úterý 9. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Regulace komerčních televizí v ČR:
 • Rada pro komerční vysílání není soud ani policie, ale správný adresát (Ivo Mathé) Neinformovaný článek spekuluje o roli a struktury Rady ČT:
 • Omyly Petra Fleischera v MFD - aneb Jak připravit Českou televizi o nezávislost (Milan Šmíd) Počítače a internet:
 • Světovým počítačovým sítím hrozí daleko horší viry než "ILOVEYOU" Závažný článek o globalizaci:
 • Nové tržní ekonomiky by měly bojovat za své zájmy, i kdyby měly být odsouzeny k prohře (Jaroslav Teplý) Evropa stárne a potřebuje imigranty:
 • Otevřme dveře přistěhovalcům - nová kniha Jeremyho Hardinga Česká televize:
 • Jaké byly Události v pátek 5.5. a jaké mohly být (Tomáš Pecina) Reakce:
 • K článku Milana Šmída: Jak to bylo s daněmi,které má platit CET 21 a ČNTS (Zdeněk Vaněk)
 • Milan Šmíd odpovídá: Rád si nechám věci vysvětlit Milostný virus:
 • I don´t love it (Jan Hurych)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Rada není soud ani policie, ale správný adresát

  Ivo Mathé

  Několikrát jsem se při čtení příspěvku Rada pro vysílání není soud (BL 2.5.2000) musel vrátit kursorem k jménu autora, abych se ujistil, že se nejedná o text Vladimíra Železného nebo Železným najatého šamana z jakési “mediální agentury” (velkého hitu české tržní atmosféry). Opětovně jsem však narážel na jméno člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, placeného poctivými daňovými poplatníky.

  Hned v druhém odstavci mé žádosti se lze dočíst, proč jsem se tentokrát neobrátil na soud:

  Dosáhnout spravedlnosti (opravy, omluvy či dokonce autentického prohlášení uvádějícího nepravdivá tvrzení na pravou míru) soudní cestou je v případě vysílání CET-21 s.r.o. prakticky vyloučeno (Vladimír Železný vystupuje v uvedeném pořadu jako ředitel jakési TV Nova, tj. neexistující právnické osoby, neboť se jedná jen o název programu, případný ředitel CET-21 s.r.o. za obsah pořadů neodpovídá, koneckonců CET-21 s.r.o. zřejmě ani ředitele nemá, těžko dostupní jsou jen jednatelé průběžně restrukturalizované společnosti a odpovědného šéfredaktora, pokud vůbec existuje, není možné vzhledem k neznámé vnitřní organizaci CET-21 s.r.o. zjistit, firma Česká produkční 2000 a.s., jež pořady vyrábí, není odpovědná za jejich obsah atd., atd.), nebo zřejmě po dlouhém soudním projednávání a ve zcela jiných, tak jako tak na držiteli licence závisející okolnostech.

  Protože Vladimír Železný (ani CET-21 s.r.o.) podle platných zákonů nikdy nebyl odpovědný za obsah pořadu “Volejte řediteli”, v předchozích případech, kdy se Česká televize či jiné subjekty domáhaly (marně) spravedlnosti soudní cestou, probíhaly při soudních jednáních frašky, jaké umožňovala jen tajná organizační struktura držitele licence. Zveřejnění jméno šéfredaktora odpovědného (naprosto formálně) za obsah pořadu bylo zcela na Železného libovůli. Strukturu i jméno bylo navíc možné určovat a měnit i se zpětnou platností.

