pátek 5. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Spojené státy kritizují český parlament:
 • Dlouhotrvající a sporný problém mezi ČR a USA - odpírání restitučního práva pro Čechy žijící v Americe. Prohlášení Helsinského výboru amerického Kongresu Česká politika - druhá možnost do budoucnosti:
 • Kdo politicky první využije nespokojenosti venkova? (Andrew Stroehlein) Klaus na funkci prezidenta:
 • Václav Klaus "Netvrdím, že jsem Bůh." Česká republika:
 • Zemědělství: Viditelná kravina (Václav Pinkava) Věda:
 • Vznik vesmíru: Kosmos se bude rozpínat donekonečna Sdělovací prostředky a tajné služby:
 • Proti zpravodajům českým médií je celá slavná britská MI6 úplně bezmocná (Petr Očko) Regionální uspořádání:
 • V Arizoně možná znají i jiná úsloví - odpověď A. Stroehleinovi (Jiří Kouba)
 • Dopisy od čtenářů, plus reakce Andrewa Stroehleina
 • Upřesnění k článkům o krajích (Vít Novotný) Reakce>
 • Ako je to s popieraním diabla katolíckou cirkvou? (Vladimír Durec) Transparency International:
 • PODPOŘTE ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM - má se projednávat v pátek  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Ako je to s popieraním diabla katolíckou cirkvou?

  Vladimír Durec

  So záujmom som si dňa 3.2.1999 v BL prečítal článok s nadpisom "Katolická církev popírá existenci ďábla". Nebudem sa, najmä z časových dovodov, vyjadrovať ku všetkým výrokom, ktoré obsahoval. Pokúsim sa najprv vyvrátiť tvrdenie obsiahnuté v názve príspevku a dotknem sa tiež otázky všemohúcnosti Boha, nastolenej v jeho texte.

  Ako je to teda s uznávaním existencie diabla katolíckou cirkvou? V katechizme (slovenské vydanie r.1998) je na viacerých miestach spomenutý diabol (satan) a jeho posobenie. Teda nie je pravdou, že by katolícka cirkev odmietala jeho existenciu. Nakoniec každá kresťanská cirkev odvodzuje svoje učenie od sv. Písma. Tam je existencia diabla uvedená na viacerých miestach. Napr. v Novom zákone sa vyskytuje slovo "Satan" 37x a termín "Diabol" 36x . (Tieto počty som získal z elektronického vydania NZ a sú v nich zahrnuté aj odvodené prídavné mená.)

  Možno teda povedať, že pre kresťanov by problém jestvovania diabla nemal byť diskutabilný. Iná je otázka jeho prejavov v súčasnosti. Katolícka cirkev túto otázku riešila v dokumente De Exorcismis, ktorý bol impulzom k napísaniu príspevku Petra Stanforda.

  Nemal som možnosť čítať dokument De Exorcismis, takže môžem poskytnúť iba sprostredkované informácie. Podla nich cirkev najmä spresnila diagnostikovanie posadnutosti, pričom využila aj najnovšie poznatky z oblasti medicíny. Stanovila tiež prísnejšie pravidlá pre výber kňazov vykonávajúcich exorcizmus. Rozhodne v ňom nepoprela existenciu diabla.

  Otázka všemohúcnosti Boha a jeho zdanlivej bezmocnosti voči zlu je velmi jednoduchá a zároveň komplikovaná. Odpoveď pre veriaceho je v  božom dare slobodnej vole, ktorá odlišuje človeka od zvierat. Zvieratá konajú pudovo.

  Človek sa može rozhodnúť pre dobro, alebo zlo. Prvá komplikácia je v otázke definície dobra a zla (Ak malému synovi, ktorý má chrípku, zakážem ísť von, vykonal som z jeho uhla pohladu zlý skutok, lebo som mu odoprel radosť z hry s kamarádmi. Objektívne som vykonal dobrý skutok, lebo by sa jeho choroba zhoršila a naviac by mohol nakaziť ďalšie deti.). Druhá komplikácia je spojená so skutočnosťou, či človek svojim zlým konaním škodí okrem seba aj inému človeku.

  To je velmi citlivá otázka. Odpoveď na ňu je velmi rozsiahla a jej akceptovanie je podmienené darom viery. Jadro odpovede je v tom, že Boh rešpektuje slobodnú volu človeka aj keď koná zlo voči druhému. Keďže je ale všemocný, nedopustí, aby zlo nebolo potrestané. Ujma postihnutého je samozrejme tiež kompenzovaná.

  Uvažoval som, či mám, alebo nemám poslať tento príspevok. Som totiž laik a predchádzajúce riadky by mal písať teológ. Pokial ich niektorý z nich číta, nech mi prepáči, ak niektoré moje tvrdenia nie sú celkom korektné.Dúfam, že v tomto prípade sa nenaplní príslovie hovoriace o ceste do pekla dláždenej dobrými úmyslami.

  Vladimír Durec  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|