Britské listy


pátek 11. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

  • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
  • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Irácká rodina v Praze terčem rasistických útoků?
  • Útočníci vykradli arabskou restauraci zřejmě jako varování: policie nic nevyšetřuje (Fabiano Golgo) Dopis Stanislavu Grossovi: podezření z nekompetentnosti:
  • Vysvětlete, proč odepřela cizinecká policie ČR rodině Iráčana Waleda M. Bahnama povolení k pobytu (Tomáš Pecina) Reklamní materiál:
  • Co je organizace CEELI, která má za supervýhodných podmínek získat Grébovku Vojenství a politika, USA a Evropa:
  • Washingtonští politikové "prodávají" tento týden svůj systém raketové obrany - co to znamená pro Evropu? (Guardian) Hranice svobody projevu:
  • Mají být na univerzitní půdu zváni extremisté? Kontroverze z Británie Globalizace a moc internetu:
  • Nejde o levicové spratky, podvracející kapitalismus, ale o autentické znepokojení normálních lidí (Jiří Jírovec) Kanadské demonstrace:
  • V Quebec City to neskončí (Judy Rebick) O prodeji zbraní vražedným režimům:
  • Královský argument normalizátorů (Radek Batelka)
  • Když ne my, tak někdo jiný? (Jan Hurych)
  • "Když někoho nezabiju já, tak ho zabije někdo jiný" (Michal Rusek) Arogance západních firem v ČR:
  • "Dokonalost pod mou úroveň - anebo příliš barvitá reklama (Václav Pinkava) Esej:
  • Kontrola médií - velkolepý úspěch propagandy I. (Noam Chomsky) Etnický konflikt:
  • Izraelsko-palestinský střet je neřešitelný, ale přesto bude vyřešen (František Roček) Marxismus:
  • Lesk a bída marxismu: nápověda pro ty, kdo chyběli ve škole (Josef Mikovec) Oznámení:
  • Vyšlo květnové číslo časopisu Hurontaria    Ikona pro Vaši stránku...

    |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


  • Dopis Stanislavu Grossovi: podezření z nekompetentnosti

    Vysvětlete, proč odepřela cizinecká policie ČR rodině Iráčana Waleda M. Bahnama povolení k pobytu

    Tomáš Pecina

    Vážený pan
    Stanislav Gross
    ministr vlády České republiky

    V Praze dne 10. května 2001

    Re: Žádost o vysvětlení

    Vážený pane ministře,

    jako novinář působící v internetovém deníku Britské listy jsem se setkal s případem pana Waleda M. Bahnama z Iráku, jemuž Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie svým rozhodnutím č. j. PPR-956/RCP-c-215-2000 (v příloze) zamítlo žádost o povolení trvalého pobytu. To spolu s rozhodnutím o neprodloužení povolení k dlouhodobému pobytu znamená, že rodina pana Bahnama, která žije v České republice od roku 1993, bude muset v krátké době zemi opustit.

    Když jsem se seznámil s podrobnostmi případu, dospěl jsem k závěru, že správní uvážení, na jehož základě policejní orgán rozhodl, není v souladu s veřejným zájmem: rodina žadatele se těší velmi dobré pověsti, neměla dosud konflikt se zákonem a s úspěchem se integrovala do místního prostředi. Dvě děti pana Bahnama vystudovaly české gymnázium a jeho syn je nyní studentem FEL ČVUT.

    Navíc, vzhledem k tomu, jaký režim vládne v zemi, do níž by se měl pan Bahnam vrátit, hrozí nemalé nebezpečí, že tam budou on i jeho rodinní příslušníci vystaveni politické perzekuci, která může skončit i trestem smrtí.

    Rád bych Vás upozornil, že institut správního uvážení, jímž stát deleguje na správní orgán pravomoc rozhodovat o věcech, kde nelze postupovat podle striktně stanovených formálních předpisů, nelze vykládat tak, že orgán smí rozhodnout libovolně; při svém uvážení musí mít vždy na zřeteli vyšší zájem, který příslušný zákon hájí.

    Ve svém rozhodnutí plk. Urban mj. uvádí:

    Zamítavé rozhodnutí ve věci trvalého pobytu v žádném případě neznamená omezení Vašich práv a svobod, spíše lze mluvit o jejich „nerozšíření“.
    Jistě si uvědomujete, že podobné formulace zavdávají vážné podezření, že bylo rozhodnuto nekompetentně, a podobně jako v případě policejního zásahu při loňském zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze hrozí, že případ skončí kritickým ohlasem na adresu orgánů Vašeho resortu ze strany uznávaných mezinárodních institucí, jako např. Amnesty International.

    Žádám Vás o vysvětlení, proč Vám podřízené orgány postupovaly ve věci pana W. M. Bahmana popsaným způsobem a co uděláte pro to, aby jeho případ byl uveden do souladu s civilizovanou praxí a s mezinárodními normami, jimiž je postavení politických uprchlíků upraveno.

    Těším se na Vaši odpověď, kterou rádi zveřejníme v Britských listech.

    S úctou,

    Tomáš Pecina


    Britské listy

    |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|