čtvrtek 4. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Svoboda projevu:
 • Koordinační výbor organizací pro tiskovou svobodu kritizuje zákony o urážce
 • Americké soudy osvobodily poskytovatele internetových služeb od zákonů o pomluvě Televize v ČR:
 • Pro srovnání: jak v úterý referovala o dohře policejního zásahu proti prvomájové demonstraci anarchistů televize Nova RRTV a televize Nova:
 • Rada není soud a už vůbec ne policie (Petr Štěpánek, RRTV) Česká republika:
 • Úplatky (Ivan Hoffman) Reakce:
 • Petr Pithart a moc (Milan Krejčiřík)
 • Petr Jánský o Čtyřkoalici: Neznalost? (Jaroslav Štemberk)
 • Neschvaluji zákon o občanství, který vyžaduje čistý trestní rejstřík (Jaroslav Štemberk)
 • Nemám nic společného s Vlasteneckou frontou (Josef Pospíšil) Ekologie v ČR:
 • Bydlení na Cibulce: Státní orgány nečinně přihlížejí devastaci přírodního parku (Koalice za přírodní park Košíře-Motol)
 • Labe se letos kanalizovat nebude (Přátelé přírody)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Petr Jánský o Čtyřkoalici: Neznalost?

  Jaroslav Štemberk

  Vážený pane Jánský,

  Na Vašem příspěvku o Čyřkoalici v BL 28.4. je patrná neznalost, možná až trochu ignorance. To, že program 4K dosud není sepsán, neznamená, že jeho sestavení bude úkolem mimořádně obtížným. Do voleb zatím ještě nějaký čas zbývá a nesetkal jsem se s tím, že by někdo uvnitř 4K seriozně pochyboval o tom, že se podaří program sestavit na základě konsensu všech čtyř politických stran. Psát společný program pro čtyři strany je ovšem poněkud časově náročnější než pro stranu jednu, a to s ohledem na větší množství a různost připomínek, které je třeba přebrat a sladit. Programy těchto stran jsou podobné, nikoli však shodné. Váš názor, že by měl být nejprve vybrán koaliční partner a program 4K by se měl "šít jemu na míru", je nesmyslný už proto, že nelze výsledek příštích voleb do poslanecké sněmovny vůbec předvídat, když do nich zbývá pravděpodobně více než dva roky a není ani přijat volební zákon. Je nutno počítat s mnoha variantami povolebního rozložení sil, z nichž mohou vzejít tyto situace (a ještě i jiné):

  • 4K bude nejsilnější stranou se ziskem přes 35 % mandátů a pak může nastat

  1. podaří se sestavit menšinovou vládu, která bude ODS i ČSSD tolerována a bude schopna v parlamentu prosadit své návrhy někdy s podporu ODS jindy s podporou ČSSD
  2. 4K vytvoří koalici buď s ČSSD nebo s ODS a pak bude zřejmě výhodnější volit slabší z nich, pokud to bude stačit k pohodlné parlamentní většině

  (k tomu poznámka: v d´Hondtově volebním systému, o kterém se uvažuje, může 30% procent hlasů, kterých je 4K reálně schopna dosáhnout, stačit ke zisku 40 % mandátů, při ideálním rozložení hlasů pro ostatní strany dokonce k nadpoloviční většině)

  • ČSSD ve volbách propadne na úkor KSČM a pak prostě nebude jiná varianta než koalice 4K + ODS (bez ohledu na to, kdo z nich bude silnější, neboť "opoziční" smlouva s KSČM by asi i pro skalní voliče obou těchto stran byla nestravitelným soustem)
  • 4K bude sice nejsilnější, avšak ODS a ČSSD (které budou přibližně stejně silné) budou mít dohromady těsně přes 50 % mandátů a pak 4K bude muset přesvědčit jednu z těchto stran, aby nepokračovala v "opoziční" smlouvě a vstoupila s 4K do koalice (což by asi bylo snazší s ČSSD)
  • ODS zvítězí a s mírně oslabenou ČSSD bude tvořit pohodlnou parlamentní většinu, tedy opoziční smlouva bude v obráceném gardu pokračovat a 4K bude v opozici (že by se v takovém případě podařilo 4K přesvědčit ODS nebo ČSSD k vypovězení "opoziční" smlouvy a koalici s ní, se mi nejeví reálné)
  • ČSSD opět ve volbách zvítězí a ODS bude oslabena (to může nastat v případě, že se dostaví citelný ekonomický obrat k lepšímu, ve který ale nelze příliš doufat) a 4K bude muset ČSSD obtížně přesvědčovat k vypovězení "opoziční" smlouvy a koalici s ní

