středa 22. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Sdělovací prostředky:
 • Americký Výbor na ochranu novinářů se zastává Zdeňka Zukala
 • Boj o kontrolu nad informacemi (Dana Cihelková) Státní správa:
 • Proč musí bohaté Praze stát dotovat rozpočet? (Jaroslav Polák) Zdravotnictví:
 • 40 000 lidí umírá každoročně v Británii na chyby lékařů - jak je tomu v ČR? Česká politika a sdělovací prostředky:
 • Nova (Ivan Hoffman) Dnešní svět, minulost a budoucnost:
 • Mileniální strachy (Guardian) Polemika:
 • Nepouštějte si cizince do země, budete na ně muset pracovat (Jaroslav Teplý) Děti Země:
 • Děti Země daly vánoční dárek neziskovému sektoru  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Děti Země daly vánoční dárek neziskovému sektoru

  Velkolom Čertovy schody, a.s. byl konečně schopen dodat vyhovující studii EIA. Děti Země nabízejí berounským občanům studii k připomínkování.

  Těžební společnost Velkolom Čertovy schody byla konečně schopna dodat úplnou studii vlivů na životní prostředí a bylo tedy možné zahájit tzv. proces EIA (Environmental Impact Assesment). Studie byla Ministerstvu životního prostředí předložena již před několika měsíci, avšak ministerstvo ji vrátilo jako nedostatečnou k dopracování. Bez stanoviska MŽP, které je výsledkem procesu EIA, nemůže těžař získat povolení k další těžbě v západní části velkolomu.

  Stávající povolení k těžbě ve Velkolomu Čertovy schody západ končí k datu 31. 12. 99 a tímto dnem bude muset být těžba v této části zastavena. Původně probíhala jednání o prozatímním prodloužení povolení než se těžaři podaří získat nové. Ministerstvo životního prostředí požadovalo, aby byly z dobývacího prostoru odepsány přírodovědně nejcennější části (celý lom se nachází v Chráněné krajinné oblasti Český kras). Těžař se však těžby v přírodních rezervacích zřejmě vzdát nehodlá a raději bude s těžbou dočasně pokračovat pouze ve východní části. Jaký vliv bude mít Velkolom Čertovy schody na přírodu Českého krasu a životní prostředí místních obyvatel by se měli občané dozvědět ze zmíněné studie EIA. Bude do 8. ledna 2000 vystavena na obecních úřadech bezprostředně dotčených obcí Koněprusy, Tmaň a Suchomasty. Žádný z berounských úřadů bohužel nahlédnutí do studie neumožňuje, ačkoliv občany z celého regionu může zajímat jak bude dále těžen Český kras. "Současný zákon EIA umožňuje občanům seznámit se se studií EIA buď v příslušných obcích nebo na přímo na ministerstvu. Protože se jedná o kontroverzní záměr, rádi bychom umožnili občanům nahlédnout do studie a předložit k záměru vlastní připomínky. Jedno paré studie je tedy k nahlédnutí i v berounské pobočce Dětí Země po předchozí telefonické domluvě na čísle 0311-24518," uvádí Michal Štingl. Připomínky budou průběžně zveřejňovány také na nové internetové adrese http://www.ceskykras.cz.

  připravil: Michal Štingl

  kampaň "Za záchranu Českého krasu" podporují Nadace Partnerství a Nadace rozvoje občanské společnosti


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|