středa 21. dubna

O B S A H

Válka o Kosovo:

 • Nejdůležitější články z posledních dní Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Válka o Kosovo:
 • Javier Solana: Blíží se pozemní válka? (Channel Four News)
 • NATO spoléhá na informátory z KLA (The Times)
 • Proč se u nás tak hloupě mluví a píše o Kosovu? (Ondřej Hausenblas)
 • Jak informují české noviny o válce na Balkáně (Fara Kahir) Česká televize:
 • Sebevědomý žurnalismus Klepetko - Bouda (Tomáš Pecina) Válka o Kosovo:
 • Zvláštní způsob zpravodajství českých médií (Ferdinand)
 • Barbarská agrese NATO proti Jugoslávii (Rajko Doleček)
 • Názory českých občanů
 • Proč Češi nesouhlasí s vojenskými údery NATO (Dalibor Žůrek)
 • Otevřený dopis panu Žemličkovi (Jiří Hertl)
 • Válka v Jugoslávii - etika není argument (Alena Kuklová)
 • Eskalace válečného konfliktu na Balkáně a možná řešení (Dana Cihelková)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • NATO spoléhá na informátory z KLA

  Deník Times v úterý 20. dubna tímto do značné míry potvrdil pondělní exkluzívní zprávu skotského listu The Herald, podle níž NATO využívá informátorů z řad Kosovské osvobozenecké armády v Kosovu.

  NATO využívá zpravodajských služeb Kosovské osvobozenecké armády na místě v Kosovu k tomu, aby byla jeho letadla lépe schopna lokalizovat a zničit srbská vojenská postavení v této provincii.

  Navzdory opakovaným tvrzením NATO, že nemá formální spolupráci s touto rebelskou armádou, byl deník Times svědkem toho, jak poskytují bojovníci KLA pomocí satelitních telefonů podrobné zpravodajské informace pro bombardéry NATO. Zpravodajské informace jsou předávány západním "řídícím pracovníkům", kteří je pak předávají NATO, takže NATO může konstatovat, že nemá přímé styky s KLA.

  V jednom telefonátu tento týden poslal Sokol Bashota, člen generálního štábu KLA, naléhavou zprávu z hory Berisa, přibližně 30 km západně od Prištiny. Informoval o rozmístění srbských tanků a dělostřelectva kolem vesnic Orlate, Kišna Reka a Trpeze. Hlas v satelitním telefonu zněl plechově, odosobněně a ve velkém stresu, a pravděpodobně byl telefonát odposloucháván Srby, nebylo však pochyb, že zpráva je velmi naléhavá:

  "Nikdo v této oblasti nemůže uniknout ... Srbové na nás útočí ze tří směrů a mají jednotky na jihu ... jsme v pasti a potřebujeme pomoc NATO ... Na této hoře je více než 40 000 civilních uprchlíků ... mnoho z nich žije bez přístřeší už tři týdny ... hlad a nemoci způsobené zimou ... žádné léky ... dělostřelectvo na nás útočí ... potřebujeme naléhavou pomoc NATO".

  Avšak bude to trvat mnoho hodin, než NATO dostane tento hovor. Protože NATO nechce přímo spolupracovat s KLA, informace musí být nejprve předána prostřednictvím západního diplomata v Makedonii, pak předána činiteli NATO, pak vyhodnocena a nakonec vede k akci, poté, co prošla mnoha dalšími filtry velení NATO. Existuje reálné nebezpečí, že Srbové Bashotův hovor odposlouchali a odvezou si tanky a dělostřelectvo jinam, dříve, než může NATO zasáhnout.

  NATO zdůrazňuje, že nemá s rebely nic společného. "Vládnou obavy, že jakmile budou vojska NATO v Kosovu, KLA se stane součástí problému," uvedl jeden z diplomatů, který vyřizuje telefonáty od KLA.

  Jedinou praktickou pomocí od NATO pro KLA byly satelitní telefony. Jsou nyní využívány ke zpravodajským účelům, ale byly KLA vydány už před mnoha měsíci s cílem zajistit komunikaci mezi těmito albánskými bojůvkami a monitory Organizace pro spolupráci a bezpečnost v Evropě k verifikaci dávno porušené dohody o příměří, který loni v říjnu vyjednal americký vyjednavač Richard Holbrook a prezident Miloševič.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|