úterý 18. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Užitečný praktický návod krok za krokem:
 • Jak získat zaměstnání ve Spojených státech Britské listy:
 • K Miloši Štěpánkovi: O internetovém diskutování (Tomáš Pecina) Jaderná energetika v ČR:
 • K otázkám pana Maděry o Temelínu (Milan Cihlář)
 • Jaká by měla být energetická politika českého státu (Oldřich Maděra) Poznámka na okraj:
 • Možnost pracovat v zahraničí existuje - ale ne pro ženy? (Vlasta Leporská) K článku pana Hradeckého o konferenci ODS:
 • Polemika s prázdnem (Štěpán Kotrba) Ekologie:
 • Biomasa jako obnovitelný zdroj energie (Jaroslav Váňa)
 • Vykácejí Neratovice ve městě alej padesáti lip?  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • K otázkám pana Maděry o Temelínu

  Milan Cihlář

  Vážený pane Maděro,

  je mi opravdu upřímně líto, že Vám chybí již 0,75 štítné žlázy. Závidím však Vašim lékařům jejich jistotu, že je to důsledek Černobylu, a to již vzhledem k rozporným závěrům různých studií o vlivu ionizujícího záření na lidský organismus. Kromě toho si troufám tvrdit, že jste nebyl jediný v Evropě, kdo byl určitým množstvím radiojódu I131 po Černobylu kontaminován (jódová profylaxe byla v prvních dnech po havárii v roce 1986 z politických důvodů nemyslitelná; dnes je jedním ze základních prvků ochrany obyvatelstva pro případ úniku radioaktivity v rámci havarijní připravenosti EDU a ETE).

  K některým Vašim otázkám (pouze přibližně, přesná čísla lze získat například přímo v informačním centru JE Dukovany nebo JE Temelín):

  ad Jaká je expozice obyvatelstva při převozech štěpného materiálu do elektráren?

  Jak známo, U238 a U235 je pouze slabý zářič alfa, a proto je veškeré záření pohlceno pokrytím paliva a materiálem kontejneru pro dopravu čerstvého paliva. Odpověď je tedy - expozice při transportu je na úrovni přirozeného pozadí (žádná navíc).

  ad Jak září konečný mezisklad vyhořelého paliva v Dukovanech?

  Expozice (dávkový příkon) v bezprostřední blízkosti meziskladu je na úrovni přirozeného pozadí. Podrobnější informace lze získat na adrese http://www.cez.cz/czver/cjadro.htm. Mimochodem, v obcích na sever od Třebíče (Trnava a okolí) je úroveň přirozeného pozadí vyšší než v okolí JE Dukovany, což je dáno zvýšenou koncentrací radioizotopů (například radonu, jež je produktem přirozeného rozpadu uranu obsaženého v místním podloží - chtěl byste například zakázat výskyt uranu 238 nebo thoria 233 v přírodě?)

  Tuto okolnost je nutno brát v úvahu například při výstavbě nových budov - a přesto tu lidé žijí a výskyt nádorových onemocnění nepřesahuje republikový průměr. Připomínám, že při hystericky odmítavém postoji k jaderným elektrárnám a jejich vlivu na životní prostředí je nutno vzít v úvahu také ostatní zdroje ionizujícího záření, kterým jsme běžně vystaveni, ale neuvědomujeme si je, nevíme o nich, a proto nám nevadí, byť by měly stokrát škodlivější účinky než jaderná elektrárna, kterou nám někdo do omrzení prezentuje jako smrtelné nebezpečí.

  Musím rovněž podotknout, že z havárie v Černobylu se jaderný průmysl v celém světe VELMI poučil a jedním z projevů tohoto poučení je vznik a aktivní činnost mezinárodní organizace WANO (World Association of Nuclear Operators), která výměnou zkušeností mezi JE ve světě podstatně přispívá ke zvyšování bezpečnosti jaderné energetiky jako celku. Kromě toho, nedávno byl odstaven i poslední pracující blok černobylské JE.

  ad Nemá bazén s radioaktivní vodou v Dukovanech průsaky?

  Nemá. Jedná se o betonovou nádrž s nerezovou oblícovkou (vnitřní plášť). Hladina v bazénu se trvale monitoruje a jakákoliv únik by se okamžitě projevil na její výšce, popřípadě na změně hladiny v nádržích odpadních vod v JE.

  Ad Jestli ne, kdo garantuje, že je nebude mít v nejbližších letech a jak?

  Garantem je provozovatel (ČEZ a.s.) a bezvadný stav BVP garantuje stejně jako garantuje bezvadný stav všech ostatních zařízení JE. Možná byste se divil, ale zařízení JE Dukovany (i Temelín) musí splňovat velmi přísné požadavky provozovatele i státního dozoru, které jsou striktně dodržovány (což jinak není v tomto státě vůbec obvyklé).

  ad Kde bude konečný mezisklad vyhořelého paliva pro Temelín?

  Nejedná se o "konečný" ale pouze "dočasný" mezisklad (Interim Storage Facility). Bude umístěn v areálu JE Temelín.

  ad Když je tak neškodný, nedal by se postavit třeba na Václaváku?

  Je zajímavé, jak reagujete na nevyslovenou odpověď na nevyslovenou otázku. Jistě ale není o nic škodlivější než dobrovolný pobyt na ulici v Brně nebo v Praze v dopravní špičce. (Hle, ekologové, proč tak vehementně nebojujete proti přeplnění světa automobily zbytečně křižujícmi zeměkouli sem a tam? Nejezdíte jimi snad dokonce sami na své protestní akce?)

  Ale k Vaší otázce: postavil byste snad na Václaváku například letištní hangáry nebo tramvajové depo? Vždyť jsou také neškodné.

  K Vaší argumentaci týkající se větrných elektráren v Dánsku snad jen dvě poznámky:

  1. Zkoušel jste si vypočítat, kolik nejvýkonnějších větrných generátorů (2,5 MWe) byste musel postavit místo Temelína? Odpověď: 800. Viděl jste někdy ten fujtajbl? Přál bych Vám bydlet v jeho blízkosti. Zeptejte se místních obyvatel v Británii, jak se jim líbí ony novodobé "lesy" stožárů větrných generátorů nebo jejich monotónní hučení. Kde byste je chtěl postavit? Nejspíše co nejdále od vašich dveří, jiným za humny.

  2. Myslím, že v zájmu korektnosti vašich informací by bylo třeba rozlišovat mezi počtem generátorů vyrobených a skutečně instalovaných. 8000 větrných generátorů o výkonu 2,5 MWe po celém světě (teoreticky podle Vašich údajů instalovaných v roce 2000) opravdu není mnoho (srovnáme-li plochu veškeré pevniny s územní rozlohou ČR). Pro představu, kolik by jich muselo být, aby nahradily instalovaný výkon všech v současnosti provozovaných jaderných elektráren, což je to celkem 349 000 MWe v 433 provozovaných blocích (viz http://www.iaea.org/programmes/ne/nenp/npes/index-4.htm)? Na celém světě by muselo pracovat 139 600 větrných generátorů o výkonu 2,5 MWe (to jsou ty nejvýkonnější!), takže už by se za Vašimi humny nějaký objevit mohl.

  Samozřejmě nemusíte ničemu z toho, co jsem napsal, věřit a nadále silně pochybovat. Takový už je ovšem život a úděl skeptiků a nevěřících Tomášů.

  S pozdravem

  Milan Cihlář, Třebíč  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|