pátek 5. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Spojené státy kritizují český parlament:
 • Dlouhotrvající a sporný problém mezi ČR a USA - odpírání restitučního práva pro Čechy žijící v Americe. Prohlášení Helsinského výboru amerického Kongresu Česká politika - druhá možnost do budoucnosti:
 • Kdo politicky první využije nespokojenosti venkova? (Andrew Stroehlein) Klaus na funkci prezidenta:
 • Václav Klaus "Netvrdím, že jsem Bůh." Česká republika:
 • Zemědělství: Viditelná kravina (Václav Pinkava) Věda:
 • Vznik vesmíru: Kosmos se bude rozpínat donekonečna Sdělovací prostředky a tajné služby:
 • Proti zpravodajům českým médií je celá slavná britská MI6 úplně bezmocná (Petr Očko) Regionální uspořádání:
 • V Arizoně možná znají i jiná úsloví - odpověď A. Stroehleinovi (Jiří Kouba)
 • Dopisy od čtenářů, plus reakce Andrewa Stroehleina
 • Upřesnění k článkům o krajích (Vít Novotný) Reakce>
 • Ako je to s popieraním diabla katolíckou cirkvou? (Vladimír Durec) Transparency International:
 • PODPOŘTE ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM - má se projednávat v pátek  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Viditelná kravina

  Zemědělství je na dlažbě

  V promrzlé Praze vylévají zemědělci na zem mléko, na protest, že každodenně postrádají odbytiště pro osm tisíc litrů. Nechutná podívaná, jak "těm zodpovědným nahoře" mydlit schody.

  Kolegové: Proč zviditelňovat pracující krávy, když lze tak snadno a mediálně vděčně zviditelnit produkt managementu mlékarenského průmyslu !?

  Dobytek není v českých zemích pomalu nikde k vidění - nepočítáme-li obrazně. V české krajině spíše najdete nezaměstnané kovboje coby strnulou reklamu na cigarety, a pasáky zcela jiného ražení.

  Zatímco na Internetu najdeme krávy i zdvojené (www.tucows.com), v ČR nestačí zviditelnit neviditelné krávy ani neviditelný pes. (Budiž tedy příslušné peskování vidno zde. - hmmm, není BL vlastně ta bouda, kam byl watchdog odkázán, aby byl odjinud neviditelný? Asi moc štěkal, a rušil.)

  Krávy jsou pod střechou ve výkrmnách velkých i malých, a potravu jim hospodáři nosí až do žlabu. Čtyři nohy tedy snad ani nepotřebují, leda ty zadní, aby byl snazší přístup k vemenu. Třeba už se podle vzoru kolchozníků odnaučily stát na vlastních. Každopádně je netlačí mléko natolik, aby vyšly do ulic, v zimě. (Díky ochotě našich chovatelů je vepředu krmit, a vzadu dojit, než to přebytečné mléko účelově rozbryndají.)

  V zasmrádlém teplém přítmí je neviditelných dojnic zřejmě víc než dost, a taková 'linka' na mléko se proti méně efektivnímu přírodnímu modelu pastvin neprodraží. Alespoň dokud je poptávka. Když ochabne poptávka, nadprodukce se dá zpeněžit veřejným vyděračstvím. Hlavně apelovat na emoce. Hospodyňky, zabraňte zkáze hodnotného moku! Spílejte svému poslanci!

  Odbočme na okamžik. Neviditelnost krav je relativní pojem. Britských krav je na pastvinách k vidění dost, vyjma těch bývalých, šílených, ale dítě z dnešního britského či amerického velkoměsta, zvyklé na čtverhrané balení mléka vedle různých džusů si prý opravdu myslí, že mléko nepochází z krav, ale z fabrik. Alespoň tak mi to bylo řečeno na začátku osmdesátých let, když jsem navštívil uprostřed města Bristol tzv City Farm - která připomínala skanzen, nebo zoo, a sloužila hlavně místním školám a školkám za zdroj nevirtuální reality. Lišíme se spíše v důvodech, ne v potřebě pro takové opatření. Neřešme symptomy, ale důvody. Je třeba na jaře vyhnat krávy na louky. A spočítat je.

  Vraťme se k (mezitím již zrádně vychladlému) mléku. Když už máme tak zavedené komunistické průmyslové pojetí živočišné velkovýroby - proč tento pojem kazit tržní ekonomikou. Vždyť tržní ekonomika hlásá takové bludy Š 'pokud klesne odbyt, je třeba jej posílit kladnou reklamu anebo zlevnit ceny, nabídku redukovat úměrně, případně přechodným uskladněním výrobku (na sýr?) či odprodáním části do zahraničí za nákladovou cenu, aby se místní trh cenově nezhroutil, nebo, s ohledem na dopravní náklady, třeba raději zůstat v regionu a zavést mléčnou svačinu, bez přirážek, ve školkách - atp.'

  Raději si svými výlevy vyloudíme dotace od nějakého vykleštěného dobytčího samce na ministerstvu. Brusele, těš se, přijdeš-li vůbec na řadu.

  Je však na místě už předčasně kritizovat soc-dem vládu kvůli protekcionářským praktikám? Vláda právě prozíravě zrušila preferenční clo na dovoz polského cukru, což je krok ryze tržní, ač ve prospěch naší řepy. Možná, že se také trochu prodraží zazimování včelstev svařeným cukrem, ale to je dobře.

  Jinak by se dovršilo proroctví, že si letošní svatováclavský pouliční jídelníček 'na dlažbě' obohatíme i strdím.

  Zatím je naše země jen mlékem oplývající. Pokus dát praotci Čechovi zapravdu ztroskotává na půl cestě.

  Pravda nevítězí, přinejlepším remizuje.

  Václav Pinkava


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|