o osobnostech (odmysleme si masarykovské tatíčkování) a o životě v té které době ? Co víme o politických hnutích a  stranách, o čestnosti i podvodnosti politiků, úspěších i nezdarech ? A kolik toho vlastně chceme vědět ?

  A i to málo, co víme se neustále potvoří, se všemi důsledky, které opouštění vlastní historie přináší. Neschopnost objektivní analýzy 40-ti let komunistického režimu je toho nejlepším důkazem. Složitá síť sociálních, politických, ekonomických a vnitro- i zahraničně-politických vztahů byla zjednodušena na poučku, že šlo o zločinecký režim. Toto jednoduché heslo bylo sice užitečné pro lidi, kteří po roce 1989 potřebovali potřít opozici zleva, ale neumožňuje pochopení současného světa ani počínání několika generací, které v té době žily.

  Polemika mezi Ondřejem Neffem a Tomášem Pecinou je toho nejlepším příkladem. Narazili na sebe dva lidé, kteří, byť patrně jednu generaci od sebe vzdáleni, ze zmíněného hesla původně vycházejí. Tomáš Pecina si k němu vyteoretizoval, jak se lidi měli chovat. Vytvořil si metr, jímž poměřuje ostatní - třeba Vladimíra Neffa. A Ondřej Neff najednou vidí, že to není všechno tak jednoduché, protože jeho otec do toho schematu přece nepasuje - tak jako třeba váš, nebo můj.

  Aby bylo jasno, neberu Tomáši Pecinovi jeho názor, ani nezpochybňuji jeho osobní odvahu postavit se v budoucnosti na odpor zlu, až se s ním setká. Poukazuji toliko na skutečnost, že nadměrné zjednodušení věcí často vede k nesprávným závěrům.

  Lustrační zákon, který v rozepři hraje svoji roli, je výsledkem takového zjednodušení historie, protože, ať již z jakýchkoli důvodů, vychází z omezující teze o absolutní zločinnosti komunistického režimu (takže v boji proti němu je vše dovoleno).

  Podle mého názoru se politikové, kteří se dostali k moci po roce 1989, měli zaměřit především na to, aby převzaté, doplněné, či nově přijaté zákony byly dodržovány - jinými slovy měli obnovit zákonnost v zemi a povzbudit občany k tomu, aby stáli za svými právy s tím, že - na rozdíl od komunistického režimu - najdou v demokratických strukturách (místních orgánech, soudech, parlamentu, vládě i presidentovi) zastání. Pokud se lustrační zákon stal součástí tohoto procesu, pak měl být formulován a dodržován tak, aby byly znemožňěny nové křivdy na občanech.

  Nová garnitura politiků se měla zaměřit především na nápravu základních nedostatků předcházejícího režimu:

 • neexistující kontrolu moci
 • její zneužívání k osobnímu prospěchu
 • nerespektování vlastních zákonů a tím i práv občanů
 • nezákonné soudní a policejní praktiky
 • zcela neprůhlednou tajnou složku policie (Stb)
 • korupci

  Tedy - měli to alespoň zkusit. Míru úspěšnosti jejich počínání nechť čtenář posoudí sám.

  Lustrační zákon nemohl sám o sobě moc dokázat. Už kvůli tomu, že jen ten největší optimista se mohl domnívat, že českoslovenští gauneři byli výhradně v komunistické straně a navíc na místech, která lustrační zákon postihoval.

  Druhá strana lustrační mince je ještě problematičtější. Zákon totiž vytváří dojem, že ten, kdo byl negativně prolustrován, je automaticky "slušný člověk" a naopak. Vytváří tak pocit falešné bezpečnosti, že se nemůže nic stát, prolustrovaným přece můžeme věřit a nemusíme je kontrolovat.

  Jenže zárukou této bezpečnosti, tedy alespoň přibližného fungování demokracie, není a nemůže být předběžné síto, které navíc platí jen pro někoho, ale zákony, které platí pro všechny stejně. Zákony, které zprůhlední celý systém a jejichž dodržování bude úzkostlivě střeženo.

  Tato skutečnost mnoha lidem uniká - podle mého názoru právě kvůli černobílé interpretaci minulosti.

  Řeknu to jinak. Zákonnost nelze obnovit tím, že přijmeme zákon, který potenciálně poškozuje nevinné lidi a už vůbec ne tím, že tento zákon přesuneme z roviny ochrany společnosti do roviny vyřizování účtů, že umožníme jeho obcházení a zneužívání.

