pátek 24. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Sdělovací prostředky:
 • Něco osvěty ve věci TV NOVA (Milan Šmíd) Česká společnost:
 • Zadržení zloděje dat z České spořitelny (Ivan Hoffman) Česká pošta:
 • Poplatek 11,90 Kč za doručení 196,10 Kč je lichva (Martin Madera)
 • Znovu ublížená dušička (Ladislav Pavlič)
 • Pane Pavliči, musíte počítat s odpovídající reakcí od České pošty (Ladislav Vančura, mluvčí České pošty)
 • Pan Pavlič napadl Českou poštu neoprávněně (Ladislav Vančura)
 • Omluva čtenářům (Ladislav Vančura) V Británii je přísně:
 • Zpěvačka Diana Rossová (55) byla na pět hodin zadržena policií kvůli scéně na letišti Česká společnost:
 • Jak je tomu s vlivem komunistů v dnešní České republice (Jindřich Pařík) Česká politika:
 • Volme strany taky záporně. Velké strany nejsou navždy (Václav Pinkava)
 • Co by se stalo, kdyby nebyl Klaus (Vlasta Leporská) Ochuzený uran:
 • Američané přiznali nebezpečnost ochuzeného uranu, ale... (Jan Charvát, Česká televize) Počítačový problém roku 2000:
 • Zdeněk Šinkora nemá tak úplně pravdu (Jiří Ludvík) Populační exploze:
 • 12 října dosáhne počet obyvatel na Zemi šesti miliard Reakce:
 • Jiří Jírovec: Levicový intelektuál s měkkými dolary (Jan Vincent) Oznámení:
 • První městská banka - nástroj tunelování hl. m. Prahy? (Petr Šafránek)
 • Call for papers: Old Czech Literature and Culture (Saint Louis University)
 • Co nabízí konsorcium Crystel, uchazeč o mobilní licenci v ČR  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Něco osvěty ve věci TV NOVA

  aneb

  Aby bylo jasno (nebo alespoň trochu jasněji)

  Milan Šmíd

  Zcela chápu, že čtenář či divák začíná být unaven zprávami o sporu ve věci TV NOVA.Věc je složitá, informace rozporné, čert aby se v tom vyznal.

  Zrovna nedávno Valná hromada společnosti CET 21 vyvolala novou vlnu zpráv se zavádějícími titulky, jako "Železný se zbavil svého podílu v CET21" (MFD 23.9.), "Železný se zbavil CET 21, vliv mu zůstal (LN 22.9.), "Novými společníky CET 21 se staly Edikon a MEF Media" (Právo 22.9.).

  Proč říkám, že ty titulky jsou zavádějící? Protože veškerá rozhodnutí valných hromad CET 21 ve věci převodu účastnických podílů, ať už šlo o valnou hromadu 1.7.1999, kde slíbil Železný předat svých 60 procent MEF holdingu, nebo o valnou hromadu tohoto týdne, kde se rozhodovalo o navyšování jmění, budou platná teprve poté, až je schválí Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání.

  Pravomoce Rady

  Jaké jsou vlastně její pravomoce ze zákona? K odpovědi na tuto otázku je třeba se ohlédnout do historie.

  Známá novela 301/1995 z prosince 1995, která je jednou z klíčových příčin toho, že se věci s TV NOVA vyvinuly takovýmto způsobem, nejen umožnila provozovatelům s licencí požádat o zrušení licenčních podmínek, nejen zrušila pravomoc Rady tyto podmínky provozovateli ukládat (vypuštění odstavce 3 z paragrafu 13), ale také pozměnila paragraf 14 s názvem "Změna licence". To původní znění předpokládalo, že o každých změnách údajů uváděných v žádosti o licenci (§11) musel každý provozovatel Radu informovat, a na základě tohoto oznámení mohla Rada zvážit, zda licenci změní nebo zda ji odejme.

  To právo odejmout licenci novela zákona od ledna 1996 Radě odepřela. Nastal tedy stav, kdy začalo naprosto nekontrolovatelné přelévání majetků a vlastnických vztahů u držitelů licencí, které Rada mohla jenom z povzdálí bezmocně sledovat, nic jiného jí nezbývalo (toto by si měli uvědomit pánové Mlynář, Pleva a všichni ostatní poslanci masmediální komise dříve než začnou ukazovat prstem na Radu jako hlavního viníka).

  To, co se odehrávalo na přelomu roku 1996 a 1997 právě v souvislosti s televizí Nova, kdy Železný (za finančního přispění CME, která toho dnes trpce lituje) se zmocnil licence tím, že získal 60 procent hlasovacích práv v CET21, přimělo některé poslance, aby se nad situací zamysleli a pokusili se ji napravit.

