pátek 5. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Spojené státy kritizují český parlament:
 • Dlouhotrvající a sporný problém mezi ČR a USA - odpírání restitučního práva pro Čechy žijící v Americe. Prohlášení Helsinského výboru amerického Kongresu Česká politika - druhá možnost do budoucnosti:
 • Kdo politicky první využije nespokojenosti venkova? (Andrew Stroehlein) Klaus na funkci prezidenta:
 • Václav Klaus "Netvrdím, že jsem Bůh." Česká republika:
 • Zemědělství: Viditelná kravina (Václav Pinkava) Věda:
 • Vznik vesmíru: Kosmos se bude rozpínat donekonečna Sdělovací prostředky a tajné služby:
 • Proti zpravodajům českým médií je celá slavná britská MI6 úplně bezmocná (Petr Očko) Regionální uspořádání:
 • V Arizoně možná znají i jiná úsloví - odpověď A. Stroehleinovi (Jiří Kouba)
 • Dopisy od čtenářů, plus reakce Andrewa Stroehleina
 • Upřesnění k článkům o krajích (Vít Novotný) Reakce>
 • Ako je to s popieraním diabla katolíckou cirkvou? (Vladimír Durec) Transparency International:
 • PODPOŘTE ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM - má se projednávat v pátek  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Transparency International

  Česká republika

  Téměř čtvrtina poslanců Sněmovny otevřeně podpořila přijetí zákona o svobodě informací

  Celkem 44 poslanců (20 poslanců individuálně a 1 celý poslanecký klub) reagovali do čtvrtečního poledne na výzvu Transparency International ČR, aby otevřeně podpořili přijetí zákona o svobodném přístupu k informacím.

  Ten by se měl objevit na pořadu jednání pléna Sněmovny opět v pátek 5. února v dopoledních hodinách.

  Na podporu přijetí zákona vydala Transparency International ČR 2. února sadu

  10.000 ks netradičních pohlednic, které jsou ve volné distribuci ve speciálních stojáncích

  v síti 160 kin, kaváren a restaurací.

  Cílem kampaně s názvem Informujte se u svých poslanců a senátorů, kdy

  Vám umožní přístup k informacím je podnítit zájem veřejnosti o tento zákon a vyvinout zvýšený tlak na poslance, aby se vyvarovali zbytečným průtahům při jeho projednávání.


  Poslanci byli požádáni o odpovědi na následující otázky:

  1.Podpoříte přijetí zákona o svobodném přístupu k informacím v podobě předložené Senátem?

  2.Proč tento návrh zákona (ne)podpoříte?

  Za Klub KSČM odpověděl jeho předseda, pan Vojtěch Filip: "Přijetí tohoto zákona KSČM podporuje od samého počátku."

  Individuální reakce dalších poslanců:

  Jan Zahradil (ODS): Podpořím přijetí zákona o svobodném přístupu k informacím v podobě předložené Senátem ČR.

  Jiří Bílý (ODS): Tento zákon podpořím v podobě, ve které je předkládán, přestože je tam mnoho pozměňovacích návrhů. Je třeba, aby občané měli přístup k informacím a tento zákon zde dosud zcela chyběl.

  Josef Lux (KDU-ČSL): Do vaší miniankety k zákonu o svobodném přístupu k informacím sděluji, že pokud mi dovolí můj rozvrh léčení účast ve sněmovně při závěrečném hlasování, podpořím jeho přijetí.

  Miloslav Kučera st. (ČSSD): Ano, protože jsem vždy podporoval, aby občané měli přístup k informacím.

  Zdeněk Kořistka (Unie svobody): Tento návrh zákona podpořím. Jsem přesvědčený, že otevřenost a povinnost úředníků poskytovat informace občanům této země, povede postupně ke změně jejich chování a hlavně dojde ke kontrole jednání úřadů a jejich zaměstnanců. Neprůhlednost a neochota poskytovat informace vede k pocitu bezmocnosti občana vůči státní mašinérii na všech úrovních. Zmizí anonymita jednání, za kterou se dnes skrývají lidé, kteří se zaštiťují razítkem či kolektivními stanovisky. Zároveň bude posílena osobni zodpovědnost. Věřím, že podobný přístup k danému návrhu zákona bude mít dostatečná většina mých kolegů.

  Jiří Vlach (Unie svobody): Jeho přijetí podpořím. K závěrečnému hlasování o normě, která již byla sněmovnou jednou schválena, dojde pravděpodobně příští týden. Již při prvním projednávání tento návrh klub Unie svobody jednoznačně podpořil. Tehdy Senát normu odmítl a nyní ji prakticky bez podstatné změny předkládá. Škoda těch několika měsíců, ale to teď již není podstatné. Důležité je, aby norma co nejdříve platila.

  Jde o důležitý krok, kterým bude občanům umožněno dostat se k podstatným informacím, např. na úřadech a v případě nutnosti se jich soudně domoci. Posuneme se blíže k situaci, kdy úřady budou daleko více pod veřejnou kontrolou a budou v pozici subjektu, který poskytuje služby občanům a kde občan nebude v pozici poníženého prosebníka. A ten nejpodstatnější efekt: tam, kde je informací dostatek a informace je veřejně přístupná, se z definice podstatně zmenšuje prostor pro korupci. Věřím, že tato norma bude všem kvalitním poctivým úředníkům vyhovovat a bude je svým způsobem i chránit.

