čtvrtek 15. dubna

O B S A H

Válka o Kosovo:

 • Nejdůležitější články z posledních dní Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby NATO a Kosovo:
 • Útok na civilní konvoje? (BBC)
 • NATO a Srbové k útoku na konvoj (Channel Four News)
 • Všechno jste interpretovali špatně: J. Paxman interviewuje britského ministra obrany (BBC)
 • Co stojí válka o Kosovo (Channel Four News)
 • Blair přejímá churchillovské tóny Komentáře Jiřího Jírovce k válce o Kosovo:
 • Clintonova doktrína (Time)
 • Několik textů ke Kosovu (Jiří Jírovec)
 • Jde v Kosovu o lidi? (Jiří Jírovec)
 • K výroku Javiera Solany (Jiří Jírovec)
 • Není válka jako válka - alespoň ne v severoamerické televizi (Jiří Jírovec)
 • Co je vlastně válka? (Jiří Jírovec) Reakce:
 • Kosovo - geopolitické aspekty (Marián Chamula)
 • Nezveřejňujte nepodložené emocionální informace (Tomáš Zipfel)
 • Dopis čtenářce, která je proti bombardování civilistů (Jiří Vacek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • K výroku Javiera Solany

  Jiří Jírovec

  "Pro mne osobně by bylo velmi obtížné pokračovat v jednání s někým, kdo je odpovědný za tuto katastrofu." Javier Solana

  V kontextu retoriky NATO je onen někdo v Solanově výroku, citovaného MF Dnes podle agentury Reuter, samozřejmě president Jugoslavie Miloševič. V kontextu důsledků akce NATO, prováděné pod heslem bombami za trvalý mír a světovou demokracii, to nakonec může být Solana sám.

  Zmíněný článek, založený na materiálech agentury Reuter, obsahoval několik dalších pozoruhodných citátů: "On je vůdcem Jugoslávie. Je to jediný člověk, který se může zasadit za výsledky," řekl jeden z činitelů NATO. "Musíme zastavit násilí a on to může nařídit." A na dotaz, jak by se západní veřejnost dívala na to, že její vůdcové uzavíají pakt s mužem démonizovaným za to, že byl osnovatelem odporných ukrutností dodal: "Jednoho dne bude čas." Což se nápadně podobá známému Es kommt der Tag.

  Zajímavý je i výrok nejmenovaného velvyslance u NATO: "Nevedeme válku se srbskou vládou, jsme ve válce s její politikou." Podle této logiky Hitler nevedl válku s Francií, ale s politikou její vlády. Jakmile byla utvořena vláda ve Vichy, která zjevně dělala politiku Hitlerovi libou, bylo po válce. Tak je to všechno jednoduché.

  "Evropané 21. století nemohou nadále žít s vedením země, které nedodržuje žádnou z hodnot, jež ostatní Evropa hájí", řekl dále Solana, čímž podle mého názoru naznačil, že se současnou vládou v Bělehradu už nikdo jednat nebude, protože politikové se přece řídí veřejným míněním.

  Krátce po elektronickém sklapnutí MF Dnes jsem si pustil radio - konservativní stanici CFRA 580 z Ottawy. Probírali základní otázku: Pokud NATO vědělo, že Miloševič hodlá vyhnat Albánce z Kosova (jde o protiargument tvrzení, že exodus Albánců zavinila v první řadě akce NATO), proč nebylo na tuto eventualitu připraveno?

  Na tuto otázku je možná jediná odpověď. Politikům ani generálům států NATO na cizích lidech a jejich životech nesejde.

  Jsou posedlí trestáním diktátorů aniž by si v nejmenšim připustili, že není rozdíl mezi Miloševičem, který říká kosovským Albáncům, že si to s nimi ručně vyřídí (když se budou protivit zájmům Jugoslávie) a Solanou, který říká Srbům, že si to s nimi ručně vyřídí (když se budou protivit zájmům NATO).

  NATO je teď v trapné situaci, protože uprchlíků je příliš mnoho a hlavně není stát, který by je byl ochoten absorbovat. Makedonie a Černá Hora se brání, protože se obávají, že příliv Albánců naruší rovnováhu jejich zemích a posílí tak zvané militantní Albánce na jejich území.

