čtvrtek 15. dubna

O B S A H

Válka o Kosovo:

 • Nejdůležitější články z posledních dní Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby NATO a Kosovo:
 • Útok na civilní konvoje? (BBC)
 • NATO a Srbové k útoku na konvoj (Channel Four News)
 • Všechno jste interpretovali špatně: J. Paxman interviewuje britského ministra obrany (BBC)
 • Co stojí válka o Kosovo (Channel Four News)
 • Blair přejímá churchillovské tóny Komentáře Jiřího Jírovce k válce o Kosovo:
 • Clintonova doktrína (Time)
 • Několik textů ke Kosovu (Jiří Jírovec)
 • Jde v Kosovu o lidi? (Jiří Jírovec)
 • K výroku Javiera Solany (Jiří Jírovec)
 • Není válka jako válka - alespoň ne v severoamerické televizi (Jiří Jírovec)
 • Co je vlastně válka? (Jiří Jírovec) Reakce:
 • Kosovo - geopolitické aspekty (Marián Chamula)
 • Nezveřejňujte nepodložené emocionální informace (Tomáš Zipfel)
 • Dopis čtenářce, která je proti bombardování civilistů (Jiří Vacek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Clintonova doktrína

  Jiří Jírovec

  Pane Čulíku,

  posílám Vám překlad článku z posledního čísla týdeníku Time (datovaného 5.4.) Jde o kanadskou versi, která se může lišit od amerického "originálu".

  Možná Vás bude zajímat, že kanadský parlament schválil v březnu zákon který má zamezit odlivu peněz za reklamy do USA. V podstatě jde o to, že kanadská verse je takměř shodná s americkou, ale reklamní plocha je nabídnuta firmám, které na kanadském trhu působí. Američané vyhrožují odvetnými sankcemi, takže Liberální strana, která kontroluje senát stejně jako parlament zákon asi v senátu procedurálně zabije.

  Dnes jsem slyšel ve zprávách, že Rusové posílají do Jaderského moře lodě s  odposlouchávacím zařízením. Napadlo mě, že tím asi akce NATO pomalu skončí, protože USA a spojenci mohou jen těžko zabránit, aby sedm či kolik výzvědných lodí nazakotvilo v mezinárodních vodách a nezískávalo důležité informace o způsobu vedení útočné války obranným seskupením NATO.

  Clintonova doktrina

  "Přeji si, abychom žili ve světě v němž budeme jeden s druhým vycházet, přes všechny rozdíly mezi námi, ve světě v němž se nemusíme obávat dalších 40 let etnického čistění v některé části světa."

  President Clinton, 23. 3. 1999

  Tímto citátem začíná esej Charlese Krauthammera v týdeníku Time (kanadská verse, číslo 13). Předkládám čtenářům překlad podstatné části tohoto zajímavého textu. Když nic jiného, nechť čtenář srovná jeho úroveň s článkem Petra Placáka, který vyšel v Lidových novinách pod titulkem "Kvůli Zemanovi s Klausem vypadáme trapně" nebo s článkem Michala Mocka "Kdo nemůže NATO podpořit, má aspoň mlčet" ze stejnéhé deníku..

  Krauthammerův článek pokračuje takto:

  Takže tady ji konečně máte, krátké shrnutí Clintonovy zahraniční politiky devadesátých let: Clintonovu doktrinu.

  Clintonova doktrina vyjadřuje, ať již politikou nebo bombami, přístup ke světu po ukončení studené války, tak jak jej formuloval Leslie Gelb (předseda Komise pro zahraniční vztahy). Ten v roce 1994 napsal, že hlavním strategickým problémem Ameriky nebudou Rusko, Čína nebo Německo, obchod nebo jaderná hrozba, ale "zvládnutí malých válek ve světě, vyčerpávajících národy a nepřetržitý proud barbarských občanských válek dělící křehké i když fungující státy."

  Clintonova slova a činy jsou přesným ztělesněním této myšlenky. K tomu, aby mohl obhájit bombardování Srbska kvůli Kosovu, opakuje ve všech možných variacích, že USA jsou povinny odporovat "etnickému čistění a vraždění nevinných lidí".

  Potíž s touto doktrinou je v tom, že je, přes vznosné morální uspokojení, ktere poskytuje, nemožně moralistická a obecná. Nemůže být základem politiky USA. Dokonce i Clintonovi lidé připouštějí, že této doktrině nemohou věřit. Proč? Protože pamatují Krajinu.

