úterý 18. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Užitečný praktický návod krok za krokem:
 • Jak získat zaměstnání ve Spojených státech Britské listy:
 • K Miloši Štěpánkovi: O internetovém diskutování (Tomáš Pecina) Jaderná energetika v ČR:
 • K otázkám pana Maděry o Temelínu (Milan Cihlář)
 • Jaká by měla být energetická politika českého státu (Oldřich Maděra) Poznámka na okraj:
 • Možnost pracovat v zahraničí existuje - ale ne pro ženy? (Vlasta Leporská) K článku pana Hradeckého o konferenci ODS:
 • Polemika s prázdnem (Štěpán Kotrba) Ekologie:
 • Biomasa jako obnovitelný zdroj energie (Jaroslav Váňa)
 • Vykácejí Neratovice ve městě alej padesáti lip?  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Biomasa jako obnovitelný zdroj energie

  Jaroslav Váňa

  Energetická koncepce založená na fosilních palivech a jaderné energii omezovala zavádění obnovitelných zdrojů energie (OZE) v České republice. Zejména uplatňování energie z biomasy bylo provázeno nezájmem ze strany státu a minimální finanční podporou. Přesto se podařilo cílenou propagační kampaní, kterou již 8 let provádí odborníci sdružení v Českém sdružení pro biomasu (CZ BIOM), zvýšit roční produkci energie z biomasy na 19 PJ, což je cca 1% tuzemské spotřeby primárních energetických zdrojů.

  V nedávné době se změnil i postoj státu k energetickému využití biomasy, a to z důvodu očekávaného přidružení ČR do EU. OZE a zejména energie z biomasy jsou hlavní prioritou energetické politiky EU, která si stanovila ambiciózní cíl - zvýšit do roku 2010 podíl OZE ze současných 6% na 12% a ztrojnásobit výrobu energie z biomasy. Pro EU je přijatelné, aby v ČR bylo v roce 2010 produkováno 51 PJ energie z biomasy, což je 2,9% primární energetické spotřeby ČR.

  O způsobech naplňování tohoto cíle budou diskutovat energetici, ekologové, agronomové, projektanti a výrobci energetických zařízení na tradiční odborné konferenci "Energetické a průmyslové rostliny VI". 6. ročník této konference s mezinárodní účastí se koná 27. července a je spojen s prohlídkou porostů energetických rostlin. Sraz účastníků je v 9:00 ve výzkumné stanici VÚRV v Chomutově - Černošická 4987. Na konferenci bude věnována zvýšená pozornost výrobě bioplynu, termickému zplynování biomasy a využití nadbytečné půdy pro zakládání plantáží energetických rostlin.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|