  Pavel Hrnčíř (ODS): Návrh zákona o svobodném přístupu k informacím je průlomem v našem právním řádu. Naše exekutiva nemá žádné zkušenosti s podobným přístupem k občanům a proto je pochopitelný její konzervativní postoj. V těchto případech je tato parlamentní iniciativa zcela na místě a já osobně ji vítám a podpořím. Nejenom tímto zákonem, ale zejména vlastní realizací se musíme snaěit překonat překážky a předsudky.

  Budu se snažit pro tuto myšlenku získat starosty měst a obcí, z nichž právě malá města a obce mohou mít řadu technických a finančních potíží zejména s poskytováním informací prostřednictvím Internetu.

  Jiří Papež (ODS): Jsem rozhodnut podpořit přijetí zákona o svobodném přístupu k informacím a toto mé rozhodnutí by bylo ještě větší, pokud by byly přijaty některé z předložených pozměňovacích návrhů.

  Petr Matějů (Unie svobody): Jako odpověď na Vaši anketu přijměte ujištění, že zákon o svobodném přístupu k informacím podpořím. Přijetí tohoto zákona považuji v dlouhodobé perspektivě za mnohem důležitější protikorupční opatření než akci "čisté ruce".

  Jaroslav Zvěřina (ODS): Zákon o informacích ve Sněmovně podpořím, předpokládám, že dozná drobné úpravy ve druhém čtení, ale bude nakonec schválen.

  Jiří Bílý (ODS): Tento zákon ve Sněmovně podpořím v podobě, v jaké je předkládán. Je tam sice hodně pozměňovacích návrhů, ale je potřeba, aby lidé měli přístup k informacím - a tento zákon tu dosud chyběl.

  Monika Horáková (Unie svobody): Ano, senátní návrh zákona o svobodném přístupu k informacím samozřejmě podpořím.

  Michaela Šojdrová (KDU - ČSL): Ano, tento zákon ve Sněmovně podpořím.

  Pavel Dostál (ČSSD): Zákon o svobodném přístupu k informacím podpořím, protože existence uvedeného zákona je velmi potřebná.

  Pavel Svoboda (Unie svobody): Zákon o svobodném přístupu k informacím samozřejmě podpořím. Konečně bude platit: Všechny informace jsou veřejné, pokud nejsou výslovně tajné. Všechny úřední dokumenty budou dle tohoto zákona zveřejněny na internetu.

  Petr Mareš (Unie svobody): Ano, tento zákon podpořím, protože si bez takového zákona nedokáži představit fungování moderní demokratické společnosti.

  Libor Ambrozek (KDU-ČSL): Návrh zákona podpořím. Myslím si, že pár pozměňovacích návrhů mu neuškodí. Mám tím na mysli hlavně určité sladění se správním řádem a jasnější vymezení vůči zákonu o právu na informace o životním prostředí. Nebudu opakovat fráze, že svoboda informací je nutná. Byl jsem jedním ze tří předkladatelů a zároveň i zpravodajem návrhu zákona o právu na informace o životním prostředí, který se po tuhém boji s ODS (a tehdy bohužel i US) na jaře 1998, podařilo prosadit. Naše úloha byla jednodušší, protože poskytováni informací o životním prostředí je už harmonizováno v rámci celé EU, zatímco obecný zákon je nutné dělat zcela nově. Domnívám se, že přes řadu různých výhrad z okruhu úředníků a samospráv, je třeba tento krok do neznáma učinit a dát tak šanci lidem se spoustu věcí dozvědět. Jestli ji využijí nebo zneužijí, nemůže zákonodárce předjímat a brát jako záminku proti tomuto zákonu.

  Jaroslav Pešán (ODS): Tento zákon podpořím. Považuji jej za stěžejní pilíř demokracie v naší zemi.

  Jan Grůza (KDU-ČSL): Tento zákon podpořím. Je to první norma, která zaručuje všem občanům stejný přístup k informacím z oblasti veřejné správy. Jelikož však má předkládaná podoba i své nedostatky, budu k ní předkládat 2 pozměňovací návrhy.

  Miroslav Beneš (ODS): Ne. Podle projednávání ve výboru jsem se přesvědčil, že návrh je poněkud zmatený- Je-li například nadace příjemcem peněz z obecního rozpočtu a žadatel o informaci není spokojen s její odpovědí, je odvolacím orgánem ministerstvo vnitra. Ale jaké to má pravomoce k vlastní nadaci. Pokud jsem působil jako primátor, vědy jsem se snažil žádanou informaci předat a nic netajit (usneseni RM, nálezy odboru kontroly atd. Vyjma věcí, které byly předmětem obchodního tajemství - i do těch jsem nechal nahlédnout, nikoliv kopírovat). Zde vidím cestu.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|