čtvrtek 20. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby České právo:
 • Havlovy procesy: zdvořilá, avšak nic neříkající odpověď z prezidentské kanceláře (J.J. Procházka) Česká politika:
 • Možná vznikne SOS - Strana opoziční smlouvy (Štěpán Kotrba) Poznámka na okraj dne:
 • Dohody (Ivan Hoffman) Česká televize:
 • Quo vadis Milane Šmíde? Nebývale ostrá tužka Milana Šmída neprospívá konstruktivnímu řešení krize v ČT (Martin Vadas)
 • Zemské noviny příliš zkrátily rozhovor s Martinem Vadasem (Martin Vadas) Reakce Jana Čulíka:
 • Pozor na zkreslování faktů, Martine Vadasi! Další materiály Martina Vadase:
 • Poslancům: Podnět k přijetí nového zákona o České televizi (Martin Vadas)
 • V Divadle Na Zábradlí se mluvilo o budoucnosti České televize (Martin Vadas)
 • Jak pozměnit Zákon o České televizi? (Martin Vadas; nenatáhne se jako součást Kompletních BL)
 • Teze k diskusi o novém zákonu o České televizi (Martin Vadas) Česká společnost:
 • O slušnosti (Jan Lipšanský) Teologie v Britských listech:
 • Bůh s námi ... aneb teologicko-atomová řetězová reakce (Václav Pinkava)
 • Nemám rád poznámky teistů k ateistům(Jan Kyncl) Reakce:
 • Pan starosta z Rakovníka píše o pyrotechnice (Peter Erebák)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Nemám rád poznámky teistů k ateistům

  Jan Kyncl

  Pan Lipšanský se v Britských listech ohrazuje proti "ateistům" a řadí je mezi náboženské fanatiky. Jeho argumentace je značně primitivní : neguje tvrzení "věřím, že A existuje" nikoli jako "není pravda, že věřím, že A existuje", ale jako "věřím, že A neexistuje". Čtenáři, který se trochu seznámil s logikou a jejími paradoxy, ponechávám, aby se nad rozdílností obou negací zamyslel.

  Jan Lipšanský také píše, že teisté věří, že Bůh existuje. Doporučuji mu například přednášky Prof. L. Hejdánka, aby si uvědomil, že použití slova "existuje" je v případě Boha zmatečné: bytí Boha není dáno odlišením se, vytržením z jiných bytí.

  Jenže otázka theismu a atheismu (pokud se odvolávám na  Jan Lipšanského, užívám psaní bez "h", sám raději píši theologie namísto teologie i když je to samosebou jedno) nestojí na tom, jestli Bůh, bůh, bohové, "něco" -nehodící se škrtněte- existuje, je, má bytí, bytuje -opět si podle sebe nehodící škrtněte. Přečtete-li si Vopěnkovy Rozpravy s geometrií, protlučete se kvantovkou aspoň na úrovni ČVUT-FEL, zjistíte, že "pojem Boha" je něco tak rozmlženého, že věřit či nevěřit v jeho bytí je skutečně otázka volby a emocí, nikoli racionality a logických figur.

  A abych se vybarvil: sám jsem atheista; jsem ochoten ale věřit, že Bůh je. Nejbližší je mi pozice tzv. negativní theologie: velmi silně věřím, že je-li Bůh, tak "takový a makový" není. A že "to a to" nedělá. Například: i kdyby byl, pravoslavná pneumatologie /srovnej například http://www.pravoslav.gts.cz/pm _fq.htm/ je podle mě blábol. I kdyby byl, do chování elektromagnetického pole zasahuje nejvýše tak, že "bdí nad platností" Maxwellových rovnic.

  Zkusím zformulovat "světonázor" nefanatického atheisty. (Jako jsou fanatici náboženští, jsou i fanatici atheismu, obojí je podle mě primitivní a hloupé, ale co se dá dělat, lidé jsou různí.)

  1. Je-li Bůh, svévolně do dění na světě nezasahuje. Pod hranicí relací neurčitosti může provádět co chce a pokud zachová rozdělení pravděpodobnosti, jednotlivé děje může na úrovni elementárních částic ovlivňovat, proč ne. Jestli tak činí, je nefyzikální a tudíž nezajímavá pro mě otázka.

  2. Také nám nijak nepomůže. Pokud modlitby a rituály působí, je to v rámci zákonů fyziky, psychologie atd..

  3. Bůh není potřebný pro vysvětlování a popisování světa.

  Další body jsou již o společenských aspektech theismu a atheismu.

  4. Člověk není ani lepší ani horší tím, že je theista / atheista.

  5. Morálka je záležitost pro etology, sociology, právníky atd.. Není absolutní, zjevená, neměnná. /Doporučuji četbu Edwarda O. Wilsona/

  6. Bůh, jeho bytí a nebytí a víra v něj není argumentem v jakékoli diskusi. /Předpoklad v implikaci není jistý a tudíž bych implikaci neměl použít./

  7. Pokud z něčí víry plynou sexuální či jiné obscese, je nepřípustné je vnucovat jiným. Názory na masturbaci, homosexualitu, obřízku a povinnosti žen mají být předmětem sekulární diskuse či příslušné vědecké disciplíny. Osobní víra nesmí vést k diskriminaci jiných a to ani takové, kdy je hlásána jejich "hříšnost", nemorálnost atd..

  8. Jsi-li dobrý nebo špatný, plyne z tvých skutků, nikoli z víry či nevíry.

  Šlo by pokračovat dál, ale bylo by to zbytečné. Pokud je čtenář otevřený, pochopil, co chci říci a nezačne mi argumentovat, že bod 8 je špatně, protože celá pavlovská theologie říká opak a s Melchisedechem a Abrahamem to bylo tak a takŠ

  Už se těším, kolik dostanu e-mailů a kolik lidí mi vynadá. Již po mých minulých příspěvcích do Britských listů jsem dostával e-maily, kde se psalo "vy jste určitě ateista" a bylo to myšleno jako hrubá nadávka. Než něco takového napíšete, zkuste se zamyslet, jestli tento přístup není špatně. Jestli není pýcha a omezenost myslet si, že díky své víře jsem lepší než někdo jiný.

  Pokud jste věřící a vaše víra vám něco přináší, nepište mi o tom. Já vám za to nebudu psát, co přináší atheismus mně. Ostatně užitečnost není kriterium správnosti.

  A na závěr si dovolím být netolerantní. Jsem pro, ať si každý věří v co chce, když tím nebude obtěžovat druhé. Ale nechtějte, abych to já osobně financoval. Schvalte co nejrychleji daňové asignace. Rád upíšu i větší část daní například na dětské vesničky, na opravu kulturních památek. Ale zvedá se mi žaludek a v kapse otvírá nůž, když si uvědomím, že financuji organizaci, která plive na mé kamarády homosexuály, na svobodné matky a proti vědě staví tomismus a axiom dobrého důvodu. Věřím totiž, že jediná tolerovatelná netolerance je netolerance k netoleranci.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|