čtvrtek 6. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Ještě jednou Český rozhlas, Ozvěny plus:
 • Kateřina Dostálová: "To, co o mně vysílaly Ozvěny plus, jsem neřekla" Debata o hodnocení televizního zpravodajství:
 • Milanu Šmídovi: Prosíme, opravte nesprávná tvrzení (Libor Mihalka, InnoVatio)
 • Nemám (moc) co opravovat (Milan Šmíd) Přistěhovalectví, Romové a hysterická xenofobie v Británii:
 • Britský tisk: rozhořčení nad žadateli o asyl (Oliver Craske)
 • Není divu, že si Einstein zvolil k emigraci Spojené státy a ne Británii (Independent) Antimonopolní zákony jsou ku prospěchu tržního podnikání:
 • Wokna mají pro kapitalismus zavřeno (Guardian) Česká politika:
 • Gross (Ivan Hoffman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Nemám (moc) co opravovat

  Milan Šmíd

  Vážený pane Čulíku,

  doufám, že zveřejníte dopis, který jsem dostal z agentury InnoVatio a Vám byl zaslán na vědomí. V dopise jsem žádán, abych opravil svá tvrzení.

  Nevím, co bych měl opravovat, nanejvýš snad formulaci o tom, že "InnoVatio zřejmě chtělo dokázat svoji apriorní tezi, podle níž prý není příliš velký rozdíl mezi veřejnoprávním a komerčním zpravodajstvím."

  Ta formulace byla z mé strany zjednodušená, neboť InnoVatio skutečně neříkalo, "že není příliš velký rozdíl", nicméně všemi silami se snažilo dokázat, že zpravodajství ČT se nebezpečně bulvarizuje, a rychle se přibližuje v tématech zpravodajství TV NOVA. Takové bylo poselství analýzy, kterou InnoVatio vloni na podzim připravilo pro Lidové noviny, a kterou bohužel nemám k dispozici, s výjimkou srovnávacího grafu pololetí let 1997 a 1999.

  Lidové noviny o tom doslova napsaly 11.10.1999

  Zprávy ČT se přiblížily Nově

  Počtem zpráv o nehodách, katastrofách a kriminálních činech se zpravodajství České televize za poslední dva roky přibližuje komerčním tele vizím.

  PRAHA Výraznou změnou prošlo zpravodajství České televize po nástupu Jakuba Puchalského do funkce generálního ředitele České televize. Podle výzkumu, který exklusívně pro Lidové noviny provedla agentura InnoVatio, se zpravodajství ČT za poslední dva roky výrazně přiblížilo zpravodajským relacím TV Nova.

  Občanské sdružení InnoVatio porovnalo hlavní zpravodajské relace České televize a Novy za první pololetí roku 1997 a stejné období letošního roku a dospělo k zajímavým závěrům. Nárůst informací o kriminálních činech, nehodách a katastrofách, pokles zájmu o domácí politiku. To jsou podle InnoVatia oblasti, v nichž se ČT blíží TV Nova. Podle InnoVatia začala Česká televize dávat přednost zprávám o "každodenní kriminalitě" a pomíjí kriminalitu hospodářskou. "Zatímco vzrostl počet příspěvků o divácky atraktivní a levné< ,každodenní' kriminalitě, zpravodajsky náročnější a nebezpečnější ,hospodářská' kriminalita se v Událostech dočkala dokonce poklesu zájmu," píše realizátor projektu Marek Prorok ve své zprávěŠatd..

  a pokud vím, tak Innovatio tento článek nikdy nedementovalo ani se neohradilo proti způsobu interpretace, naopak v diskusi s Puchalským a Šámalem na svých závěrech trvalo.

  Jsem proto velice rád, že pan Mihalko ve svém dopise podrobněji rozebírá zkoumané kategorie kriminality, kriminálních činů a srovnává zde ČT s TV NOVA, což uvádí na pravou míru loňské informace o údajném "rychlém přibližování ČT1 k TV NOVA", které novináři a politici vloni na podzim začali brát jako hotovou záležitost, a které - jak se ukazuje - neodpovídají skutečnosti.

  Jsem rád, že pan Mihalko názorně ve své argumentaci předvádí, jak záleží vždy na tom, jak jsou nastaveny kategorie a témata (Innovatio v úvodu analýzy roku 1999 říká, že vypovídací hodnotu posiluje "vhodné slučování témat"). Jeho dopis zároveň potvrzuje, že jsem měl pravdu, když jsem protestoval proti tvrzení LN, které vyšlo z prezentace analýzy InnoVatia, a které znělo "Zpravodajství všech televizí vévodí kriminalita". Kriminalita nevévodila, protože vévodily zprávy ze zahraničí, ze statistiky předem vyřazené. A navíc šlo o sloučenou kategorii "kriminalita, bezpečnost", což v Lidových novinách vypadlo.

