čtvrtek 15. dubna

O B S A H

Válka o Kosovo:

 • Nejdůležitější články z posledních dní Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby NATO a Kosovo:
 • Útok na civilní konvoje? (BBC)
 • NATO a Srbové k útoku na konvoj (Channel Four News)
 • Všechno jste interpretovali špatně: J. Paxman interviewuje britského ministra obrany (BBC)
 • Co stojí válka o Kosovo (Channel Four News)
 • Blair přejímá churchillovské tóny Komentáře Jiřího Jírovce k válce o Kosovo:
 • Clintonova doktrína (Time)
 • Několik textů ke Kosovu (Jiří Jírovec)
 • Jde v Kosovu o lidi? (Jiří Jírovec)
 • K výroku Javiera Solany (Jiří Jírovec)
 • Není válka jako válka - alespoň ne v severoamerické televizi (Jiří Jírovec)
 • Co je vlastně válka? (Jiří Jírovec) Reakce:
 • Kosovo - geopolitické aspekty (Marián Chamula)
 • Nezveřejňujte nepodložené emocionální informace (Tomáš Zipfel)
 • Dopis čtenářce, která je proti bombardování civilistů (Jiří Vacek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Nezveřejňujte nepodložené emocionální informace

  Tomáš Zipfel

  Vážený pane Čulíku,

  se zájmem čtu BL a zejména články věnované jugoslávské problematice.

  Pošlapání všech pravidel mezinárodního práva válkou NATO proti Jugoslávii je zdůvodňováno katastrofální humanitární situací v Kosovu, zejména pak etnickým čištěním. Nechejme stranou to, zda je takovéto zdůvodnění postačující (sám nemám v této otázce naprosto jasný postoj) i to, zda by v tomto případě nemuselo docházet k leteckým úderům a přípravám pozemních válek i v mnoha dalších částech světa, případně rezignujme i na fantasmagorické spekulace o jiných motivech k válce s Jugoslávií, než jsou ty oficiálně uváděné.

  Má-li humanitární katastrofa, případně etnické čistky sloužit za záminku k vedení války, nelze takový stav dokládat historkami, jež nejsou věrohodně potvrzeny z opravdu nezávislých zdrojů. Jsem přesvědčen, že by sdělovací prostředky i vlády, které se do balkánského konfliktu zapletly, měly věnovat mnohem větší pozornost dokumentaci hrůz, na základě kterých mobilizují veřejné mínění. Velmi ostražití bychom měli být zvláště po zkušenostech s nálezem mrtvých poblíž kosovského Račaku, který byl zpočátku jednoznačně připisován srbským jednotkám, po masakru na tržnici v Sarajevu 28.8.1995, který byl v té době vojáky UNPROFOR bez rozpaků připsán bosenským Srbům a který vyvolal letecké údery NATO na bosenskosrbské cíle nebo po jospinově dementi ohledně osudu Albánců na makedonských hranicích v minulém týdnu a mnoha dalších případech.

  14. dubna se BL poměrně rozsáhle věnují údajnému znásilňování etnických Albánek v Kosovu. Myslím si, že by bylo mnohem větším příspěvkem k objektivnímu informování a objektivní diskuzi podání byť jen jediného důkazu o tom, že k tomu opravdu došlo nebo důkazu o tom, že se tak nestalo, namísto sugestivního líčení neověřených historek. Jsem toho názoru, že je lepší takové zprávy vůbec nepřinášet, nelze-li je věrohodně potvrdit. Jejich vliv na formování veřejného mínění je obrovský a obávám se, že jde-li o záměrné dezinformace, svůj účel plní dokonale. Čtu BL již delší dobu a mám dojem, že nemají zapotřebí získávat si reklamu senzacemi. Naopak - senzacechtivost a bojovné, avšak o to méně informované nasazení mnohých reportérů či komentátorů, se na hrůzách, ke kterým na území bývalé Jugoslávie došlo, podepsaly a dále podepisují mnohem výrazněji, než mnozí jejich bezprostřední aktéři.

  Tomáš Zipfel, Brno


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|