pátek 17. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Sdělovací prostředky a česká politika:
 • K odchodu Jakuba Puchalského z České televize (Andrew Stroehlein)
 • Politika a televize (Ivan Hoffman) Hodnocení sdělovacích prostředků:
 • Sdružení InnoVatio, které ČT kritizovalo, nemá dobrou pověst u německé ARD (Jakub Puchalský) Otevřený dopis senátu FFUK:
 • Nevolte Oldřicha Uličného děkanem FFUK! (Josef Štochl) Češi v zahraničí, restituce a dvojí občanství:
 • Nesmysly Martina Palouše (Olga Jonášová) K diskusi o bezdomovcích v ČR:
 • Bezdomovci: oběti nebo asociálové? (Radka Janebová) Ještě jednou John Keane o Václavu Havlovi:
 • Recenze recenzí (Vlastimil Obereigner) Kanada:
 • Pohroma roku 2000 (Jiří Jírovec) Diskuse o ekologii:
 • Jsou ekologové prolhaní? (Jiří Jírovec) Odpověď Davidu Truncovi:
 • Hnutí Duha nelže (Jan Beránek) Oznámení:
 • 'Shameless plug' neboli nestydatý postrk (Václav Pinkava) Czech Public Service Television:
 • A few notes on Puchalsky's departure (Andrew Stroehlein)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jakub Puchalský: Sdružení InnoVatio, které ČT kritizovalo, nemá dobrou pověst u německé ARD

  V Praze 16. prosince 1999

  Vážený pane Čulíku,

  v uplynulých měsících čelila Česká televize obvinění, že se podobou svého zpravodajství přibližuje komerčním stanicím. Kritika jejího zpravodajství, mj. na stránkách Lidových novin, Respektu a Týdne, přitom vycházela z výsledků analýzy, kterou pro dva z výše uvedených listů provedlo občanské sdružení InnoVatio, zastoupené panem Markem Prorokem, šéfredaktorem časopisu Media Monitor. Tuto analýzu jste rovněž citoval v Britských listech. Vzhledem k tomu, že Česká televize již na jaře tohoto roku učinila s postupy, kterých InnoVatio při kódování analyzovaných relací používá, nedobrou zkušenost, považoval jsem za nutné na možná pochybení ve zmíněném monitoringu poukázat.

  Když jsem formuloval své námitky proti metodologii, kterou InnoVatio použilo, odpověděl mi pan Marek Prorok v tisku opakovaně nikoli věcnými argumenty, ale neustálým odvoláváním se na zahraniční úspěchy a reference InnoVatio. Protože mimo jiné zmínil - vedle příkladů ze vzdálenějších zemí s jinou tradicí a s odlišnějším právním rámcem působení elektronických médií - i údajný spor německé pobočky InnoVatia s tamním vysílatelem veřejné služby ARD, obrátil jsem se s informací o celé kauze a s prosbou o podrobnější údaje o tomto sporu přímo na ARD.

  Odpověď pana Christiana Blankenburga z ARD (který vede oddělení mezinárodních vztahů) je v tomto smyslu, domnívám se, velmi výmluvná. Proto Vám ji posílám na vědomí, a to jak v překladu, tak v původním znění. Sdělení pana Blankenburga mne totiž utvrdilo v přesvědčení, že výsledky monitoringu InnoVatio - stejně jako četné odkazy na jeho mezinárodní pověst - lze brát pouze cum grano salis.

  S pozdravem

  Jakub Puchalský, v.r.


  Erstes Deutsches Fernsehen
  Ředitelství programu
  Oddělení mezinárodních vztahů
  Arnulfstrasse 42, 80335 München
  Tel. 089/5900-2856 Fax 089/550 44 52

  Pan
  Jakub Puchalský,
  generální ředitel České televize
  Kavčí hory
  140 70 Praha 4
  Česká republika

  Das Erste 1. prosince 1999

  c.blankenburg@das-erste.de

  K Vaší žádosti, respektive dotazu na údajný spor ARD s firmou InnoVatio

  Vážený pane generální řediteli,

  předseda ARD, pan prof. Peter Voss, poprosil naše oddělení, abychom ve smyslu Vašeho dotazu ze dne 20. října t.r. zjistili potřebné okolnosti a odpověděli Vám přímo.

