středa 22. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Sdělovací prostředky:
 • Americký Výbor na ochranu novinářů se zastává Zdeňka Zukala
 • Boj o kontrolu nad informacemi (Dana Cihelková) Státní správa:
 • Proč musí bohaté Praze stát dotovat rozpočet? (Jaroslav Polák) Zdravotnictví:
 • 40 000 lidí umírá každoročně v Británii na chyby lékařů - jak je tomu v ČR? Česká politika a sdělovací prostředky:
 • Nova (Ivan Hoffman) Dnešní svět, minulost a budoucnost:
 • Mileniální strachy (Guardian) Polemika:
 • Nepouštějte si cizince do země, budete na ně muset pracovat (Jaroslav Teplý) Děti Země:
 • Děti Země daly vánoční dárek neziskovému sektoru  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • 40 000 lidí umírá každoročně v Británii na chyby lékařů - jak je tomu v ČR?

  Chyby lékařů jsou v Británii třetí nejčastější příčinou smrti - po rakovině a po srdečních chorobách, napsal v neděli 19. prosince týdeník Sunday Times. Až 40 000 lidí ročně umírá na kvůli nesprávným lékařským rozhodnutím a podle předběžných informací je postihováno dalších 280 000 lidí ročně chybným předepisováním léků, špatnými dávkami léků a infekcemi v nemocnicích, které sice nevedou k jejich úmrtí, ale způsobují jim komplikace a prodlužují pobyt v nemocnicích průměrně o dalších šest dní - což stojí státní zdravotnictví jen v Anglii ročně 730 milionů liber.

  První průzkumná studie této problematiky zjistila, že špatnou prací lékařů či zdravotnictví je postihován každý čtrnáctý pacient - buď byl špatně diagnostikován, nebo nepříznivě reagoval jeho organismus na předepsané léky anebo došlo při jeho léčení k nějaké provozní chybě.

  Charles Vincent, šéf jednotky klinického rizika na University College v Londýně začal zkoumat situaci ve dvou londýnských nemocnicích. První data z jedné nemocnice prokázala, že 32 ze 480 pacientů přijatých na léčení ve čtyřech různých odděleních se stalo obětí chyb nemocnice.

  Vincentův odhad, že v Británii na chyby lékařů umírá každoročně pravděpodobně 40 000 osob, vyplývá ze studií, které dospěly k závěru, že 3 - 4 procenta pacientů v rozvinutém světě se stávají obětí nesprávného léčení v nemocnicích. Pro sedmdesát procent těchto pacientů je způsobená nemoc vyléčitelná, ale 14 procent nemocnicí poškozených pacientů umírá.

  Předběžný počet 40 000 osob ročně je však pravděpodobně velmi konzervativní - když se totiž extrapolují údaje z Vincentovy předběžné studie, je velmi pravděpodobné, že procento úmrtnosti bude vyšší, až bude studie dokončena.

  "Je to velký problém," konstatoval Vincent. "Musíme zjistit přesný rozsah lékařských chyb, jaké chyby se dějí a co to způsobuje."

  Úmrtnost pacientů na chyby lékařů v Británii je srovnatelná s Amerikou, kde doporučila před třemi týdny charitativní organizace Kellogg Foundation, aby byl založen nový federální úřad na ochranu pacientů před chybami lékařů. Americká vláda toto doporučení zřejmě přijme.

  Zpráva Kellogg Foundation zkoumala záznamy 30 195 pacientů a našla v nich ve 3,7 procentech případů chyby. Z těch pacientů, jejichž zdraví lékaři poškodili, jich 14 procent zemřelo. Vědci dospěli k závěru, že k 70 procentům těchto chyb vůbec nemuselo dojít. Vyplývá z toho, že 155 000 osob ve Spojených státech zemřelo zbytečně.

  V Británii je obětí jedné z těchto chyb Anne Rogersová. Její manžel Brian, otec deseti dětí, vykrvácel k smrti po operaci rakoviny žaludku, kterou prováděl chirurg Christopher Ingoldby. Brian Rogers je jedním z jedenácti pacientů, kteří zemřeli chirurgovi Ingoldbymu pod nožem. Ingoldby byl mezitím suspendován a dalších 40 jeho případů se vyšetřuje.

  Dvaačtyřicetiletý Bill Twist z Essexu přišel o manželku, protože lékaři špatně diagnostikovali její maligní rakovinu kůže a dlouho odkládali její léčbu. Manželka zemřela ve 37 letech.

  Britské ministerstvo zdravotnictví nyní zkoumá návrh, aby byla provedena během nadcházejících tří let celostátní studie nákladem 1,2 milionu liber, aby se zjistilo, jak k těmto zbytečným smrtím dochází a jak jim zabránit. Podle návrhu by se měla analyzovat situace ve 20 nemocnicích a mělo by se hodnotit 10 000 záznamů pacientů.

  Graham Neale, bývalý profesor klinického lékařství na Trinity College v Dublinu, který je čelným odborníkem na management rizik lékařské práce, konstatoval: "Mimo pracovní dny od devíti do sedmnácti hodin se ponechává v Británii lékařská pohotovost v rukou těch nejmladších a nejméně zkušených lékařů. Přitom je to právě doba, kdy přicházejí ty nejsložitější případy."

  Každoročně umírá v Británii na rakovinu 156 000 lidí a dalších přibližně 140 000 lidí umírá na nemoci srdce. V americkém městě Seattle má člověk, který utrpí plný infarkt, třicetiprocentní šanci na přežití. V britské nemocnici je jeho šance na přežití 1-3 procenta.

  Při důvěrném vyšetřování perioperativních úmrtí v britských nemocnicích, jehož výsledky byly zveřejněny letos v listopadu, přiznali lékaři, že neočekávaně zemřelo během operace nebo v prvních dnech po ní 20 747 pacientů. A v analýze práce mladých lékařů ve dvaceti severoanglických nemocnicích přiznalo 46 procent lékařů, že dali pacientovi nesprávný lék nebo nesprávné množství léku ve zkoumaném období alespoň jednou.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|