  Kanadě a USA (a možná i dalším státům NATO) je žinantní uprchlíky nebrat, ale nechtějí, aby se ten póvl na jejich území usadil trvale. Voliči to teď velmi neradi vidí. Kanada nabídla, že přijme několik tisíc lidí a internuje je na vojenských základnách (jedna je v městě Petawawa asi 30 km od mého bydliště). Vláda až do poslední chvíle nebyla ochotna odpovědět na otázku, jaký statut budou tito uprchlíci mít. Asi dva dny po ohlášení, že budou mít volnost pohybu a mohou požádat o trvalý pobyt v Kanadě, když budou chtít, ohlásila ministryně přistěhovalectví, že se situace uprchlíků zlepšila natolik, že jim bude nejlépe tam, kde jsou a že zatím nepřijede nikdo. Takže místní obyvatelé přestali lozit po půdách a shledávat nepotřebné oblečení a hračky pro děti.

  NATO teď vede propagandistickou válku, které by lidé neměli naletět. Odvolávají se na řešení z Rambouillet, ale to nemohlo mít naději na úspěch, ani kdyby bylo míněno upřímně. Udržet Kosovo jako autonomní oblast Jugoslávie je zcela nepřijatelné pro Osvobozeneckou armádu Kosova (KLA) jejímž cílem je úplná nezávislost Kosova.

  Poslední z dokumentů KLA, který je dosažitelný na Internetu obsahuje toto stanovisko:

  "KLA stojí pevně za svým posláním, jímž je ustanovení naší nezávislé, demokratické země a tudíž nepřijme žádné řešení, které bude jakýmkoli způsobem omezovat princip nezávislosti našeho národa, a to dokonce ani tehdy, půjde-li o omezení dočasná, protože soužití v rámci Jugoslávie - Velkého Srbska by bylo protialbánské, protidemokratické a bezvýchodné. Priština, 4. prosince 1998."

  Pokud snad státy NATO zamýšlely obnovit násilím autonomii Kosovo, musely být připraveny na to, že KLA bude bojovat nejen proti Srbům, ale i proti nim. Druhou možností bylo, že šlo o to přitlačit hrozbou bombardování Srby k podpisu a pak postupně změnit scénář a dát Kosovo Albáncům.

  To co předvedlo NATO nebyla žádná diplomacie, ale čistá arogance, kterou by Evropané 21. století neměli tolerovat (abych parafrázoval Solanův výrok). Přesněji řečeno, svět by ji neměl trpět.

  Kanadský senátor Doug Roche označuje akci NATO za morálně zvrácenou. Podle jeho názoru, vysloveného například v rozhovoru pro CBC 1 (6.4. 1999) je obejití Rady bezpečnosti (v níž navíc Kanada nyní zasedá) obrovskou chybou, protože OSN je jedinou organizací, která má autoritu světové problémy řešit.

  Proti násilné akci NATO se postavil papež i představitelé dalších církví - viz například tento odkaz na CBC.

  Tyto hlasy bohužel zanikají v propagandě NATO, která odráží chmurnou představu, že by si NATO mohlo pokazit oslavu padesátin, kdyby nevyhrálo první akci, do níž se v poměrně pokročilém (možná již senilním) věku pustilo.

  Jiří Jírovec 6.4. 1999

  PS V diskusi na bostonské rozhlasové stanici WABC 770, kde Clintona považují za levicového feťáka, který se ulil z Vietnamu, byla akce USA (tady se dost často odděluje USA a NATO) označena za "the most screwed up military operation in the US history". Ze dvou Ferdinandových adres, které obsahují dohodu v Rambouillet je lepší tato . Dokument se natáhne celý a není nutné otevírat jednotlivé, často poloprázdné stránky. Je škoda, že se zatím nenašel člověk, který by byl ochoten daný text "přeložit" do srozumitelné formy a vysvětlit o co byl vlastně spor (kromě neústupnosti KLA). Mám ovšem pocit, že stejně důležitou roli jako dokument sám hrály i sliby (hrozby), které jednání doprovazely v zákulisí.

  Na Foru BL se objevil velmi zajímavý článek nazvaný Kosovo "Freedom Fighters" Financed by Organised Crime (příspěvek 05820) nabízející poněkud zarážející pohled na situaci na Balkáně a Kosovu a na mezinárodní politiku. Zdá se být velmi dobře podložen informacemi ze zdrojů, které jsou uvedeny v jeho závěru. Jméno autora článku i jeho telefonní číslo jsou autentické, jak jsem zjistil porovnáním s domácí stránkou University of Ottawa.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|