  Volební program 4K musí počítat se všemi těmito variantami a tedy jak s koalicí s ODS, tak i s koalicí s ČSSD a rovněž i s rolí silné opozice proti oběma. (Volební porážka, kterou by podle mého byl zisk méně než 40 mandátů, by s největší pravděpodobností znamenala rozpad 4K).

  Neznám detailně situaci jinde, ale pokud jde o pražskou organizaci KDU-ČSL (která v rámci strany patří k těm slabším), z osobností, které dosud nebyly v parlamentu ani ve významných vládních či magistrátních funkcích, mohu příkladmo jmenovat - ze starší generace: Pavel Smetáček, Oldřich Choděra, Pavel Říčan, Jan Bruthans, Eliška Jelínková, z mladších, kteří se postupně vypracovávají: Aleš Doležal, Jan Czerný, Patrik Barták, Marie Kolářová, z řad studentů: Ondřej Jakob.

  Z toho, co jsem možnost poznat při setkáních s jinými stranami 4K, tam situaci v jiných krajích neznám vůbec, ale pokud jde o Prahu, zkušené ani perspektivní osobnosti také nepostrádají.

  Získávat mladé lidi pro práci v politické straně není v současné době jednoduché, ale i ten kdo vstoupí do politiky po třicítce nebo i po padesátce, může v ní ještě mnoho vykonat. Podle mých zkušeností ten, kdo do politické strany vstupuje jako vyzrálá osobnost, je pro ní (a to i dlouhodobě) zpravidla větším přínosem než ten, kdo se v mládí rozhodne spojit s ní svoji kariéru, neboť z takových se mnohdy stávají spíše technologové moci, než skuteční politici a straně a zejména občanům naopak škodí.

  Jedná-li se o postech a nikoli o programu, je to ve vlastním slova smyslu nepolitická politika (po které Václav Havel tak dlouho volal, až byl "opoziční" smlouvou vyslyšen), protože skutečná politika je správa veřejných záležitostí v zájmu občanů a jde v ní především o programy a jejich naplňování (široký rozhled, slušnost, poctivost a pracovitost by měly být pro politika samozřejmostí).

  Pokud jde o situaci v ČSSD, tu možná znáte lépe něž já, který nenalézám argumenty pro tvrzení, že Petra Buzková nebo Stanislav Gross jsou slušnější než třeba Vladimír Špidla nebo Jan Kavan.

  K Vašemu článku o kandidátech pro senátní volby na Chrudimsku:

  Protože k P. Pithartovi se již vyjádřil J. Čulík a příspěvek P. Štěpánka je zveřejněn současně, tedy v zájmu vyváženosti k M Šloufovi. Podle mého názoru se v r. 1990 zachoval čestněji než jemu názorově blízcí soudruzi (např. M. Čalfa, V. Dlouhý), kteří rychle přestoupili z KSČ do OF. Narozdíl od nich M. Šlouf v komunistické straně zůstal a snažil se o její transformaci v moderní evropskou levicovou stranu. Teprve když se toto úsilí minulo účinkem, přešel k ČSSD. Tzv. reformní komunista ve významné funkci není ani na Západě jevem zcela mimořádným, viz zejména bývalý vysoký funkcionář KS Itálie R. Prodi - předseda Evropské komise.

  Se srdečným pozdravem

  Jaroslav Štemberk  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|