úterý 18. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Užitečný praktický návod krok za krokem:
 • Jak získat zaměstnání ve Spojených státech Britské listy:
 • K Miloši Štěpánkovi: O internetovém diskutování (Tomáš Pecina) Jaderná energetika v ČR:
 • K otázkám pana Maděry o Temelínu (Milan Cihlář)
 • Jaká by měla být energetická politika českého státu (Oldřich Maděra) Poznámka na okraj:
 • Možnost pracovat v zahraničí existuje - ale ne pro ženy? (Vlasta Leporská) K článku pana Hradeckého o konferenci ODS:
 • Polemika s prázdnem (Štěpán Kotrba) Ekologie:
 • Biomasa jako obnovitelný zdroj energie (Jaroslav Váňa)
 • Vykácejí Neratovice ve městě alej padesáti lip?  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jaká by měla být energetická politika českého státu

  Oldřich Maděra

  Vážený pane, děkuji za odpověď na můj článek. Jsem rád, že jste mi odpověděl na některé mé dotazy. Bylo mým záměrem vyvolat seriozní diskusi o problému jaderných elektráren.

  Podle mě ČEZ, jako budoucí provozovatel JETE, neinformoval veřejnost ke své škodě dostatečným způsobem o možných rizicích jejího provozování a o opatřeních přijatých k tomu, aby taková rizika byla minimalizována. Nedal veřejnosti jasnou koncepci těžby, zpracování, převozu a skladování paliva. To stejné se týká i hospodaření s vyhořelým palivem. Nezlobte se, ale jednání ministra Grégra a ČEZu na mne působí dojmem ne nepodobným jednání jejich předchůdců, kteří tutláním katastrofy v Černobylu způsobili vážné zdravotní ohrožení obyvatelstva. Nemůžete mě uchlácholit tvrzením, že jodové tablety pro poslední polovinu mé štítné žlázy leží bezpečně uloženy v sejfech JETE a JEDU. Já chci fakta a záruky.

  Na druhé straně i já jsem přesvědčen, že bezpečnost provozu jaderných elektráren Dukovany a Temelín může být pod dohledem odborníků na relativně vysoké úrovni - to asi není ten hlavní problém. Ale co ten zbytek? Co těžba a úprava uranu? Co s dočasnými/trvalými mezisklady po jejich naplnění? Už se začalo stavět konečné úložiště? Jak tam budou kontejnery přepravovány? Vyhořelé články také září jen zářením alfa? Jak a kam se vozí koncentrát uranu z Rožínky a z Ralska? Jak a kolik září? Kdo zaplatí likvidaci dočasných/konečných meziskladů? Jaké rezervy na tyto náklady vytváří dnes ČEZ?

  Pan ministr Grégr usiluje o opětovné podstatné zvýšení těžby uranu. Zmohl se vůbec někdo na zmapování základních škod, které způsobila nekontrolovaná těžba uranu plošně na celém území České republiky?

  Přiznám se, že jak jsem byl dlouhá léta obhajovatelem jaderných elektráren jako pokroku do zapadlé české kotliny, dnes už tyto iluze nemám. Nejsem žádný ekolog, jsem jen obyčejný občan této země, který chce od provozovatelů jaderných elektráren seriozní záruky, že není a nebude ohroženo zdraví mé a mých dětí jakož i ostatních spoluobčanů. Je na ČEZu a panu ministru Grégrovi, aby mě a ostatní pochybující přesvědčil.

  Vrátím se ještě k Vaší bagatelizaci obnovitelných zdrojů. Všeobecně se ve světě vynakládají po léta obrovské prostředky na výzkum obnovitelných zdrojů energie. Dnešní technická úroveň umožňuje budovat elektrárny na biomasu, solární zdroje a větrné elektrárny. V krátké době se dočkáme výroby vodíku z mořské vody za pomoci biotechnologií, aut na vodík a dalších pokrokových technologií. Já osobně bych asi raději vydržel 640 větrných elektráren 2,5MW v okruhu do 45 km od Brna i s jejich "nepředstavitelným" hukotem namísto nově rekonstruované elektrárny Dukovany s perspektivou snížení bezpečnosti na konci její životnosti.

  Mimochodem jako malý kluk jsem jezdil na vandr do údolí řeky Oslavky nedaleko od Dukovan. Svým dětem bych opakovaný několikatýdenní pobyt v tomto údolí přes Vaše ujišťování dnes nedoporučil.

  Na závěr Vám nastíním svou představu o rozumné koncepci energetické politiky státu:

  1) Využít JETE a JEDU do konce životnosti, jejich životnost uměle neprodlužovat.

  2) Další jaderné elektrárny nestavět.

  3) Podrobit proces těžby, zpracování a skladování paliva kontrole pracovišti Akademie věd, vysokých škol a medicínských center pro léčbu rakoviny.

  4) Stejně kontrolovat skladování a využití vyhořelého jaderného paliva.

  5) Sumarizovat na náklady státu škody na životním prostředí způsobené těžbou uranu v předchozích létech.

  6) Financovat dohled z prostředků státu a ČEZu tak, aby uvedená pracoviště byla nezávislá.

  7) Zajistit zákonem, aby všechny zjištěné výsledky byly veřejné a povinně je uveřejnit na Internetu.

  8) Zachovat jednotnou veřejnou energetickou rozvodnou síť zvn.

  9) Budovat podřazené sítě vvn, vn a nn jako regionální s veřejným přístupem k nim.

  10) Zaručit zákonem komukoliv přístup k veřejným sítím za dodržení předepsaných podmínek (nikoliv však monopolních !)

  11) Podporovat finančně, daněmi i technicky vznik obnovitelných zdrojů energie ze strany státu.

  12) Zadat státní tendry na výzkum, vývoj a výrobu obnovitelných zdrojů energie.

  13) Stanovit závazný podíl energie z obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny a trend jeho meziročního růstu - např. 5% ročně.

  14) Umožnit přístup do veřejné energetické sítě jen takovým výrobcům, kteří splní požadovaný limit výroby energie z obnovitelných zdrojů (možnost kupovat si takový výkon od jiných subjektů)

  15) Zajistit zákonem povinnost přednostně vykupovat elektrickou energii z obnovitelných zdrojů za cenu minimálně o 10% vyšší než je cena energie z neobnovitelných zdrojů.

  16) Prostředky na vyšší cenu dotovat státem z nové daně uvalené na výkon neobnovitelných zdrojů připojených k síti.

  17) Určit státem konečný, neodvolatelný, termín, kdy budou obě jaderné elektrárny uzavřeny.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|