Britské listy


pátek 11. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Irácká rodina v Praze terčem rasistických útoků?
 • Útočníci vykradli arabskou restauraci zřejmě jako varování: policie nic nevyšetřuje (Fabiano Golgo) Dopis Stanislavu Grossovi: podezření z nekompetentnosti:
 • Vysvětlete, proč odepřela cizinecká policie ČR rodině Iráčana Waleda M. Bahnama povolení k pobytu (Tomáš Pecina) Reklamní materiál:
 • Co je organizace CEELI, která má za supervýhodných podmínek získat Grébovku Vojenství a politika, USA a Evropa:
 • Washingtonští politikové "prodávají" tento týden svůj systém raketové obrany - co to znamená pro Evropu? (Guardian) Hranice svobody projevu:
 • Mají být na univerzitní půdu zváni extremisté? Kontroverze z Británie Globalizace a moc internetu:
 • Nejde o levicové spratky, podvracející kapitalismus, ale o autentické znepokojení normálních lidí (Jiří Jírovec) Kanadské demonstrace:
 • V Quebec City to neskončí (Judy Rebick) O prodeji zbraní vražedným režimům:
 • Královský argument normalizátorů (Radek Batelka)
 • Když ne my, tak někdo jiný? (Jan Hurych)
 • "Když někoho nezabiju já, tak ho zabije někdo jiný" (Michal Rusek) Arogance západních firem v ČR:
 • "Dokonalost pod mou úroveň - anebo příliš barvitá reklama (Václav Pinkava) Esej:
 • Kontrola médií - velkolepý úspěch propagandy I. (Noam Chomsky) Etnický konflikt:
 • Izraelsko-palestinský střet je neřešitelný, ale přesto bude vyřešen (František Roček) Marxismus:
 • Lesk a bída marxismu: nápověda pro ty, kdo chyběli ve škole (Josef Mikovec) Oznámení:
 • Vyšlo květnové číslo časopisu Hurontaria  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Co je organizace CEELI, která má za supervýhodných podmínek získat Grébovku

  (Zveřejňujeme její vlastní reklamní materiál)

  (27. dubna 2001, Praha) Napomoci právní reformě v bývalých postkomunistických zemích střední a východní Evropy si klade za cíl obecně prospěšná společnost CEELI Institute. Tato nezisková organizace si za své sídlo zvolila Českou republiku. Zájem o nabídku školicích programů a seminářů a odborné analýzy místního legislativního prostředí CEELI Institutu neustále roste, což přináší jak zvýšené nároky na na nové výukové prostory. CEELI Institute byl založen v roce 1999 iniciativou CEELI (Central and East Europe Law Initiative) a Americkou advokátní komorou ABA. Samotná iniciativa CEELI doposud poskytla během 11 let své existence školení více než 5000 soudců, právních zástupců a právníků ve 24 státech světa.

  CEELI

  Iniciativa pro střední a východní Evropu CEELI do současnosti nabídla své znalosti a pomohla s stovek zákonů v XX zemích střední a Východní Evropy a proškolila více než 5000 soudců a právníků z tohoto regionu. CEELI se ve své činnosti opírá o předpoklad, že především kvalitní právní systém je v každém státě základem pro fungování tržní a politické kultury.

  CEELI vznikla proto, aby reagovala na stále se měnící potřeby právní podpory států bývalého „východního bloku“. Současně s tím si však zástupci CEELI uvědomují, že americké právní zkušenosti a tradice nabízejí jen jednu cestu, kterou mohou jednotlivé účastnické státy využít. Jedná se o alternativu právní tradice a zdroje práva. Na evropském kontinentě existuje hned několik právních modelů. Všechny rady, které CEELI účastníkům svých kurzů poskytuje, jsou z technického hlediska neutrální, což znamená, že jakékoliv konflikty zájmů (například obchodních apod.) nebo jen jejich hrozba, jsou samozřejmě potlačeny na minimum.

  Náklady na činnost CEELI pocházejí z celé řady veřejných i soukromých zdrojů. Veřejné zdroje, které tvoří převážnou část finanční základny CEELI, zajišťuje americká vládní agentura USAID. Další zdroje pocházejí vedle Americké advokátní komory ABA například také od takových organizací, jako je Freedom House, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Open Society Institute nebo Soros Foundation. CEELI má kanceláře v 21 zemích.

  Aktivity CEELI lze z časového hlediska rozdělit do dvou etap. První etapa, která trvala do roku 1995, byla charakteristická především reakcí na aktuální přímou pomoc při vytváření nových zákonů. CEELI proto získala množství amerických právníků, kteří poskytují celému programu bezplatnou podporu. S současné době je především v zemích střední Evropy, kde již byla hlavní právní reforma provedena, hlavní oblastí činnosti odborné školení soudců a právníků.