  Ale nebudeme se hádat o detaily. Těch důkazů o zavádějící interpretaci údajů zjištěných v analýze InnoVatio mám v zásobě více, neboť jsem byl požádán Úřadem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, abych analýzu vyhodnotil. Pokud vím, výňatky z analýzy InnoVatio jsou publikovány jako příloha výroční zprávy Rady za rok 1999 a jsou k dispozici na www.rrtv.cz, takže si je může přečíst každý, nejen já.

  Pokud mně zadavatel zakázky dá svolení, já to svoje zhodnocení zveřejním. Moje kritika se netýká vlastní práce InnoVatia, ale interpretací zjištěných dat (o nichž velkoryse přepokládám, že jsou seriózně a jednotně zjištěná a kódovaná, a kódéři kontrolováni podobným způsobem jako tazatelé u sociologických výzkumů). Ze svého hodnocení alespoň částečně cituji:

  Vyjádření k jednotlivým kapitolám analýzy

  Definice hodnotících kritérií kladených na žurnalistiku, na masová média obecně i na média veřejné služby zvlášť, které jsou uvedeny v úvodu Analýzy televizního zpravodajství za období roku 1999, svědčí o tom, že agentura InnoVatio se řídí osvědčenými zahraničními modely, a že základní metodika je převzata od zahraničního partnera.

  Jak vyplývá i z přiloženého periodika Media Monitor International, je tato metodika stavěna tak, aby monitorování médií přineslo co nejvíce základních údajů, jakýchsi prvočinitelů, použitelných k vytváření nejrůznějších zpráv a analýz, jež by bylo možné později na trhu zhodnotit tím, že se budou nabízet za úplatu politickým nebo ekonomickým subjektům.

  Vypovídací hodnota těchto analýz je přímo závislá jednak na kvalitě údajů vkládaných do databáze (např. zajištění jednotného používání kódů, jednotné klasifikace a interpretace zpravodajských příspěvků), a dále na interpretaci těchto dat při požadovaných výstupechŠ.

  Dále následuje několik stran textu, který nakonec uzavírám:

  Závěr:

  Výše uvedené kritické připomínky ovšem nic nemění na tom, že ze tří předložených analýz (ATO, Newton, InnoVatio) analýza televizního zpravodajství společností InnoVatio může být v budoucnosti cenným zdrojem poznatků pro obsahovou analýzu. Ovšem pouze za podmínky, že InnoVatio klienta seznámí se svoji Kódovací knihou a způsobem a kontrolou kódování, a že zadání - tj. hledaná odpověď na dané otázky - bude vždy přesně specifikováno tak, aby bylo možné co nejefektivněji využít shromážděná data. Příliš obecná zadání mohou svádět k náhodnému výběru dat i hodnotících kritérií.

  Tím chci jenom dokázat, že nezpochybňuji činnost InnoVatia a jeho metodiku, ale interpretaci získávaných údajů. Problém vidím v tom, že v podstatě neutrální data, ony prvočinitele, které se v InnoVatio při monitorování získávají, lze seřadit a interpretovat nejrůznějšími způsoby (tady si neodpustím poznámku: statistikou lze "dokázat", že nejnebezpečnějším místem na světě jsou nemocnice, vždyť tam umírá nejvíce lidí).

  A analýza InnoVatia, když se do ní ponoříte hlouběji, podává důkazy, že se analytik někdy soustřeďuje na jediný trend, pro nějž vyhledává důkazy kombinováním kategorií a témat, a jiné trendy pomíjí. Je přirozené, že InnoVatio se snaží vycházet vstříc zákazníkům, kteří data a analýzy kupují, že se potřebuje zviditelnit. A je přirozené, že zákazník (například Lidové noviny) si analýzu koupí a zaplatí, jestliže je v ní skryto nějaké zajímavé aktuální poselství (nezapomínejme, že na podzim 1999 se začalo diskutovat o Puchalském v ČT).

  A právě z onoho slavného a často citovaného srovnávání dvou pololetí let 1997 a 1999 vysílání Událostí ČT1 lze vyvodit více závěrů, z nichž InnoVatio a Lidové noviny si vybraly jen jeden.