  Ve státech, kde je zákonnost považována za objektivně nezbytnou, lze požádat soud, aby prozkoumal, zda určitý zákon není v rozporu s principy, které mu jsou nadřazeny (ústava, listina lidských práv, mezinárodní dohody).

  Podle mého názoru by v Kanadě neměl (lustrační) zákon 254/1995 Sb. (novela původního zákona 451/1991 Sb. vycházející z nálezu Ústavního soudu částka 116/1992 Sb.) naději na přežití ani den poté, co byl masově porušen paragraf 19. (Nepřežil by to samozřejmě ani ministr vnitra a patrně ministerský předseda. Malá ukázka: Ministr ontarijské vlády nedávno padl kvůli tomu, že ve svém projevu prohlásil, mu matka mladistvého delikventa, nazvěme ji paní Smithová, děkuje, že jejího syna ve vězení převychovali. Potenciálně tím porušil zákon, který zakazuje zveřejňování jmen nezletilých provinilců. Na základě jeho projevu si totiž někdo mohl, kdyby chtěl, mladíkovu totožnost zjistit a tak se ministr odporoučel.)

  Paragraf 19 tohoto zákona totiž zní: "Zveřejňování skutečností uvedených v osvědčení nebo nálezu nebo zveřejňování osvědčení nebo nálezu samotného, jakož i zveřejňování jakýchkoli podkladů k jejich vypracování, je bez předchozího písemného souhlasu občana zakázáno. "

  V okamžiku, kdy byl zveřejněn seznam spolupracovníků Stb, tedy v roce 1992, byl zmíněný zákon de jure zlikvidován, protože bylo masově porušeno základní právo každého občana, který, ať již z jakýchkoli důvodů musel lustračním procesem projít.

  Pokud se někdo domnívá, že se nic moc nestalo - přece šlo "jen" o komouše a fízly - dopouští se zásadního omylu. Jestliže nový režim dovolil, aby se různým občanům měřilo různým metrem a oživil heslo o lese a třískách, pak se dostal se do stejné pozice jako jeho komunistický předchůdce. Přehlédne-li se jedna nezákonnost, načne se tím řetěz dalších.

  Dá-li se navíc negativní lustrační osvědčení koupit (podle Andrew Stroehleina za 10 000 Kč), jde nejen o porušení zákona vlastizrádného rozměru, ale o velmi špatnou vizitku poměrů v ČR. Není totiž možné, aby o této věci nevěděli lidé, kteří mají dodržování lustračního zákona v pracovní náplni. Buď jsou neschopní nebo zkorumpovaní, což je ještě horší.

  S přihlédnutím k výše uvedenému tvrdím, že lustrační zákon 254/1995 Sb je již dávno mrtev, takže diskuse o něm je bezpředmětná. Ptát se musíme na to, kdo je za tuto ostudu mezinárodního formátu zodpovědný. A ovšem i na to, jak je možné, že se s novou nezákonností společnost tak snadno smiřuje.

  Jiří Jírovec

  Zdánlivě nesouvisející poznámka JČ o Clintonovi: V pondělí ráno jsem slyšel v rádiu reportérku Britského rozhlasu smažit jakéhosi čelného amerického republikánského senátora ohledně nadcházejícího Clintonova procesu. Reportérka se ho ptala, proč trvají Republikáni na tomto procesu, když drtivá většina amerických občanů ho nechce. (Jeremy Paxman jako hlavní titulek reportáží z Ameriky k tomuto tématu oznámil v pátek začátkem pořadu BBC Newsnight: "Amerika - cožpak tam všichni zešíleli?") - Republikán se před reportérkou hájil, že na průzkumech veřejného mínění nezáleží, že jde o ústavní záležitosti, zákony, které se musejí dodržovat, ať si občané v zemi myslí cokoliv.

  A dodal, tento Republikán: "Vždyť my jsme se to naučili od vás!" (Mínil Angličanů).

  A citoval Thomase Moora, podle něhož je velmi nebezpečné kácet zákony, jak se komu zlíbí podle momentální situace. Vykácíme-li je totiž podle toho, jak se nám to momentálně hodí, nemáme pak nic na svou ochranu, přijde-li skutečná bouře. • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|