čtvrtek 20. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby České právo:
 • Havlovy procesy: zdvořilá, avšak nic neříkající odpověď z prezidentské kanceláře (J.J. Procházka) Česká politika:
 • Možná vznikne SOS - Strana opoziční smlouvy (Štěpán Kotrba) Poznámka na okraj dne:
 • Dohody (Ivan Hoffman) Česká televize:
 • Quo vadis Milane Šmíde? Nebývale ostrá tužka Milana Šmída neprospívá konstruktivnímu řešení krize v ČT (Martin Vadas)
 • Zemské noviny příliš zkrátily rozhovor s Martinem Vadasem (Martin Vadas) Reakce Jana Čulíka:
 • Pozor na zkreslování faktů, Martine Vadasi! Další materiály Martina Vadase:
 • Poslancům: Podnět k přijetí nového zákona o České televizi (Martin Vadas)
 • V Divadle Na Zábradlí se mluvilo o budoucnosti České televize (Martin Vadas)
 • Jak pozměnit Zákon o České televizi? (Martin Vadas; nenatáhne se jako součást Kompletních BL)
 • Teze k diskusi o novém zákonu o České televizi (Martin Vadas) Česká společnost:
 • O slušnosti (Jan Lipšanský) Teologie v Britských listech:
 • Bůh s námi ... aneb teologicko-atomová řetězová reakce (Václav Pinkava)
 • Nemám rád poznámky teistů k ateistům(Jan Kyncl) Reakce:
 • Pan starosta z Rakovníka píše o pyrotechnice (Peter Erebák)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Quo vadis Milane Šmíde?

  Nebývale ostrá tužka Milana Šmída neprospívá konstruktivnímu řešení krize v České televizi

  Martin Vadas

  Milý pane Šmíde, vážený kolego,

  nevím, kdo Vám ve Finsku tak mocně šlápl na kuří oko, že jste tak prudce a osobně přiostřil hrot své tužky při psaní do Britských listů?

  Ruku v ruce s panem Čulíkem voláte po širší diskusi o povaze veřejné služby ČT, abyste zároveň vyloučili z diskuse nepohodlné kolegy - ať už je to Štern, Marek, Just, lobbisté aj.

  Na základě jakých podkladů strašíte čtenáře domnělým nebezpečím: "Bude-li televize na obrazovce jednostranně prosazovat jenom jednu jedinou pravdu (ať už je to pravda Čulíkova nebo Šternova, Vadasova či Justova) (skromně jste opomenul jmenovat např. Milana Šmída - pozn. M.V.), aniž by tuto pravdu nechávala procházet testem oponentury, nebo aniž by poskytovala prostor pravdám a názorům jiných, pak takové médium nespojuje, neintegruje, ale naopak rozděluje danou společnost (všimněte si, jak politicky a společensky konsensuální, nebo přinejmenším vybalancované je vysílání komerčních televizí se širokým dosahem)."?

  Chcete nám říci, že jen někteří - Vámi vyvolení - jsou povoláni k takové diskusi?

  Proč zlehčujete Šternovo disidentské angažmá za socialismu? Kam se poděla Vaše skromnost a zdůvodněná zdrženlivost, kterou jste kdysi presentoval právě v BL s ohledem na vlastní práci v době nesvobody?

  Vaše a Čulíkovo okřikování Vámi nemilovaných osob, ochotných diskutovat o věci natolik veřejné, jako je právě veřejnoprávní televize, mi připadá pro demokratický vývoj v ČR méně prospěšné než Šternovo a Čulíkovo "šití do vlády a politiků", kterému jste Vy přišil nálepku "apriorní".

  Ani jeden ani druhý nikdy netvrdil, že by média tak měla činit bez opory o fakta. Od Šterna jsem ani nečetl, že by média měla omezovat šíři názorové diskuse na základě ověřených faktů. Nebyl to náhodou Štern, kdo Vám ve Finsku šlápl na nohu?