  V srpnu 1995 napadlo Chorvatsko brutálně Krajinu, chorvatskou oblast, kterou obývali Srbové 500 let. Během čtyř dnů vyhnali Chorvati 150 000 Srbů - byla to největší etnická čistka v průběhu celé války na Balkáně. Vyšetřovatelé válečných zločinů (pracující pro soud v Haagu) dospěli k závěru, že celá akce byla vedena brutálně, doprovázená bezohledným vražděním a bombardováním civilního obyvatelstva. Mezinárodní soud v Haagu obviňuje čelná chorvatské představitele z válečných zločinů.

  V té době Američani chorvatskou akci nejen nezastavili, ale ani proti ní neprotestovali. Clintonova vláda vlastně akci skrytě podporovala. Chorvatům radila skupina vysloužilých amerických důstojníků, kteří byli do Chorvatska vysláni, aby pomohli bojovat proti Srbům.

  Žádné odsouzení (událostí v Krajině). Žádné sankce. Žádné bomby ani rozhořčené projevy o etnickém čistění a vraždění nevinných. Naopak, obhajujíc současné bombardování Srbska, Clinton se nepřímo zmínil o této chorvatské akci, když chválil "statečný lid Bosny a Chorvatska", který se "vzepřel" Srbům a "pomohl ukončit válku". Ukončili ji, skutečně. Chorvatské barbarské ettnické čistění demoralizovalo Srby do té míry, že brzo na to souhlasili s podepsáním Daytonské mírové smlouvy v roce 1995.

  Jde o důkaz, že zahraniční politika nemůže být založena na bombastických morálních principech. V horším případě jde o pokrytectví, v lepším o bezmeznou naivitu.

  Konec konců, pokud je Amerika proti "etnickému čistění a vraždění nevinných lidí" - což je podstata Clintonovy doktriny a důvod, proč jsou životy Srbů, Američanů a jejich spojenců riskovány kvůli Kosovu - proč ten naprostý nezájem a mlčení v případě daleko nebezpečnějších, brutálnějších a dlouhodobějších válek zuřících v Sierra Leone, Kongu, Sudanu či Sri Lance?

  Clintonova Doktrina chce být morální a universální. Jenže zahraniční politika musí být uvážlivá a specifická.

  Clinton tvrdí, že jde do boje kvůli principu - civilisovaný svět nemůže nikdy připustit etnické čistění a vraždění nevinných. A přesto, když před jeho očima bylo ve Rwandě půl miliónu nevinných lidí masakrováno - v jediné skutečné genocidě od doby holocaustu - nehnul prstem, aby ji zastavil.

  Vysoce postavený Americký diplomat je obviněn ze lhaní Kongresu pokud jde o to co věděl o vraždě prominentního oponenta haitského režimu, který jsme tam dosadili. Vraždy organizované bývalými vládci a prováděné komandy smrti, byly hlavním důvodem pro americkou invasi. Nejsme snad z principu proti komandům smrti?

  Haiti se vraci k diktatuře, zabíjení oponentů režimu pokračuje, vraždy zůstávají neobjasněné, ale nikdo proti tomu nic nedělá a Clintonova vláda se nevzrušuje. Ve skutečnosti je zjevně ochotna nynější horory zamaskovat. Proč? Protože Američany dosazený režim za ně dělá špinavou práci. Jak Franklin Roosevelt řekl o jednom karibském diktátorovi "možná je to zkurvy syn, ale je to náš zkurvy syn".

  Podstatou zahraniční politiky je rozhodnout, kterého zkurvy syna podporovat a kterého ne - v roce 1941 šlo o Stalina a Hitlera, v roce 1972 Brežněva a Maa, v roce 1972 o Somozu a Ortegu. Jeden si musí vybrat.

  Absolutní odsouzení zkurvy synů, stejně jako absolutní odsouzení etnického čistění je sice utěšující a uspokojující, ale prázdné. Není to politika, ale morální sebeklam

  Přeložil Jiří Jírovec

  1.4. 1999

  PS Na jiném místě stejného vydání týdeníku Time jsou uvedena tři pravidla pro zásah do občanské války, jejichž autorem je historik Sir Michael Howard: "(1) Nezasahujte. (2) Pokud ano, zvolte stranu. (3) Zvolte tu stranu, která vyhraje a zajistěte, aby se tak stalo." Porušení těchto pravidel, jak NATO začíná vidět, může být nákladné.

  PSS Některé časopisy vychávané v USA mají vedle americké i kanadskou (a někdy evropskou) versi. Ta umožňuje použít reklamy odrážející kanadský trh. Proti původnímu vydání může být upraven i obsah (nahražení původních článků jinými). Není mi známo, zda Krauthammerův článek je i ve versi prodávané v USA nebo v Evropě.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|