  Ano, téma bezpečnost, kriminalita se zvýšilo o 126 příspěvků, percentuálně však zvýšení tvořilo 3 procenta z 10,6% na 13,5%. Ano, nehody, katastrofy "poskočily" z 19. na 7. místo, ale v souhrnu to znamenalo, že z někdejších 1,4% tvořily 6% v celkovém objemu témat (což jest jen zlomek toho, co se objevuje na Nově).

  Kdyby ovšem analytik chtěl, mohl ze srovnání dvou pololetí, tedy ze stejné tabulky, vyvodit i jiné závěry. Například, že kategorie hospodářská politika a hospodářský život, které v roce 1997 zaujímaly 16,3%, v roce 1999 se zvýšily na 17,9%, což nesvědčí o nějaké výrazné "bulvarizaci" ČT1, spíše naopak. Nehledě na to, že se v ČT1 zvýšil výskyt témat o české zahraniční politice a obraně, armádě a NATO, což byl ovšem jev podmíněný událostmi v Kosovu v roce 1999.

  Jak říkám, k datové základně je třeba dávat i seriózní interpretační výklad, třeba takový, jaký dává pan Herzmann k výsledkům výzkumů Sofres-Factum. Obávám se, že InnoVatio je v tomto ohledu veřejnosti hodně dlužna. A navíc, nelze se vymlouvat jen na novináře, kteří by výsledky InnoVatia nějak o své vlastní vůli zkreslovali. Jestliže anglicky psaný Media Monitor International napíše, že v ČT se vyskytují "alarmující trendy", a že "špatná kvalita zpravodajství.... vedla k rezignaci Jakuba Puchalského", lze důvodně předpokládat, že takové informace vydavatel nemá ze sebe ani od českých novinářů, ale někdo mu je z Česka dodal, zřejmě občanské sdružení InnoVatio, které ke skupině Media Monitor patří.

  Nevím, co si počít s větou pana Mihalka:

  Vaše tvrzení, že v analýze nebyl uveden fakt o způsobu třízení a zařazování jednotlivých témat do "Kategorií témat" je zavádějící a ověřitelně mylný. Prosíme proto o opravu.

  Ano, úvod analýzy uvádí jistou orientaci v tématech. Já jsem ono tvrzení "nebyl uveden fakt" zmínil pouze v souvislosti s vypuštěním kategorie "zahraničí bez vztahu k ČR", které veřejnosti bylo - s výjimkou zastrčené poznámky v úvodu analýzy, která nikde na veřejnosti nebyla prezentována - zcela utajeno. Takže oprava může být jenom částečná.

  Jinak chce-li si někdo udělat představu o analýze InnoVatio - a zvláště o kvalitě doprovodných komentářů analytika - svůj vlastní názor, nechť navštíví www.rrtv.cz a stáhne si přílohy výroční zprávy Rady ČR pro R a TV vysílání.

  Já si osobně myslím, že monitoring InnoVatio je sám o sobě užitečnou věcí pro média. Problém však vidím v tom, že k nám byla importována sofistikovaná metodika a technologie monitoringu, leč obsluha tohoto importovaného a dobře vymyšleného stroje ještě nedosahuje požadovaných parametrů (včetně používání českého jazyka).

  Milan Šmíd

  Na vědomí: Innovatio

  Poznámka JČ: Rád bych k tomu ještě podotkl, že zjevně pouhá tematická analýza toho, čím se sdělovací prostředky ve svých pořadech zabývají, nestačí. Informace, že se počet zpráv v ČT v kategorii hospodářská politika a hospodářský život od roku 1997 zvýšil ze 16,3% na 17,9% v roce 1999 je naprosto absurdní a neznamená s odpuštěním skoro nic. To minimální percentuální zvýšení může být přece ovlivněno událostmi, třeba tím, že vláda ČSSD vydává daleko více energie na státní podporu podniků (zatímco Václav Klaus se o něco takového příliš nezajímal) - podobně jako náhlý vzrůst počtu zpráv z Kosova zřejmě měl něco vzdáleně společného s válkou o tuto provincii. Daleko důležitější je strukturní analýza jednotlivých příspěvků, co do jejich obsahu, zaměření, profesionality a případné politické zaujatosti. Je neobyčejně důležité, aby si české monitorovací instituce vypracovaly metodologii právě pro takováto hodnocení - nejlépe ve srovnávání s obdobnými zahraničními televizními a rozhlasovými pořady. Můžeme se totiž v budoucnu záslužně někde dočíst, že veřejnoprávní ČT věnovala třeba 50 procent zpravodajství s tematikou "občanské společnosti" - statistická analýza už nám nepoví, že byly třeba tyto zprávy povrchní, neinformující a chaotické - nebo naopak velmi jasné, informativní a nové.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|