  CEELI Institut

  Vytvoření CEELI Institutu jako školícího centra pro právníky střední a východní Evropy schválil výbor guvernérů Americké advokátní komory v dubnu 1999. U Městského obchodního soudu v Praze byla tato obecně prospěšná společnost zapsána 29. března 2000. Od té doby již poskytla školicí kurzy více než 125 soudcům od Archangelska až po Bratislavu a Prahu. Jednalo se jak o týdenní, tak i dvoutýdenní semináře. Všechny aktivity doposud realizuje v pronajatých prostorách. Vyučujícím jazykem je angličtina. CEELI Institut řídí Správní a Dozorčí rada. Z celkového počtu členů jsou plné dvě třetiny Češi.

  Důvodem vzniku CEELI Institutu byla nutnost vytvoření takové instituce, která poskytne účinné právní školení, jež je pro přechod z komunistického systému do právního státu a do podmínek volného trhu rozhodující. Právnické fakulty v této oblasti nabízejí jen málo předmětů, které by se zabývaly osobním a lidským právem, etikou, právem Evropské unie, duševním vlastnictvím, alternativním řešením sporů, právem neziskových organizací a nebo praktickou zručností advokátů.

  První z výukových tréninků, který se věnoval tématu „Soudnictví v demokratické společnosti“, oficiálně zahájil 24. května 2000 americký velvyslanec v České republice John Shattuck. Program CEELI Institutu zahrnuje následující oblasti oblasti: školení právníků, školení soudců a oblastní konference včetně dálkového studia. Jednotliví studenti jsou vybíráni prostřednictvím existující sítě vytváření zástupců CEELI. Uchazeč musí nejdříve složit standardní vstupní test a poté projde podrobným pohovorem s lokálním zástupcem CEELI. Přijatí uchazeči poskytnou část nákladů na svoji účast, zbytek hradí přímo CEELI Institut. Školitelé jsou vybíráni na základě odborných znalostí a podle učitelské obratnosti.

  Vedle kurzů se institut CEELI doposud v České republice věnoval i odborným analýzám stavu místního legislativního prostředí. Jednalo se také o komparativní šetření vybraných soudních systémů, které by byly použitelné pro Českou republiku (zpracováno v říjnu 1994), návrh právní analýzy pro činnost neziskových organizací v České republice (zpracováno v červnu 1992) a  nebo analýza právního prostředí, které vymezuje činnost politických stran a politických hnutí v České republice (červen 1993).

  CEELI Institut získává finanční prostředky od nadací, soukromých osob, sdružení a právnických firem. Většina prostředků pochází z veřejných zdrojů. Finanční prostředky doposud sloužily na pronájem prostor a běžný provoz. V souvislosti s nutností hledání nových prostor se dále počítá s náklady spojenými s vybudováním knihovny a v případě získání nájmu areálu v Havlíčkových sadech s jeho rekonstrukcí a  provozem nových prostor včetně ubytování vyučujících a studentů.

  CEELI Institute byl doporučen za budoucího nájemce areálu Havlíčkovy sady v Praze 2

  Zvyšující se zájem o služby CEELI Institutu vyvolává nutnou potřebu vlastních prostor. Proto se také CEELI Institut přihlásil do veřejné obchodní soutěže na pronájem areálu Havlíčkových sadů, kterou vyhlásila městská část Praha 2. Průběh soutěže byl svěřen agentuře B.I.R.T., která na základě předem daných a oficiálně publikovaných podmínek doporučila městské části Praha 2, aby se stal vítězem CEELI Institut.

  CEELI Institut v návrhu počítá s tím, že by Gröbeho vila sloužila pro výuku a ubytování studentů. Dále by zde byla odborná knihovna pro právnickou veřejnost. Reprezentační prostory a terasa by se samozřejmě využívaly i k významným akcím Prahy 2. Další budova areálu - Pavilon - by měl nabídnout restaurační zařízení a návštěvníkům parku, tedy široké veřejnosti, zahradní kavárnu. V Pavilonu by byla dále i klubová místnost. Veřejnosti by sloužil i viniční altán. Tzv. Dolní Landhauska by v budoucnosti jako jediná nebyla využita širokou veřejností, protože by zde byly pouze bytové prostory. Režim parku určí městská část Praha 2. V žádném případě CEELI Institut nepředpokládá, že by byl v blízkosti areálu zvýšený dopravní provoz. CEELI Institut je připraven přispět i na rekonstrukci a revitalizaci parku, tedy zejména na osvětlení, oplocení, úpravu pozemku u hřiště a vybudování jednoho zcela nového hřiště, částkou 23 milionů korun. Současný stav parku je podle projektové dokumentace charakteristický zdevastovanými travnatými plochami, zdravotně narušenými porosty dřevin a nefunkčními a poškozenými architektonickými prvky.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|