  Faktem, který jste nepokládal za hodný pozornosti, je Šternovo konstatování, že Puchalský přislíbil koncesionářům, že témata reportáží "Soudkyně" a "Okolo Prahy cestička", za jejichž dramaturgii Šterna vyhodil, jsou hodny veřejného zájmu a Puchalského televize se jim bude nadále věnovat. Proč se jim nikdo z Puchalského televize již nadále nevěnoval?

  Žádné volby poměrně dlouho nebyly na obzoru a času na ohlášené seriózní zpracování slíbených témat měl Puchalský habaděj. Není právě tady vhodné hledat nějaké "politické tlaky" nebo přinejmenším Puchalského pohodlnost a apriorní vstřícnost ?

  Píšete: "Puchalský se nezalekl Jana Šterna, který na kritiku neobjektivních a kontroverzních pořadů Nadoraz odpověděl hrozbou mediální kampaně, kterou nakonec uskutečnil, aniž to cokoli změnilo na postoji vedení ČT".

  Musím zde vyjádřit politování nad úrovní Vaší novinářské rozlišovací schopnosti. Nejednalo se tehdy o prostou "kritiku" možná i lidsky nedokonalých pořadů, jednalo se o  LIKVIDACI (!) nepohodlných osob i necenzurovaných pořadů.

  Dodnes pociťuji stud za nedostatečné a málo kolegiální reakce profesních sdružení a jednotlivých kolegů proti tehdy započaté bezprecedentní normalizaci v Puchalského ČT. Co tehdy dělal FITES, Syndikát novinářů, asociace, nezávislé odbory v ČT, akademie a konečně i Rada ČT ?

  Nedají se i Vaše a Čulíkova reakce na tehdejší likvidační akce Puchalského pokládat za politicky podjaté?

  Kolikrát jste mu za dobu jeho ředitelování připomněli jeho nesplněné sliby?

  Dnešní vágní novinářské i Vaše poukazy na údajné politické tlaky na Puchalského, radu apod. (registrujete údajné tlaky některých představitelů ODS, ale jste slepí a hluší k aktům představitelů ČSSD, US apod.) jsou bezcenné, jestliže takoví Puchalští nebo novináři nepředkládají důkazy alespoň podobné vypovídací hodnoty jako předložil bývalý ředitel zámku Štiřín.

  Veřejné proklamace v demokracii nelze vykládat jako "politický tlak". I politici jsou občané a dokonce i koncesionáři, neupírejte jim právo svobody projevu. Zdá se jako by se Vám šíře diskuse o ČT zdála přílišná! Chcete snad návrat komunismu a vrátit se na místo v ČST, orgánu ÚV KSČ? Tehdy byly diskuse velmi přehledné nebo častěji nebyly žádné.

  Nezávislost ČT a ČRo je třeba řešit zákonem, podle kterého bude nezávislost instituce veřejné služby zajištěna i v česky nestandardních politických poměrech - je třeba věci veřejné dále zprůhlednit!

  Přeji Vám tedy příjemnou aklimatizaci v Čechách.

  Vážím si Vašich znalostí oboru a některých případných odkazů ve Vašich textech, a proto dovoluji si Vás požádat o pomoc při koncipování nového zákona o České televizi, který by mohl dlouhodoběji napomoci stabilizaci veřejné služby, které - doufám že oba - straníme.

  Nemohu Vám nabídnouti honorář - sám se v této OTEVŘENÉ PRACOVNÍ SKUPINĚ angažuji rovněž bez nároku na odměnu, i když se mi jí dostává alespoň ve formě Vašich a Čulíkových nálepek.

  S pozdravem

  Martin Vadas,

  pedagog katedry dokumentární tvorby

  FAMU

  Praha, 19. ledna 2000

  P.S.: Bez nároku na jakoukoliv jedinou pravdu si dovoluji zaslati i Vám několik tezí k diskusi o zákonu. Poslal jsem je i několika poslancům napříč politickým spektrem, protože to budou oni, kdo bude muset tento zákon schválit. Teze mají k dispozici i profesní sdružení, odbory a FITES. Zatím se mi ozval jen ministr Dostál se zájmem o schůzku.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|