středa 22. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Sdělovací prostředky:
 • Americký Výbor na ochranu novinářů se zastává Zdeňka Zukala
 • Boj o kontrolu nad informacemi (Dana Cihelková) Státní správa:
 • Proč musí bohaté Praze stát dotovat rozpočet? (Jaroslav Polák) Zdravotnictví:
 • 40 000 lidí umírá každoročně v Británii na chyby lékařů - jak je tomu v ČR? Česká politika a sdělovací prostředky:
 • Nova (Ivan Hoffman) Dnešní svět, minulost a budoucnost:
 • Mileniální strachy (Guardian) Polemika:
 • Nepouštějte si cizince do země, budete na ně muset pracovat (Jaroslav Teplý) Děti Země:
 • Děti Země daly vánoční dárek neziskovému sektoru  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Americký Výbor na ochranu novinářů se zastává Zdeňka Zukala

  Jeho Excelence Miloš Zeman
  ministerský předseda
  Úřad vlády České republiky
  nábřeží Edvarda Beneše 4
  118 01 Praha 1
  Czech Republic
  Fax: 02-231-2358

  20. prosince 1999

  Vaše Excelence,

  Výbor na ochranu novinářů je vážně znepokojen trestním stíháním televizního novináře Zdeňka Zukala za to, že údajně vznesl falešná obvinění proti veřejným činitelům. Pokud bude Zukal shledán vinným ve všech třech obviněních, která byla proti němu vznesena, mohl by být odsouzen až na devět let do vězení.

  13. prosince obvinila česká státní prokuratora Zukala, vlastníka a ředitele soukromého televizního studia ZZIP v Olomouci, že falešně v několika investigativních reportážích, vysílaných v televizi Nova v roce 1997, obvinil místní policisty z korupce a z kontaktů s organizovaným zločinem. Zukal byl obviněn z "napomáhání trestnému činu falešného obvinění" podle článku 10.1. a 174.1. českého trestního zákoníku a ze dvou případů falešného obvinění podle článku 174.1. téhož zákoníku.

  Za každé obvinění může být odsouzen až na tři roky do vězení. Prokurátoři informovali Zukala, že jeho proces pravděpodobně začne v únoru.

  Místní policie v Olomouci pronásleduje Zukala a jeho zaměstnance už od vysílání jeho první reportáže o policejní korupci v celostátní televizi Nova v dubnu 1997. Poprvé byl zatčen 24. dubna 1997 a obžalován, že "šíří falešné zprávy" podle článku 160.1. českého trestního zákoníku. Žaloba byla v listopadu 1997 zrušena, poté, co vyšetřovatel nenalezl pro ni žádné důkazy.

  Zukal byl znovu zatčen 5. ledna 1998 v souvislosti s reportáží, vysílanou 19. listopadu 1997 ve večerních zprávách televize Nova, v níž se pokoušel dokázat, že Vladimír Pryzna, vysoký místní policejní vyšetřovatel, přijal úplatek od místního podnikatele, stíhaného pro podvod a pro falšování bankovek. Zukal byl obžalován z trestného činu pomluvy.

  V únoru 1998 vydal prezident Václav Havel amnestii, která platila i pro ty osoby, které byly obviněny z trestného činu pomluvy, a tak policie žalobu změnila na "vytváření falešných obvinění". Policie dokončila vyšetřování v listopadu 1999, kdy odeslala tisicistránkovou složku o Zukalovi na státní prokuraturu, která se rozhodla Zukala trestně stíhat. Zukal se zřejmě bude muset u soudu sám hájit, neboť nemá už peníze na zaplacení právního zástupce.

  Jako nadstranická organizace novinářů, která brání práva kolegů po celém světě, Committee to Protect Journalists je pevně přesvědčen, že nesmí být žádný novinář vězněn či pronásledován za to, co napíše. Nadto jsme přesvědčeni, že v demokracii se musejí veřejní činitelé podrobovat zkoumání novinářů, aniž by se při tom uchylovali k trestnímu stíhání.

  Jsme přesvědčeni, že rozhodnutí vaší vlády trestně stíhat Zukala je porušením mezinárodního práva a může mít jedině zmrazující dopad na investigativní novinářskou práci v České republice.

  Naléháme na Vaši Excelenci, aby bylo veškeré trestní stíhání proti Zukalovi zastaveno. Dále na vás naléháme, abyste uvedl právní systém České republiky v soulad s  normami mezinárodní novinářské svobody tím, že zrušíte veškeré články trestního zákoníku, které kriminalizují novinářskou práci.

  Ann K. Cooper

  výkonná ředitelka

  Committe to Protect Journalists

  kopie: Alexander Vondra, český velvyslanec ve Spojených státech
  John Shattuck, americký velvyslanec v České republice.


  CPJ Protests Czech Prosecution

  December 20, 1999

  His Excellency Milos Zeman
  Prime Minister
  Urad vlady Ceske Republiky
  nabrezi Edvarda Benese 4
  118 01 Praha 1
  The Czech Republic
  Fax: 011-4202-231-2358

  Your Excellency:

  The Committee to Protect Journalists (CPJ) is greatly alarmed by the criminal prosecution of broadcast journalist Zdenek Zukal for allegedly making false accusations against public officials. If he is found guilty on all three charges filed against him, Zukal could be jailed for up to nine years.

  On December 13, the Czech state attorney's office charged Zukal, the owner and director of private TV Studio ZZIP in the town of Olomouc, with falsely accusing local law enforcement officials of corruption and links with organized crime in a series of investigative reports broadcast on TV Nova in 1997. Zukal faces one count of "assisting in the criminal act of false accusation" under Articles 10.1 and 174.1 of the Czech Penal Code, and two counts of making false accusations under Article 174.1 of the same code.

  Each count carries a maximum three-year jail sentence. Prosecutors informed Zukal his trial will likely begin in February.

  Local police in Olomouc have harassed Zukal and his staff since his first report on police corruption aired nationwide on TV Nova in April 1997. He was first arrested on April 24, 1997 and charged with "spreading false rumors" under Article 160.1 of the Czech Penal Code. The charges were dropped in November of that year, however, after the investigator found no evidence to support this charge.

  Zukal was again arrested on January 5, 1998, in connection with a November 19, 1997 report on TV Nova's evening news in which he attempted to prove that Vladimir Pryzna, a top local police investigator, had accepted a bribe from a local businessman wanted on charges of fraud and currency counterfeiting. Zukal was charged with criminal libel.

  In February 1998, President Vaclav Havel issued an amnesty that included those accused of criminal libel, so the police altered the charge to "making false accusations." The police concluded their investigation in November 1999, when they submitted a 1,000-page file on Zukal to the state attorney's office, which decided to press charges. Zukal may be forced to represent himself during the trial, as he has run out of funds to pay an attorney.

  As a nonpartisan organization of journalists dedicated to defending the rights of our colleagues around the world, CPJ feels strongly that no journalist should be jailed or harassed for what he or she writes. Furthermore, we believe that in a democracy, public officials must submit to journalistic scrutiny without recourse to criminal prosecution. We believe that your government's decision to press criminal charges against Zukal violates international law and can only have a chilling effect on investigative journalism in the Czech Republic.

  We urge your Excellency to ensure that all charges against Zukal are dropped. We further urge you to bring the Czech Republic's legal system into line with international press freedom standards by working for the repeal of all statutes that criminalize journalism.

  Sincerely.

  Ann K Cooper

  Executive Director

  cc. Alexander Vondra, Czech Ambassador to the U.S.
  John Shattuck, U.S. Ambassador to the Czech Republic  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|