čtvrtek 20. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby České právo:
 • Havlovy procesy: zdvořilá, avšak nic neříkající odpověď z prezidentské kanceláře (J.J. Procházka) Česká politika:
 • Možná vznikne SOS - Strana opoziční smlouvy (Štěpán Kotrba) Poznámka na okraj dne:
 • Dohody (Ivan Hoffman) Česká televize:
 • Quo vadis Milane Šmíde? Nebývale ostrá tužka Milana Šmída neprospívá konstruktivnímu řešení krize v ČT (Martin Vadas)
 • Zemské noviny příliš zkrátily rozhovor s Martinem Vadasem (Martin Vadas) Reakce Jana Čulíka:
 • Pozor na zkreslování faktů, Martine Vadasi! Další materiály Martina Vadase:
 • Poslancům: Podnět k přijetí nového zákona o České televizi (Martin Vadas)
 • V Divadle Na Zábradlí se mluvilo o budoucnosti České televize (Martin Vadas)
 • Jak pozměnit Zákon o České televizi? (Martin Vadas; nenatáhne se jako součást Kompletních BL)
 • Teze k diskusi o novém zákonu o České televizi (Martin Vadas) Česká společnost:
 • O slušnosti (Jan Lipšanský) Teologie v Britských listech:
 • Bůh s námi ... aneb teologicko-atomová řetězová reakce (Václav Pinkava)
 • Nemám rád poznámky teistů k ateistům(Jan Kyncl) Reakce:
 • Pan starosta z Rakovníka píše o pyrotechnice (Peter Erebák)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Havlovy procesy: zdvořilá, avšak nic neříkající odpověď z prezidentské kanceláře

  J. J. Procházka

  Takřka obratem jsem obdržel odpověď na  svůj příspěvek "Procesy Václava Havla" (obsahující čtyři otázky): e-mail podepsali pánové Ivo Mathé (49 let, vedoucí KPR) a Ladislav Špaček (51 let, ředitel odboru) a požádali, abych použil k odpovědi veřejné formy, což tímto činím.

  Opravili můj údaj o počtu zaměstnanců z 350 na 112 (snížený plán na rok 2000 130 osob) - chtěl jsem napsat 150 pracovníků, jak uvádí v nejčtenější knize loňského roku znalec poměrů na Hradě MUDr. Miloš Rýc ve své Zpovědi, došlo k překlepu a připojuji o tomto omluvu.

  I tak souhlasím s těmi hlasy, které tvrdí, že ke zvládnutí úkolů KPR měla stačit třetina, tedy nejvýše 50 pracovníků. V odpovědi spatřuji pokrok - na svůj email předchůdci Jiřímu Pehemu čekám dodnes odpověď coby občan (možno vyhledat v deníku došlé pošty KPR).

  Pánové Mathé a Špaček by rádi odpověděli na mé otázky, ale odpovědi podle zákona prý Kanceláři nepřísluší (asi výklad zák.č. 114/93 Sb).

  (1) Trestní věci podle § 103 tr.z. prý neevidují, snad by se KPR týkaly jen případy (ne)udělení milosti dle cit. par., ostatní snad by vědělo Ministerstvo spravedlnosti.

  Takže nesdělili ani jeden, aspoň částečný údaj!

  Přičemž neproběhne jediné trestní řízení, kde by nebylo vyžádáno upřesnění fakt od poškozeného do spisu.

  Připomínám, že šlo o trestný čin hanobení výlučně a pouze Václava Havla-prezidenta, kdy tento v prosinci 1993 požádal Ústavní soud, aby taková ochrana byla vládě, Parlamentu a Ústavnímu soudu zrušena, avšak jemu "vzhledem k šířící se vulgaritě" ponechána a Ústavní soud s nechutí musel se přáním Václava Havla řídit.

  Osm let takto se mohly konat a také konaly politické procesy, pravděpodobně desítky osob byly trestně stíhány a některé odsouzeny a vypořádání dosud neprovedeno, v trestním rejstříku zápisy trvají.

  Tento trestní paragraf v demokratických zemích se nevyskytující má nejblíže ke středověkým trestním kodexům - tr. čin Laesae crimen Maiestatis - zločin urážky Jeho Veličenstva, i za předchozího komunistického režimu nebyl takto formulován (chráněna byla skupina, nikoli výlučný jednotlivec).

  Připomínám, že KPR má výsadní postavení a povinnost shromažďovat vše a informovat občany o výkonu prezidentské funkce (i od jiných úřadů), nikoli jiný úřad.

  Jde o polit.procesy podle § 103 tr.z.např.: Jiří MATOUŠEK z Třebíče 1993 (1 měsíc podmíněně), Petr CIBULKA z Brna 1994, P. KARHÁNEK 1996, Zdeněk SPÁLOVSKÝ důchodce z Kroměříže 1996 (4 měsíce podmíněně), dále poslanec Jan VIK vyšetřován atd. Musím proto trvat na odpovědi.