  A tak k zákonu 135/1997 z června 1997, kterým se zvyšovaly rozhlasové a televizní poplatky (z 25 na 37 Kč u rozhlasu a z 50 na 75 Kč u televize), byly přidány další pasáže, které významným způsobem změnily paragraf 14 týkající se změny licence. Pro stručnost uvedu jen jeho první dva odstavce:

  1.Provozovatel je povinen požádat předem Radu o souhlas se změnou týkající se údajů uvedených v žádosti (§11) nebo plnění podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení licence (§12 odst.2).

  2.Na základě žádosti podle odstavce 1 rada podle okolností případu rozhodne o změně udělené licence. Změna může být provedena až poté, kdy ji Rada schválila.

  Krátce shrnuto: provozovatel musí o souhlas se změnami předem požádat, a ty změny se týkají především údajů uvedených v § 11, odst. 1, z něhož cituji opět jenom část:

  1.Řízení o udělení licence je zahájeno podáním žádosti, která musí obsahovat tyto údaje:

  a.název, sídlo a právní formu právnické osoby a jméno osoby oprávněné za ni jednat nebo jméno a trvalý pobyt fyzické osoby, která hodlá vysílání provozovat;

  b.doklady o výši základního jmění, vkladu jednotlivých společníků, výši jejich obchodních podílů, společenskou nebo

  zakladatelskou smlouvu, stanovy a seznam akcionářů, bankovní informaci;obdobné údaje, je-li žadatelem fyzická osobaŠ

  Majetkové přesuny musí Rada schvalovat

  To znamená, že jakékoli majetkové přesuny musí Rada schvalovat. Kupodivu, dnešní (tj. čtvrteční 23.9.) deníky si příliš nepovšimly zprávy ČTK, kde předseda Rady Josefík tuto skutečnost připomíná (viz www.ceskenoviny.cz). Ve zprávě ČTK se doslova říká "Rada podle něj (Josefíka) také setrvává na obecném pravidlu nepovolit majetkové přesuny, které by změnily majoritu u provozovatele vysílání."

  To "obecné pravidlo" vzniklo takto: Když po 18 měsících naprostého bezvládí a divokých majetkových rošád, z nichž ty v TV NOVA představují jenom špičku ledovce, Rada opět získala zpátky pravomoc dohlížet nad tím, kdo vlastně licence vlastní, stála před problémem, jak se k žádostem o změnu licence bude stavět. Radní to vyřešili šalamounsky usnesením, podle něhož nebudou bránit změnám ve společnostech, pokud původní žadatel o licenci a současný majitel licence si zachová ve společnosti 51 procent obchodních podílů.

  Taková je výchozí právní situace ve věci převodu obchodních podílů nebo navyšování jmění.

  Proč vlastně CET 21 navyšuje? Ten úmysl je tady už z valné hromady 23. srpna, a souhlasí s ním - pokud je mi známo - všichni společníci CET21, včetně Lauderovy CEDC (1,25 procent podílu), ze zcela prozaického důvodu.

  Jestliže CET21 skutečně začala vysílat a zapojila se - nejen jako formální prostředník, což se dělo již dříve - do finančních toků spojených s vysíláním, hrozí ji neustále konkurs z předlužení, pokud by závazky převyšovaly její základní jmění. Jestliže základní jmění je 200 000 Kč, ta hrozba je veliká, jedny nezaplacené Novoty by mohly poslat CET21 ke dnu.

  Nicméně až bude Rada o tom navýšení rozhodovat, jsem zvědav, jaké bude její výchozí kritérium. Komu by měla být zachována majorita?

  Původní CET21 se šesti rovnoprávnými společníky, nebo CET 21 z roku 1997, kde Železný ovládá již 60 procent?

  Když si člověk z obchodního rejstříku www.justice.cz "vytáhne" výpis CET21, napadají ho ještě další otázky. Tak například 26. 7. 1999 se objevují nové formulace v předmětu podnikání společnosti (přibyla "výroba audiovizuálních děl", která nahradila dosavadní "audiovizuální činnost" apod.). A co více, ke stejnému datu mizí z platného výpisu Fedor Gál a jeho vklad je převeden na Vlastimila Venclíka.

  Nejsem právní expert, ale ta otázka se vtírá dosti neodbytně:

  Byly tyto změny schváleny Radou? Jak je to s jejich platností? A patří vůbec odchod Fedora Gála mezi ty změny, které Rada má schvalovat?