  Pokud jde o Vámi kritizovanou firmu InnoVatio Media Monitor, jsou naše zkušenosti téměř ve všech zemských rozhlasových a televizních stanicích ARD shodné s těmi, které jste nedávno učinili rovněž. Zde v Německu vystupuje firma méně jako institut pro výzkum médií v užším slova smyslu. Daleko více se profiluje jako vydavatel periodika Medien Tenor, v němž jsou zveřejňovány výsledky výzkumů analyzujících obsah médií.

  Pokud jde o nás jako předmět tohoto mediálního výzkumu, existují zde dosti podstatné problémy ve zcela zásadních otázkách. Serióznost - především metod, podle nichž tato firma provádí kvalitativní výzkum - lze jen těžko akceptovat. Lze je pokládat za značně sporné, pokud bychom je neoznačili přímo za pochybné. Spočívá to především v tom, že InnoVatio Media Monitor nezveřejňuje metodu (metody) svého výzkumu (výzkumů), zato rozšiřuje silně a často i politicky zabarvené teze, a tím se automaticky vmanévrovává do pověsti o absenci vědeckosti.

  Jinak nám - kromě Vašeho sdělení a nedávno zveřejněného článku pana Marka Proroka v Medien Tenor o vztahu českého tisku k EU (jehož kopii rádi přikládáme) - není nic známo o tom, co firma v České republice zkoumá nebo zjišťuje.

  S přátelskými pozdravy

  Christian Blankenburg

  Na vědomí:

  pan předseda ARD prof. Peter Voss, SWR

  pan Claus Schneggenburger, referát ARD SWR

  pan ředitel Erhard Metz, kancelář ARD


  Erstes Deutsches Ferrnsehen
  Herrn Jakub Puchalsky
  Generaldirektor CESKA TELEVIZE
  Kavci hory
  CZ - 1407o PRAHA 4 Czech Republic
  Programmdirektion Koordination Ausland ~ International Relations
  Arnulfstraße 4z, 80335 München

  Das Erste
  01. Dezember 1999
  c.btankenburg@das-erste.de

  Ihre Eingabe bzw. Anfrage nach einpm angeblichen Streit der ARD mit der Firma InnoVatio Media Monitor

  Sehr geehrter Herr Generaldirektor,

  der ARD-Vorsitzende, Herr Prof. Peter Voss, hat unsere Koordination gebeten, im Sinne Ihrer Anfrage vom 20. Oktober d.J. zu recherchieren und Ihnen direkt zu antworten.

  Unsere Erfahrungen - in praktisch allen Landesrundfunkanstalten der ARD - mit der von Ihnen kritisierten Firma InnoVatio Media Monitor decken sich weitestgehend mit Ihren eigenen jüngst gemachten Erfahrungen. Die Firma tritt hier in Deutschland weniger als Medienforschungsinstitut im engeren Sinne denn als Herausgeber eines Periodikums mit dem Titel " Medien Tenor" auf, in dem inhaltsanalytische Untersuchungsergebnisse veröffentlicht werden.

  Die im wesentlichen angesprochenen Bereiche unserer Medienforschung haben nicht unerhebliche Probleme, die Seriosität - insbesondere der Methoden -, mit denen diese Firma an zumeist sog. qualitative Untersuchungen herangeht, anzuerkennen. Vielmehr werden sie als sehr umstritten, wenn nicht gar als zweifelhaft bezeichnet. Dies liegt vor allem wohl daran, dass InnoVatio Media Monitor die wissenschaftliche(n) Methode(n) ihrer Untersuchungen nicht preisgibt, hingegen aber starke und oft politisch gefärbte Thesen verbreitet und sich damit automatisch in den Ruf mangelder Wissenschaftlichkeit manövriert.

  Ansonsten ist uns - außer Ihren Ausführungen und einer kürzlich erfolgten Veröffentlichung des Herrn Marek Prorok im "Medien Tenor" über das Verhältnis der tschechischen Presse zur EU ( die wir in Kopie gerne beifügen) - nichts darüber bekannt, was d'e Firma in Tschechien noch erforscht oder ermittelt.

  Mit freundlichen Gruessen,

  Christian Blankenburg

  (Naskanovaný přiložený článek Marka Proroka v němčině nebyl čitelný.)  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|