  (2) Odpověď na další tři otázky je společná: občanské spory proti prezidentu či jím vedené se prý vůbec netýkají KPR, ta se na nich nijak nepodílí, není povinna mít o nich povědomost, neboť jde o soukromé záležitosti prezidenta a jeho právních zástupců - a tím je odpověď úřadu občanovi hotova, občanovi do toho nic není.

  Otázka č.2 zněla: kolik za posledních 10 let vedli manželé Havlovi soudních sporů (po sporech v rodině a mezi příbuznými se neptám) na ochranu své cti podle § 11 občan.zák.?

  Např. známý spor o billboard nebyl kvůli cti Havlových, ale údajné zlehčení cti prezidenta a manželky prezidenta, tedy šlo o spor v době výkonu fukce prezidenta a pro údajnou urážku cti prezidenta, ať je jím kdokoli. A pochopitelně na to informační povinnost KPR dopadá.

  Až skončí volební období V. Havla, pak může jít o soukromou záležitost, ale pokud nepočkal, až skončí s funkcí hlavy státu, nejde o soukromou záležitost, ale údajné urážky cti prezidenta republiky.

  Běžně prezidenti tyto záležitosti řeší až po skončení funkce.

  Ani otázka požadované újmy na cti byla proto Havlovými vyjádřena v milionech Kč právě kvůli funkci prezidenta, nikoli kvůli jménu Havel.

  Veřejnost má právo posuzovat, zda prezident svými zdánlivě soukromými spory nesnižuje vážnost svěřeného úřadu.

  Takže ani v tomto ohledu jsem se nic nedověděl, ačkoli jde o věci spojené s výkonem funkce a protokolárními povinnostmi a veřejnou činností prezidenta, což podle zák. je právě věcí KPR.

  (3) Otázka č.3 žádala odpověď na soukromé spory prezidenta vedené v době výkonu jeho funkce s přihlédnutím k dopadu na vážnost a  význam hlavy státu, např. majetkové spory.

  Osobně se domnívám, že provedenými žalobami manželé Havlovi poškodili vážnost a důstojnost úřadu prezidenta.

  Kdyby odložili své žaloby na dobu, až se stanou soukromými osobami, byla by věc aspoň zčásti soukromá, vážnost úřadu prezidenta by nebyla tolik snížena.

  Dokonce se domnívám, že žádný z dosavadních prezidentů republiky tolik nezatěžoval soudy svými problémy. Rád se nechám poučit o opaku. Tedy i tady jde o náplň činnosti KPR.

  (4) Kolik občanů podalo občanskou žalobu nebo trestní oznámení (přesněji podnět k tr.stíhání) na první dámu nebo prezidenta ČR? Mám na mysli pro výkon funkce, kvůli výkonu funkce, v době výkonu funkce - opět KPR odmítá odpovědět.

  Vím z doslechu např. o občanovi, který žaloval V.Havla, že udělenou amnestií způsobil tomuto občanovi škodu, a který požadoval aspoň symbolickou náhradu škody.

  A tady se angažoval aparát KPR dokonce údajně i osobními návštěvami v bytě dotyčného občana, nechovali se zaměstnanci KPR tak, že by šlo čistě o záležitost V. Havla a jeho soukromých právních zástupců.

  Závěrem odpovídám na dva názory KPR: užívání titulů prý s výkonem funkce nijak nesouvisí - je to v rozporu s vývěskami ve všech státních úřadech a rozpočtových organizacích - občan má právo vědět, do jaké míry je odpověď úředníka v dané věci kvalifikovaná.

  Úředníci KPR nejsou ani umělci ani politiky vystupujícími na obrazovkách televizí, nejde tady o nějaké chlubení tituly, ale o řádné informování občana, čemu úředník rozumí více, čemu méně a čemu vůbec ne, z čeho má složeny zkoušky před úředními komisemi.

  Protože vím, že pisatelé - při vší úctě k jejich vysokoškolskému vzdělání - nemají právnické vzdělání (jeden absolutorium FAMU, druhý učitelování češtině a dějepisu), jejich tvrzení, že na mé otázky se zákon o informacích "stejně nevztahuje" ponechám bez odpovědi, odborná diskuse není možná, každý si ponecháme názor svůj.

  A proto opravdu (vzhledem k článkům jako byl článek v Právu 9.9.1998, vzhledem k podanému "tr. oznámení" v kauze Matiční, vzhledem k poskytovaným milostem a jejich zdůvodňování atd.) nevím v případě Jany Chalupové, zda jde v právu o snaživého laika či jakéhosi právníka.

  O právní kvalitě KPR svědčí m.j. i úřední internetové stránky KPR, kde je čtenář poučován o tom, jak Ústava vymezuje práva a povinnosti prezidenta, avšak uvádí se pouze 13 článků, ačkoli Ústava ukládá prezidentovi práva a povinnosti v 32 článcích! (prvním je čl.14/1, posledním čl. 107/2) - proč je tomu tak na těch internetových stránkách, to nevím.

  Než dezinformace je lepší žádná informace.

  Tedy mé obavy se naplnily: i touto veřejnou formou jsem získal odpověď sice zdvořilou formou, ale prázdnou obsahem, nedověděl jsem se nic.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|