pátek 21. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Projekt řízení ČT:
 • Česká televize v roce 2000 a nejblíže následujících letech (Dušan Chmelíček, kandidát na ředitele ČT; nenatáhne se jako součást Kompletních BL) Diskuse:
 • Vysvětlení Martinu Vadasovi a omluva Janu Šternovi (Milan Šmíd)
 • Digitální vysílání ČT a averze pánů Čulíka a Lipšanského vůči mé osobě (Ivo Mathé)
 • Kritika neznamená osobní averzi (Jan Čulík) Debata o generálním řediteli BBC:
 • Nedávno jmenovaný šéf BBC vlastnil akcie soupeřící komerční televize Dějiny filmu:
 • Zemřela Hedy Lamarrová, hvězda Machatého Extáze (1936) Česká politika:
 • Demonstrace slepých a hluchých lidí vyvolává stud (Ivan Hoffman) Reakce:
 • Tak podle pana Vadase přímo zavinil Ivan Kytka krizi, v níž je dnes Česká republika? (Petr Novotný) Komunální správa:
 • Petardologie: Obecní vyhláška má být službou (František Roček) Člověk:
 • Vědecky potvrzeno: neschopnost sebereflexe u druhu Homo Sapiens (Václav Pinkava) Literární noviny:
 • Co bude znamenat pro lidi digitální televize a co si myslí Umberto Eco o lidské schopnosti vnímat svět (Jan Čulík) Česká televize:
 • Katovna: Je Vladimír Just přesně informován? (V. Novák)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Reakce Jana Čulíka:

  Kritika neznamená osobní averzi

  Ivo Mathé, jak vyplynulo z dalšího jeho dopisu, dovozuje mou osobní averzi vůči němu z údajně nedoložené, systematické kritiky kvality zpravodajství za jeho působení v České televizi (kritizuji ovšem ještě ostřeji kvalitu zpravodajství ČT za působení Jakuba Puchalského; je zajímavé, že navzdory všem zveřejněným informacím považuje např. nynější kandidát na funkci generálního ředitele ČT Dušan Chmelíček její zpravodajství za dobré - vysvětluji si to tím, že pan Chmelíček předpokládá, že se pracovníkům ČT bude muset nejprve lichotit, jak jsou dobří, než se podaří prosadit nějakou změnu. Snad je to praktická strategie, vzhledem k tomu, co jsme dosud zažili. - Na druhé straně pan Chmelíček otevřeně přiznává, že např. pořad Katovna "není optimální"...).

  Dále vadí Ivo Mathému, že jsem neposkytl dostatečnou publicitu jeho kritice mého rozhovoru s Ivanem Kytkou proč selhala reforma zpravodajství v České televizi. Mathého kritiku jsem zveřejnil, nepovažuji ji však za přesvědčivou - obsahuje celou řadu skutečností, kterou by bylo potřeba vyjasnit v konfrontaci s oponenty. Tato Mathého reakce je totiž příliš motivována jeho usilovnou snahou prezentovat svůj režim v ČT jako ideální.

  Žádnou osobní averzi vůči Ivo Mathému přirozeně nechovám. Pokusím se ještě jednou, jasněji, aniž bych byl nucen přikročit k detailní analýze jednotlivých zpravodajských a publicistických pořadů za Ivo Mathého, shrnout kritiku vůči zpravodajství v jeho éře.

  Mathé možná skutečně docela efektivně bránil nezávislost České televize navenek (projevilo se to například jeho spory s Vladimírem Železným o bojem a televizní poplatek), avšak interně existoval problém. Domácí redakce zpravodajských pořadů nebyla nestranná. Těmito pořady prosakoval nekritický obdiv k tehdejší vládnoucí garnituře a současně nekritický odpor vůči sociální demokracii - televizní redaktoři se o sociálnědemokratických politicích vyjadřovali s naprostou samozřejmostí a vědomě pejorativně jako o "socanech". (Když byly volby v červnu roku 1996 nerozhodné, vykřikoval během volebního dne, jak přicházely výsledky, Ota Černý v kuloárech České televize, "To je druhý Únor!!" )

  Myslím, že není přesné uvádět, že Jan Štern vytvořil v České televizi investigativní žurnalistiku - pozorovatelé vzpomínají na některé investigativní publicistické pořady z  let 1990 - 1991, které byly prý kvalitnější než Šternův Nadoraz. Ze způsobu, jakým reportéři pořadu Nadoraz zpracovali bamberskou aféru a některé další pořady, vyplývá, že tito reportéři naprosto nerespektovali některé základní principy pravé investigativní žurnalistiky, totiž cross-checking citovaných zdrojů. Jak se staví Ivo Mathé nyní k tomu, že jeho televize v pořadu Nadoraz ještě za jeho éry zahájila dezinformační bamberskou kampaň?

  Znovu opakuji, že byl Mathé v mnoha ohledech dobrým manažerem. Za jeho vedení však zpravodajství a publicistika pracovaly metodou nekritického přebírání jakýchkoliv informačních zdrojů, které poskytovanými informacemi konvenovaly s politickým přesvědčením producentů nebo redaktorů. Pojetí politicky nezávislého novináře bylo v České televizi neznámé. Tento přístup má paradoxně oporu i v zákoně o České televizi, který ho zakotvuje, aniž by ukládal České televizi přinášet informace přesné, nestranné, pravdivé a ověřené.

  Je pro Českou televizi naděje, že by se dostala do moderní éry? Dovolte mi závěrem citovat ještě jednu poznámku, kterou jsem dostal: Tuto instituci lze za současné situace v ČT buď "převzít" vojenským převratem, nebo se ředitelem může stát jedině člověk zevnitř, se schválenými mocenskými vazbami.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|