čtvrtek 20. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby České právo:
 • Havlovy procesy: zdvořilá, avšak nic neříkající odpověď z prezidentské kanceláře (J.J. Procházka) Česká politika:
 • Možná vznikne SOS - Strana opoziční smlouvy (Štěpán Kotrba) Poznámka na okraj dne:
 • Dohody (Ivan Hoffman) Česká televize:
 • Quo vadis Milane Šmíde? Nebývale ostrá tužka Milana Šmída neprospívá konstruktivnímu řešení krize v ČT (Martin Vadas)
 • Zemské noviny příliš zkrátily rozhovor s Martinem Vadasem (Martin Vadas) Reakce Jana Čulíka:
 • Pozor na zkreslování faktů, Martine Vadasi! Další materiály Martina Vadase:
 • Poslancům: Podnět k přijetí nového zákona o České televizi (Martin Vadas)
 • V Divadle Na Zábradlí se mluvilo o budoucnosti České televize (Martin Vadas)
 • Jak pozměnit Zákon o České televizi? (Martin Vadas; nenatáhne se jako součást Kompletních BL)
 • Teze k diskusi o novém zákonu o České televizi (Martin Vadas) Česká společnost:
 • O slušnosti (Jan Lipšanský) Teologie v Britských listech:
 • Bůh s námi ... aneb teologicko-atomová řetězová reakce (Václav Pinkava)
 • Nemám rád poznámky teistů k ateistům(Jan Kyncl) Reakce:
 • Pan starosta z Rakovníka píše o pyrotechnice (Peter Erebák)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Teze k diskusi o novém zákonu o České televizi:

  "Nezávislost za průhlednost a vyváženost veřejné služby"

  Strukturovanější a širší složení Rady České televize.

  Volba členů Rady jen na návrh občanské společnosti.

  Návrh - zdůvodnění, charakteristika kandidáta, členství v politických stranách a hnutích, 451/91, sankce za uvedení neúplných a nepravdivých informací o kandidátovi na členství v Radě.

  Poslání, úkoly, průhlednost a veřejný charakter jednání Rady ČT.

  Definice pojmu televize veřejné služby - veřejnoprávní poslání ČT.

  Otevřenost podmínkou nezávislosti instituce veřejné služby.

  Nezávislost zajištěna inflačním automatem veřejnoprávního tv. poplatku.

  Průhlednost činnosti České televize - internet, průběžné informace o stavu, chodu a výsledcích veřejnoprávní instituce - měsíční uzávěrky finančních toků, zúčtování jednotlivých pořadů, průběžná frekvenční analýza o výskytu politiků, stran a osobností v jednotlivých pořadech - statistika kontinuální na základě informací o pořadech - provis, přehled podaných a vyřízených stížností a pochval.

  Veřejné www-diskusní forum o činnosti ČT,

  Principy sestavení programového schématu veřejnoprávní televize.

  30% programu dodají nezávislí producenti.

  Principy jednání s nezávislými producenty a dalšími dodavateli ČT.

  Veřejné informace o dodavatelích a zakázkách.

  Kritéria hodnocení producentů.

  Průběžné informování o programovém schématu -

  Kolik a jakého zpravodajství - domácí, zahraniční, regionální?

  Kolik a jaké publicistiky - analytické a diskusní pořady?

  Kolik a jakého dokumentu?

  Kolik a jakých vzdělávacích pořadů?

  Kolik a jaké dramatické tvorby?

  Kolik a jakých hudebních pořadů?

  Kolik a jakého sportu ?

  Kolik a jaké zábavy ?

  Průběžné informování o programovém schematu

  o výrobním úkolu

  o nákupu pořadů

  o rozpočtech

  o cenách jednotlivých pořadů v jednotné (neinterní) měně.

  Ochrana autorství projektů - databáze projektů, pravidla registrace, smluvní zajištění. Otevřená pracovní skupina pro práci na návrhu zákona a jeho předložení Parlamentu ČR - termíny.

  Prosím o připomínky, komentáře a poznámky.

  Děkuji předem

  Martin Vadas  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|