  Štěpánek naznačuje, že dnes je totožnost osoby zodpovědné za obsah pořadu “Volejte řediteli” známa. Kdyby její jméno doopravdy znal, určitě by se o něj rozdělil se čtenáři BL. (Ty by jistě zajímal propletenec pracovněprávních vztahů pracovníků odpovědných za obsah vysílání CET-21 mezi různými zaměstnavateli. Např. tzv. programová ředitelka - podle Železného - TV Nova je náměstkyní generálního ředitele pro program a výrobu České produkční 2000 a.s.). Nebo se jedná o “podnikatelské” tajemství? Takto Štěpánek vyfoukl jen prázdnou bublinu, podobnou smradlavým obláčkům vypouštěným Železným už léta do všech stran v “jeho” pořadu. O vyváženosti obsahu Železného projevů lze hovořit paradoxně snad jen v případě investorů kolem stanice TV Nova:. Až do vzájemné roztržky byli totiž podle jeho mnohokrát opakovaných prohlášení příkladně vynikající a rozumní, od roku 1999 hodnotil zpětně tutéž jejich činnost spíše jako žraločí.

  Podobně prskl Železný i na “moje” vedení České televize. Snad potisící a jedovatěji. Majorem Zemanem. První reakcí jeho “mediálních zástupců” (?!) po zveřejnění mého návrhu na odnětí licence byla výhrůžka žalobou, s odstupem se pak kolegovi Pittermannovi i mně omluvil řka, že měl na mysli programové vedení za Puchalského. Díky doprovodnému mediálnímu efektu, který považuje Štěpánek omylem za můj hlavní cíl. Od Rady jsem nežádal, aby nahradila soud, nezvratnou skutečnost (zřejmou i Železnému, jak se ukázalo) netřeba zjišťovat. V žádosti o odnětí licence byl důvod přesně popsán: dlouhodobá manipulace šířením tendenčních až nepravdivých informací konkrétním pořadem, v němž držitel licence nenabízí alternativní sdělení či prostor dotčené osobě. Žádný jiný občan České republiky, včetně ústavních činitelů, nemá ani zlomek práva Vladimíra Železného distribuovat libovolné, neověřené, sebepropagační, ale i poplašné a denunciační zprávy týkající se všech sfér života. Je zcela v kompetenci Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání proti držiteli licence zasáhnout a neodkazovat autory podnětů k odebrání licence na soud. Jen na okraj (Radu jsem informoval): zásilky na adresu CET-21 s.r.o., firmy s ročním obratem několika miliard korun, zůstávají nedoručitelné, neboť adresát je odstěhován bez udání adresy. Jak by takovou instituci vůbec soud obeslal?

  Svou apologetiku praktik CET-21/TV Nova pak radní Štěpánek korunoval příspěvkem Rada není soud a už vůbec ne policie (v BL 4.5.2000). Větu Dnešní podoba tohoto pořadu - Volejte řediteli - je již jen slaboučkým odvarem Železného agitek z dřevních dob televize Nova je třeba nechat bez komentáře, neboť vypovídá vše o Štěpánkově přehledu, postoji i schopnosti analýzy. Má na ně právo a všichni o nich mají vědět. Uzavře-li však závorkami poznámku na okraj, v níž marným napodobením Železného zlomyslnosti udeří pod pás (...podle mých důvěrných informací se první úvahy o možném uvedení Majora Zemana - dlužno dodat, že v zápětí zavržené - skutečně objevily již v éře Iva Mathé. Tím ale neříkám, že v jeho hlavě...), nutno dodat jedinou větu. Pokud Štěpánek nepíše o úvahách probíraných na chodbách a  pisoárech České televize lidmi bez jakýchkoli rozhodovacích kompetencí a míří na tehdejší management, dopouští se stejné lži a lumpárny jako v lednu Železný (Puchalský...pokračoval v tom co bylo zavedeno nebo ustaveno předchozím vedením a sice snahou umístit seriál major Zeman na televizní obrazovku), donucený k veřejné omluvě.

  Pokud byl ještě Petr Štěpánek “tajtrlíkem” a neúčinkoval v pořadech CET-21/TV Nova, často souhlasil se mnou a dalšími kritiky praktik CET-21. Pamatuji si to. A nejsem sám.

  I.M.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|