úterý 19. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Účelové polopravdy o televizi Nova:
 • Poznámky k deseti poznámkám Petra Štěpánka (Milan Šmíd) Česká televize:
 • Přemlynářováno: Kamarádšoft Romana Proroka? (Jaroslav Plesl) Nepřijatelně liberální publikační praxe BL:
 • Rasismus Františka Ročka (Petr Uhl) Romové:
 • Všichni občané by měli dodržovat základní civilizační normy (Oldřich Madera) Česká politika:
 • Otázka týdne: Co brání ČR v přizpůsobování se Evropské unii? (Jan Čulík, Radiožurnál, 17.10.1999)
 • Superkoalice (Ivan Hoffman) Reakce:
 • Studie o pražských ženách od Trnkové a Heitlingerové není reprezentativní (Marek Houša)
 • Cítím se v dnešní ČR plně šťastná a svobodná (Jana Zimová) Pošetilé programové rozhodnutí České televize:
 • Bylo by dobré seriózně vysvětlovat, v čem je Major Zeman lživý (Vlastimil Cích)
 • Vstup do EU a manipulace občany prostřednictvím televize Debata o náboženství:
 • Darwinismus, neodarwinismus, důkazy a urážky (Pavel Kočička) Nekrolog:
 • Zemřel Štěpán Kotrba senior, jeden z posledních tvůrců české monumentální keramické plastiky  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Rasismus Františka Ročka

  Petr Uhl, vládní zmocněnec pro lidská práva

  Při náhodném setkání s Janem Čulíkem jsem se ho zeptal, zda je vydavatelem Britských listů, a vyjádřil jsem nespokojenost nad tím, že v nich zveřejňuje články Františka Ročka z Ústí nad Labem, plné nepravdivých informací o Romech a zdi v Matiční.

  Jan Čulík mě vyzval k polemice. Tu jsem odmítl, ale pochopil jsem, že můj výrok, že bych se reagováním na páně Ročkovy články umazal, bych měl čtenářům Britských listů (které až na Ročkovy články, jež mi přistávají v tzv. monitorinku v elektronické poště, neznám) svůj postoj vysvětlit.

  Na rozdíl od USA a částečně i Velké Británie platí na evropském kontinentě, který zažil genocidu vyvolanou rasovou nesnášenlivostí a teorií rasové nadřazenosti (mimochodem i genocidu Romů) přímé zákony, omezující svobodu slova zákazem rozšiřování nenávisti vůči příslušníkům nějaké etnické skupiny a zákazem výzev k omezování jejich práv. Články Františka Ročka jsou nepochybně za hranicí tohoto zákazu a moje účast na polemice s nimi by mohla autora podnítit k dalším protiromským výpadům.

  Uplatňuju tak jen svou dávnou zásadu, že diskutovat mohu jen s lidmi, kteří nepřekročili určitou mez lidské slušnosti. Zbývá posoudit odpovědnost vydavatele, tedy pana Čulíka, který zastává zjevně ultraliberální stanovisko, že svoboda slova je prakticky bezbřehá.

  Případná polemika s Janem Čulíkem na téma svobody slova a jejích omezení mi ovšem na rozdíl od polemiky s Františkem Ročkem žádný problém nedělá.

  Petr Uhl  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|