čtvrtek 15. dubna

O B S A H

Válka o Kosovo:

 • Nejdůležitější články z posledních dní Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby NATO a Kosovo:
 • Útok na civilní konvoje? (BBC)
 • NATO a Srbové k útoku na konvoj (Channel Four News)
 • Všechno jste interpretovali špatně: J. Paxman interviewuje britského ministra obrany (BBC)
 • Co stojí válka o Kosovo (Channel Four News)
 • Blair přejímá churchillovské tóny Komentáře Jiřího Jírovce k válce o Kosovo:
 • Clintonova doktrína (Time)
 • Několik textů ke Kosovu (Jiří Jírovec)
 • Jde v Kosovu o lidi? (Jiří Jírovec)
 • K výroku Javiera Solany (Jiří Jírovec)
 • Není válka jako válka - alespoň ne v severoamerické televizi (Jiří Jírovec)
 • Co je vlastně válka? (Jiří Jírovec) Reakce:
 • Kosovo - geopolitické aspekty (Marián Chamula)
 • Nezveřejňujte nepodložené emocionální informace (Tomáš Zipfel)
 • Dopis čtenářce, která je proti bombardování civilistů (Jiří Vacek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Co je vlastně válka?

  Jiří Jírovec

  Svět má na konci tisíciletí problém nejen s počítačovým "bugem", ale i s definicemi, protože ty dřívější nějak ztrácejí svoji platnost.

  Když jeden stát napadl druhý zbraní, říkalo se tomu válka. To už dnes neplatí. NATO bombarduje Jugoslávii, ale není to prý válka. Ministryně Albrightová to sdělila Srbům dokonce v jejich mateřštině. Američani ani NATO se Srby neválčí, toliko dávají lekci jejich presidentovi, neb týž je komunistickým diktátorem.

  Jak známo diktátorům patří všechno a lidu nic a tak třeba zniční teplárny nebo mostů přes Dunaj se týká Miloševiče a ne utlačovaného lidu.

  V rámci této filosofie tvrdili představitelé USA, že tři vojáci, které Srbové chytili, nemohou být vojenskými zajatci, protože státy NATO nejsou s Jugoslávií ve válce. O několik hodin později došlo k zajímavému obratu, protože titíž představitelé si uvědomili, že podle Ženevské konvence je na tom zajatý voják líp než špión bez konvence - jugoslávská strana totiž tvrdila, že tu trojku postaví před soud - a tvrdí, že jde o válečné zajatce - protože podle Ženevské konvence nelze zajatce soudit.

  Protože politiku USA nedělají žádní filosofové, nezatěžují se problémem, jak může vzniknout vojenský zajatec v době (relativního) míru.

  Válka tedy není a je navíc je možné se jí vyhnout. Nejspíš tak, že se NATO z titulu své vzdušné moci rozhodne, že si Jugoslávie Kosovo tak nějak nezaslouží a vyhlásí jednostranně dočasný protektorát nad tímto územím. Vojska NATO pak budou moci vstoupit na toto území - nejspíš na pozvání nějaké prozatimní vlády. Srbská vojska na území Kosova pak budou překlasifikována na "teroristické oddíly", což umožní jejich likvidaci, aniž by se museli brát nějací váleční zajatci.

  Výsledkem bude, že Jugoslávie vstoupí do nového tisíciletí bez Kosova. Válku, která nikdy nebyla, ji bude připomínat pouze rozbombardovaná infrastruktura a diktátor Miloševič, který jako důležitý faktor rovnováhy na Balkánu zůstane u moci.

  Jiří Jírovec

  5.4. 1999  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|