pátek 21. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Projekt řízení ČT:
 • Česká televize v roce 2000 a nejblíže následujících letech (Dušan Chmelíček, kandidát na ředitele ČT; nenatáhne se jako součást Kompletních BL) Diskuse:
 • Vysvětlení Martinu Vadasovi a omluva Janu Šternovi (Milan Šmíd)
 • Digitální vysílání ČT a averze pánů Čulíka a Lipšanského vůči mé osobě (Ivo Mathé)
 • Kritika neznamená osobní averzi (Jan Čulík) Debata o generálním řediteli BBC:
 • Nedávno jmenovaný šéf BBC vlastnil akcie soupeřící komerční televize Dějiny filmu:
 • Zemřela Hedy Lamarrová, hvězda Machatého Extáze (1936) Česká politika:
 • Demonstrace slepých a hluchých lidí vyvolává stud (Ivan Hoffman) Reakce:
 • Tak podle pana Vadase přímo zavinil Ivan Kytka krizi, v níž je dnes Česká republika? (Petr Novotný) Komunální správa:
 • Petardologie: Obecní vyhláška má být službou (František Roček) Člověk:
 • Vědecky potvrzeno: neschopnost sebereflexe u druhu Homo Sapiens (Václav Pinkava) Literární noviny:
 • Co bude znamenat pro lidi digitální televize a co si myslí Umberto Eco o lidské schopnosti vnímat svět (Jan Čulík) Česká televize:
 • Katovna: Je Vladimír Just přesně informován? (V. Novák)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Neschopnost sebereflexe u druhu Homo Sapiens

  Václav Pinkava

  Londýnský večerník Evening Standard vydal ve středu 19. ledna 2000 reportáž, na kterou mne upozornil můj bratr Pavel. Nabízím překlad:

  Why the inept are blissfully ignorant

  by Richard Allen

  THE truly incompetent are blissfully ignorant of their lack of ability, according to a study by two American psychologists.

  Whereas people who do things well underestimate their performance, the inept have no idea how bad they are, according to the research.

  This means they suffer twice, say Dr David Dunning of Cornell University and Dr Justin Kruger of the University of Illinois.

  Writing in the Journal of Personality and Social Psychology they state: "Not only do they reach erroneous conclusions and make unfortunate choices but also their incompetence robs them of the ability to realise it."

  Their tests have found that the skills needed for competence are the same skills necessary for recognising it.

  Those who scored in the bottom quarter in tests of logic, grammar and humour were also those most likely to have delusions of competence.

  Asked to evaluate how well they had done at the logic test, those who scored in the bottom eighth reckoned that their ability was in the top third. Those in the bottom tenth in grammar also believed that they were in the top third. Those who really were in the top third, however, tended to underestimate themselves.

  In the absence of information on how well others do, they tended to assume others were just as competent.

  When shown other people's work the competent soon revised their opinion but the incompetent did not - some even inflated their estimates of themselves.

  Blažení neschopní

  píše Richard Allen

  Američtí psychologové potvrdili, že lidé skutečně neschopní žijí v blažené nevědomosti o tom, jak jsou omezení.

  Zatímco schopní lidé svůj výkon podceňují, neschopní nemají ani potuchy, jak špatně jim to všechno jde, tvrdí výzkum.

  To ale znamená že [neschopní] jsou postiženi dvojnásob, říká Dr David Dunning, Cornell University a Dr Justin Kruger, University of Illinois.

  Ve studii, kterou vydal Journal of Personality and Social Psychology konstatují autoři: "Nejenže neschopní dospějí k mylným závěrům a nešťastným výběrům, ale postrádají schopnost si toto uvědomit."

  Výzkum odhalil, že schopnost 'být schopný' je v podstatě stejná jako schopnost si svou schopnost uvědomit.

  Ti, kteří se v testech logického myšlení, gramatiky a humoru propadli do poslední čtvrtiny, byli zhusta právě ti, které blud vlastní schopnosti neopouštěl.

  Když byli požádáni o vlastní hodnocení, jak dopadli v testu logického myšlení, nejhorší osmina se odhadem pasovala do horní třetiny. Do horní třetiny se taktéž pasovala nejhorší desetina respondentů v testech gramatiky. Ti, kteří v horní třetině skutečně byli, však měli tendenci se podceňovat.

  Pokud jim nebylo sděleno jak to zvládají ostatní, obvykle soudili, že ostatní jsou s nim ve schopnostech srovnatelní.

  Když jim bylo dílo ostatních předloženo, zatímco schopní své hodnocení přepracovali, neschopní se nezmohli ani na toto - někteří své sebehodnocení dokonce ještě více nafoukli.


  Pár úvah na závěr: Autor se nechal trochu unést anglickou frází 'ignorance is bliss' - která má vedle původního erbenovského významu "lepší nevědět" (... před sebou čirou temnotu), i druhý výklad "blažená blbost".

  Schopní lidé jsou tedy schopni trefného úsudku o sobě dosáhnout na základě zpětných informací, i když se a priori podceňují, respektive přeceňují druhé. Určitě člověk není blažený z pocitu, že se mýlil v sobě i druhých, a že se ve své snaze o toleranci a neazujatost naletěl takto zásadně. Důležité je však poučit se a takové dobročinné úsudky neopakovat. Chvilkový pocit blaženosti může vypramenit právě z náhledu: "Aha, takhle to je."

  Ovšem neschopní, kteří si svou neschopnost chronicky nepřipouštějí, také nemusejí být blažení. Své objektivní neúspěchy z vlastního přičinění vnímají jako nevysvětlitelnou nespravedlnost, rány osudu. Jelikož si vlastní neschopnost neuvědomují, mohou být navzdory objektivní situaci pevnější v kramflecích, než jejich schopní, vnitřní nejistotou zmítaní kolegové. Nicméně, jedou nejspíš dál po své slepé koleji a pořáad to k ničemu nevede. Co s tím? Příroda je milosrdná. Pro neschopného je, subjektivně vzato, nedostatek sebereflexe nejlepším východiskem.

  Napadá mne dodatek k aforismu, že 'člověk je tvor, který trpí nespokojeností se současným stavem věcí.' Skutečně moudrý člověk je tedy nespokojen se sebou, avšak nepřeceňuje ani ty kolem sebe, a přitom si to tak nebere.

  Co takhle být blaženě nespokojen s celým našim druhem, potažmo i s oním 'pachatelem' vesmíru.

  Homo Non Sapiens ?

  Václav Pinkava  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|