úterý 18. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Užitečný praktický návod krok za krokem:
 • Jak získat zaměstnání ve Spojených státech Britské listy:
 • K Miloši Štěpánkovi: O internetovém diskutování (Tomáš Pecina) Jaderná energetika v ČR:
 • K otázkám pana Maděry o Temelínu (Milan Cihlář)
 • Jaká by měla být energetická politika českého státu (Oldřich Maděra) Poznámka na okraj:
 • Možnost pracovat v zahraničí existuje - ale ne pro ženy? (Vlasta Leporská) K článku pana Hradeckého o konferenci ODS:
 • Polemika s prázdnem (Štěpán Kotrba) Ekologie:
 • Biomasa jako obnovitelný zdroj energie (Jaroslav Váňa)
 • Vykácejí Neratovice ve městě alej padesáti lip?  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Vykácejí Neratovice ve městě alej padesáti lip?

  Odbor životního prostředí Městského úřadu v Neratovicích by měl během léta rozhodnout, zda povolí či nepovolí vykácení lipové aleje podél ulice 28. října. Ke kácení má dojít na základě rozhodnutí městského zastupitelstva o rekonstrukci ulice a jejím rozšíření pro obousměrný provoz. Podle mínění řady odborníků je však kácení nevhodné, protože stromy mají dobrý zdravotní stav a jsou důležitou součástí městské zeleně. Pod petici, která likvidaci lipového stromořadí zásadně odmítá, se podepsaly téměř tři tisíce občanů.

  Možnosti rekonstrukce ulice 28. října se na městském zastupitelstvu projednávaly už před rokem. Neratovičtí zastupitelé tehdy odhlasovali, že ulice bude opravena jako jednosměrná a lipová alej podél ní zůstane zachována. V květnu letošního roku se ale stanovisko změnilo. Ulice by měla být rozšířena pro oba směry a všech 47 stromů v aleji má padnout, protože údajně nemohou vydržet stavební práce. To ale vylučují dva nezávislé dendrologické posudky, které navíc konstatují, že stromořadí má velký vliv na čistotu ovzduší ve městě.

  Město argumentuje tím, že současně s opravou silnice je nutné rekonstruovat také inženýrské sítě pod vozovkou. Vzhledem k malé šířce silnice i chodníků to údajně není možné bez vykácení aleje. Podle občanských sdružení je však hlavním motivem kácení snaha o rozšíření vozovky pro obousměrný provoz. "Plány zastupitelů neberou ohled na přírodu a jsou problematické i z dopravního hlediska," říká předsedkyně Sdružení občanů Neratovic Anna Spěváčková. Podle ní obousměrná ulice přitáhne více automobilů do centra města. Tím budou více ohrožováni chodci a cyklisté, ve městě se zvýší míra prašnosti a hluku.

  "Stromy příznivě ovlivňují složení vzduchu - vytvářejí kyslík a spotřebovávají oxid uhličitý, zvyšují vzdušnou vlhkost (která je jinak ve městech asi o třetinu nižší než ve volné krajině), zachycují prach a mikroorganismy, chrání proti hluku a vyvolávají cirkulaci vzduchu," uvádí Martin Skalský z Centra pro podporu občanů Dětí Země. "Vždy, než vykácíme byť jediný strom, bychom se měli zamyslet, zda je to opravdu nezbytné. Jsem přesvědčen, že likvidaci neratovické lipové aleje se lze bez větších problémů vyhnout."

  Lipové stromořadí bylo podél neratovické ulice 28. října vysázeno po skončení 2. světové války jako symbol svobody. Občané města proto mají k aleji citový vztah. "Představa, že by se tyto stromy vykácely a někde jinde v Neratovicích by se realizovala náhradní výsadba, je absurdní. Jiné stromy nemohou nahradit tuto alej, která vznikla z radosti lidí z konce války," komentuje úvahy o kácení lipového stromořadí Anna Spěváčková. Pod petici za zachování stromořadí se do dnešního dne podepsalo více než 2.700 občanů. Odbor životního prostředí si vyžádal odborné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny, o kácení bude rozhodovat až po jeho obdržení.

  Další informace:

  Sdružení občanů Neratovic - Anna Spěváčková - tel. 0206 / 683 916

  Centrum pro podporu občanů Dětí Země - Martin Skalský - tel. 0606 / 168 026


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|