středa 21. dubna

O B S A H

Válka o Kosovo:

 • Nejdůležitější články z posledních dní Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Válka o Kosovo:
 • Javier Solana: Blíží se pozemní válka? (Channel Four News)
 • NATO spoléhá na informátory z KLA (The Times)
 • Proč se u nás tak hloupě mluví a píše o Kosovu? (Ondřej Hausenblas)
 • Jak informují české noviny o válce na Balkáně (Fara Kahir) Česká televize:
 • Sebevědomý žurnalismus Klepetko - Bouda (Tomáš Pecina) Válka o Kosovo:
 • Zvláštní způsob zpravodajství českých médií (Ferdinand)
 • Barbarská agrese NATO proti Jugoslávii (Rajko Doleček)
 • Názory českých občanů
 • Proč Češi nesouhlasí s vojenskými údery NATO (Dalibor Žůrek)
 • Otevřený dopis panu Žemličkovi (Jiří Hertl)
 • Válka v Jugoslávii - etika není argument (Alena Kuklová)
 • Eskalace válečného konfliktu na Balkáně a možná řešení (Dana Cihelková)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Barbarská agrese NATO proti Jugoslávii

  Rajko Doleček

  Podle posledního průzkumu veřejného mínění většinaČechů neschvaluje barbarskou agresi vzdušných sil NATO proti Jugoslávii,většina z nich s krajním rozhořčením. Protože toto použití síly nebylo schváleno Radou bezpečnosti OSN, Vaši letci nad Jugoslávií plní roli najatých popravčích. Za normálních okolností, všichni ti, kteří vyvolali tuto agresi,zabíjení a ničení v Jugoslávii, by měli být souzeni jako váleční zločinci mezinárodním tribunálem. Na prvním místě jejich seznamu by byl muž nevelkých mravních zásad, pan W.Clinton.po něm by následovala řada dalších, včetně Vás např. pánové J.Solana, G. Schroder, J. Chirac, R. Cook, W.Cohen, generál W.Clark atd., a pochopitelně i hlavní válečný štváč paní M. Albrightová.

  Do roku 1991 jsem měl rád vaši zem, Spojené státy, Západ všeobecně. Západní demokratické hodnoty však zemřely během občansko-etnicko-náboženské války v Chorvatsku a Bosně, ve které nikdo nebyl bez viny, ve které Západ sehrál velmi špinavou, jednostrannou roli svým pokrytectvím, dvojitými měřítky a prodejnými médii. A ted' se schéma z Bosny zase používá na Kosovu, kde lid velmi trpí, protože ho Západ používá jako své figurky. Lidé z Vašeho NATO kvůli propagandě lžou, aniž by se červenali, např.generál D. Wilby, pan J. Shea, německý ministr obrany pan R. Scharping atd. atd. Vaše nynější politika v Kosovu se zakládá na dezinformacích a podvodech, a věřte mi, pane, že mentálně normální lidé, jejichž mozky nebyly vypláchnuty baráží Vaší propagandy, se cítí uraženi, když poslouchají Vaše průhledné smyšlenky o příčinách masivního exodu Albánců a ostatních národností (Vámi zcela zanedbávaných) z Kosova. Copak nechápete, jak to bombardování podnítilo? V Kosovu nebylo letos příliš uprchlíků před Rambouillet a před bombardováním. Je divné, že nevíte, že tolik etnických Albánců bylo zabito bombami NATO, že tyto bomby zničily před dvěma dny centrum Prištiny, kde před agresí žili Albánci, Romové, Srbové pospolu.

  Kriminální činnost letectva NATO vyvolala neuvěřitelná ničení v Jugoslávii. Byly zničeny stovky civilních domů, mnohé továrny bez vojenského významu, teplárny, farmaceutické podniky atd. Vaše bomby zablokovaly dopravu na Dunaji zničením velikého mostu - mnoho zemí tím bude strádat. Je smutné, že barbaři mají tolik sofistikovaných zbraní. Škody, vyvolané bombami NATO, byly vyhodnoceny na100miliard US dolarů.

  Neuvěřitelné strádání uprchlíků bylo vyvoláno Vaším vměšováním do vnitřních záležitostí suverénního státu. Vy jste nikdy neintervenovali ve prospěch Kurdů. Vy dodáváte zbraně, které zabíjejí. Zdalipak byste přijal jakoukoli zahraniční intervenci vojskem v Severním Irsku? Všechny státy NATO vedou válku proti obchodu s drogami, proti terorismu, ale bohužel, jak Amerika, tak obzvláště Německo, všemožně podporují teroristickou organizaci UCK (OVK), jejíž velká část příjmů přichází právě z obchodu s drogami. Není to pokrytectví - může Vám vůbec někdo věřit? Vám bylo jedno, když muži z UCK zabíjeli četné své albánské soukmenovce jen proto, že byli proJ ugoslávii.

  Bomby NATO zabíjejí a ničí životní úroveň miliónů Srbů, Albánců, Černohorců, Romů, Goranů, etnických Turků, Mad'arů... Vy je všechny terorizujete.Není to genocida? Váš člověk v OSN, pan Kofi Annan, pokládá nicméně bombardování za spravedlivé. On se příliš mnoho nebouřil nadztrátou důvěryhodnosti OSN, když NATO začalo svou kriminální činnost bez požehnání Radou bezpečnosti. Podobným způsobem Mussolini a Hitler zlikvidovali Společnost národů ve třicátých letech. Včera bylo výročí německé agrese proti Jugoslávii (6. dubna 1941). Začala bez vyhlášení války nemilosrdným bombardováním Bělehradu. Barbarům bylo jedno, že to zrovna byla pravoslavná Velikonoční neděle (západním barbarům je to také jedno). A NATO zabíjelo a ničilo stejné hodne, jen o 58 let později. Pravoslavná Velikonoční neděle je 11. dubna. Deset dnů před německým útokem srbští generálové (27. března1941) provedli státní převrat proti proněmecké vládě v Bělehradě, což pomohlo těžce obléhané Británii.- Srbsko (Jugoslávie) našlo svou duši - řekl tehdy W. Churchill. A pak začal holocaust srbského národa, který jste vyzradili zrovna tak, jak jste zradili náš český lid v roce 1938. Nicméně nás v té době zrádný Albion - nebombardoval.

  Doufám, že Vás Bůh brzy potrestá.

  Ostrava 7. dubna 1999

  Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|