  Železný a jeho Mefistofelové

  Kdysi před třemi měsíci jsem v jednom příspěvku do Britských listů na adrese http://www.britskelisty.cz/9906/19990614f.html#05 reagujícím na zprávu o údajném úvěru od IPB mimo jiné uvedl:

  Pokud do toho se záhadným panem Šmejcem jde Železný jenom proto, aby znovu přitlačil na CME a přinutil je k povolnosti, tj. aby mu vydali Měšťanskou Besedu (budovu, zařízení) včetně personálu, kde by opět mohl bez omezení kralovat, může to mít logiku. Obávám se však, že on si jako každý správný intelektuál o sobě myslí, že je ten nejchytřejší, že on ví všechno nejlépe, a že nakonec všechny převeze, třeba tím, že Českou produkční prostě využije pro své cíle a pak se jí snadno zbaví, jako to udělal se CME (a to ještě není vůbec jisté, zda se CME skutečně zbavil a jak to bude se soudy a arbitrážemi pro neplnění závazků). Obávám se, že věci mohou dopadnout také jinak, že naopak Železný bude využit pro zájmy jiných, těch třetích vzadu, kterým upíše svoji duši jako kdysi Faust Mefistofelovi.

  Ačkoliv se situace od té doby pronikavě změnila, myslím si, že na své základní úvaze nemusím příliš mnoho měnit. Naopak, zdá se mi, že faustovská metafora stále platí. Vladimír Železný svoji duši intelektuála prodává Mefistofelovi již podruhé. Poprvé ji prodal CME, dnes ji prodává MEF Holdingu.

  Prvního Mefistofela - CME - Železný oblafl, nechal mu v ruce úpis, se kterým dnes tento Mefistofeles obchází mezinárodní soudy a arbitráže s nadějí, že tu duši přece jen zpátky dostane.

  Druhému Mefistofelovi Železný slibujemajoritu v CET21, ať už přímým převedením (varianta z 1.7.1999) nebo prostřednictvím navyšování základního jmění (současná varianta). A možná ty sliby dělá tak bezstarostně proto, protože dobře ví, že Rada nakonec to převedení licence stejně neschválí a on - až mu televize Nova opět začne vydělávat - si svůj úpis od tohoto Mefistofela zpátky vykoupí.

  Alespoň tak jsem pochopil z článku v Hospodářských novinách ze 24.8.1999 (www.ihned.cz), kde Jiří Michal (jeden z mála novinářů, kteří není ve vleku PR agentur obou znesvářených stran) zmínil skutečnost, že Vladimír Železný "uvažuje o převzetí všech závazků TV NOVA, tedy i o převzetí úvěru". Jiří Šmejc z MEF Holdingu pak na to reagoval těmito slovy:

  "Mně nic takového neřekl, ale když to převezme, budu jenom rád. Miliardový úvěr není nic příjemného. Když ale budeme mít zajištěny smluvní vztahy o podnikatelské činnosti v Nově, není pro nás úvěr problémem. Čili nebudeme proti, pokud nedojde k omezování dohod týkajících se objemu vzájemného obchodování."

  Při výkladu této repliky se mohu mýlit, ale já z ní cítím, že MEF Holding není a asi ani nebude příliš nakloněn tomu nechat Železného jen tak beze všeho, pouhým převzetím úvěru, ze smluvních závazků odejít.

  První Mefistofeles byl průhledný, o tom druhém stále toho moc nevíme. A dokud se o něm nedozvím více, pak nechť se na mne pánové Šmejc a všichni z MEF Holdingu nezlobí, když mne napadá i takováto - pravda možná bláznivá a nesmyslná - otázka:

  Co když Železný se opět bude snažit svého Mefistofela podfouknout a nedat mu to, za co zaplatil? Bude tento druhý Mefistofeles obíhat soudy s kusem papíru v ruce nebo to bude řešit tím, že z Karlových Var vyšle do Sibeliovy ulice své rychlé posly?

  Přiznám se, že bych nechtěl být v situaci, do které se Vladimír Železný dnes dostal . Ačkoliv na stránkách internetu i jiných veřejných kolbištích spolu vedeme spory již tři roky, docela bych mu přál, aby z té dnešní situace vyvázl se zdravou kůží.

  P.S. Ještě k tomu schvalování Rady. Rada má ze zákona ve správním řízení rozhodnout do 60 dnů. Podle zprávy ČTK z 21.9.99 Rada dostala žádost o schválení navýšení základního jmění CET21 v srpnu (zřejmě po valné hromadě 23.8.99). Nicméně Rada správní řízení - a také lhůtu - přerušila, žádost se má doplnit do 8. října, lhůta tudíž neběží. A jak v uvedené zprávě ČTK praví předseda Rady Josefík "Rada nebude ve věci rozhodovat dříve než právoplatně rozhodne soud." Nevím sice přesně, kterou ze záplavy vzájemných žalob má předseda Josefík na mysli, ale jedno vím jistě: schválení změn v CET21 se jen tak brzy nedočkáme.

  Je to dobře nebo špatně?  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|