pátek 5. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Spojené státy kritizují český parlament:
 • Dlouhotrvající a sporný problém mezi ČR a USA - odpírání restitučního práva pro Čechy žijící v Americe. Prohlášení Helsinského výboru amerického Kongresu Česká politika - druhá možnost do budoucnosti:
 • Kdo politicky první využije nespokojenosti venkova? (Andrew Stroehlein) Klaus na funkci prezidenta:
 • Václav Klaus "Netvrdím, že jsem Bůh." Česká republika:
 • Zemědělství: Viditelná kravina (Václav Pinkava) Věda:
 • Vznik vesmíru: Kosmos se bude rozpínat donekonečna Sdělovací prostředky a tajné služby:
 • Proti zpravodajům českým médií je celá slavná britská MI6 úplně bezmocná (Petr Očko) Regionální uspořádání:
 • V Arizoně možná znají i jiná úsloví - odpověď A. Stroehleinovi (Jiří Kouba)
 • Dopisy od čtenářů, plus reakce Andrewa Stroehleina
 • Upřesnění k článkům o krajích (Vít Novotný) Reakce>
 • Ako je to s popieraním diabla katolíckou cirkvou? (Vladimír Durec) Transparency International:
 • PODPOŘTE ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM - má se projednávat v pátek  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -| • Dlouhotrvající a sporný problém mezi ČR a USA

  Zde je text tiskového prohlášení Helsinské komise amerického Senátu k rozhodnutí vyloučit Čechy žijící v zahraničí z restitucí. (Anglický originál viz níže.)

  CSCE NEWS RELEASE
  Commission on Security and Cooperation in Europe
  234 Ford House Office Building
  Washington, D.C. 20515-6460
  (202) 225-1901
  Rep. Christopher H. Smith, Co-Chairman
  Contact:
  Chadwick R. Gore
  http://www.house.gov/csce/

  Vedení Helsinského výboru amerického Senátu vyjadřuje politování nad rozhodnutím českého parlamentu

  4. února 1999

  Spolupředseda Helsinského výboru amerického Senátu republikán Christopher H. Smith a člen Senátu demokrat Steny H. Hoyer vydali dnes toto společné prohlášení:

  Parlament České republiky včera debatoval o novele českého zákona o mimosoudních rehabilitacích, která by zrušila české občanství jako podmínku pro restituci majetku. Český parlament tuto novelu odmítl. Chceme vyjádřit uspokojení nad tím, že poslanci Jiří Karas a Pavel Tollner přeložili parlamentu tuto složitou otázku. Hluboce litujeme, že odmítnutím novely zákona nevyužil český parlament vynikající příležitosti, jak vyřešit dlouhotrvající a sporný problém mezi Českou republikou a Spojenými státy. Přijetí tohoto zákonného dodatku by také upravilo český restituční zákon tak, aby odpovídal rozhodnutí výboru pro lidská práva Organizace spojených národů, podle něhož toto omezování občanství porušuje protidiskriminační klauzuli (článek 26) mezinárodní dohody o občanských a politických právech.

  Doufáme, že česká vláda bude rychle jednat a vytvoří alternativní mechanismy, které navrátí majetek těm obětem fašismu a komunismu, kteří byli dosud vyloučeni z restitucí jen proto, že dnes nemají české občanství. Když jsme před čtrnácti dny jednali s náměstkem ministra zahraničních věcí Martinem Paloušem, ujistil členy tohoto výboru, že jeho vláda brzo navrhne nový zákon o občanství, který povolí dvojí občanství. Naléháme na českou vládu, aby rychle zavedla tento nový zákon jako první krok k odstranění diskriminace, jíž čelí Čechoameričané, když uplatňují své nároky na restituci majetku či odškodnění za majetek, který jim byl neprávem odňat předchozím komunistickým režimem.

  Kromě toho jsme znepokojeni nedávnými výroky premiéra Zemana a náměstka premiéra Rychetského, týkající se otázky legitimity navrácení sedmi stovek nemovitostí katolické církvi v roce 1996. Opětovné zestátnění tohoto majetku by vyslalo znepokojující signál ohledně závazku české vlády respektovat právo na soukromé vlastnictví a respekt pro občanské svobody. Budeme sledovat tento vývoj velmi pozorně a doufáme, že názor, který v této věci česká vláda zastává, bude brzo konstruktivně vyjasněn.

  Helsinki Commission Leadership Expresses Regret Over Czech Parliament's Actions

  4th February, 1999

  Washington, DC-Commission Co-Chairman Rep. Christopher H. Smith (R-NJ) and Ranking Member Rep. Steny H. Hoyer (D-MD) today released the following joint statement:

  "The Parliament of the Czech Republic yesterday debated and rejected a proposed amendment to their law on extrajudicial rehabilitation that would have eliminated Czech citizenship as a condition for property restitution claims. We commend Parliamentarians Jiri Karas and Pavel Tollner for raising this complex issue. We profoundly regret that, in rejecting the amendment, the Czech Parliament has missed an excellent opportunity to resolve a long-standing and contentious issue between the Czech Republic and the United States. Enactment of the amendment also would have brought the Czech restitution law into conformity with decisions of the United Nations' Human Rights Committee that these citizenship restrictions violate the anti-discrimination clause (article 26) of the International Covenant on Civil and Political Rights.

  "We hope that the Czech Government will move forward swiftly with alternative mechanisms to restore property to those victims of fascism and communism who have thus far been excluded from restitution solely due to their lack of current Czech citizenship. In a meeting two weeks ago, Deputy Foreign Minister Martin Palous assured members of this Commission that his government would soon propose a new citizenship law which will permit dual citizenship. We urge the Czech Government to promptly put forth this new law as a first step towards resolving the discrimination Czech Americans have faced in making claims for restitution or compensation for property that was wrongly taken from them by the previous Communist regime.

  "In addition, we are alarmed by recent statements from Prime Minister Zeman and Deputy Prime Minister Rychetsky that question the legitimacy of returning seven hundred properties to the Catholic Church in 1996. The re-nationalization of these properties would send a troubling signal regarding the Czech government's commitment to private property rights and respect for religious liberties. We will be monitoring these developments closely and hope the government's position will soon be constructively clarified.


  Předchozí komuniké amerického Helsinského výboru o České republice z 21. ledna 1999 s titulem "Odsuďte xenofobní útoky proti Romům" přinesly z českých sdělovacích prostředků, pokud se nám podařilo zjistit, pouze Britské listy a Newyorské listy Josefa Schrabala. ČTK a pak český tisk se o tomto původním komuniké zmínily jen v souvislosti s částečnou odpovědí ministra zahraničí Jana Kavana na tento dokument (v níž pominul otázku restituce majetku pro Čechy žijící v zahraničí). Jak se zdá, ČTK ani česká média neseznámily českou veřejnost s původním zněním amerického dokumentu. Nemusíme jistě s názory poslanců amerického parlamentu souhlasit, ale měli bychom o nich VĚDĚT. - Ale možná je to podružné, co si myslí o České republice členové amerického parlamentu, konec konců není ČR v ohnisku zájmu americké zahraniční politiky...


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|