čtvrtek 8. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Ředitel České televize se nepodrobí kritickému zkoumání v rozhovoru s Britskými listy:
 • Jaroslava Sedláčková, ČT: "V seznamu periodik, jimž poskytneme možnost rozhovoru s panem generálním ředitelem, Britské listy nebudou" Češi a Romové:
 • Kde začíná a kde končí pragmatismus J. Pospíšila? (Kateřina Bánomová) Čeští Romové v Británii:
 • Vystěhovalci z Čech na cestě nikam (Guardian)
 • O rasismu: nálepkování v množství větším než malém (Václav Pinkava) Restituce:
 • Dosud neuplatněné nároky restituentů jsou ohroženy vydržením (Jaroslav Štemberk) ČT, Události 6.6. 2000:
 • Opočenská sbírka obrazů: právně i formálně nezvládnutá reportáž (Tomáš Pecina) Česká televize:
 • Volání po veřejném zasedání Rady ČT je politicky účelové (Petr Bradáč)
 • České mediální legislativě chybí jiskra svobody (Petr Bradáč)
 • Mediální zákon: Vzepřel se Petr Pleva ODS? (Petr Lewit) Alzheimerova choroba:
 • Velká Británie: Chtěl ukončit utrpení své ženy. Dostal se proto v 84 letech před soud (Guardian) České zdravotnictví:
 • Občané v ČR platí za zdravotní péči více než dost (Vladimíra Bošková) Reakce
 • Češi a Romové - měl bych být šokován? (Jiří Doskočil, Nové Mexiko)
 • Ad Jaroslav Teplý šíří bludy o genetice (Jaroslav Teplý)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Bída mediální legislativy

  (Na okraj odvolání ředitelky odboru hromadných sdělovacích prostředků na ministerstvu kultury)

  Petr Bradáč

  Bill Clinton vedl své předvolební kampaně pod heslem: "It´s the economy, stupid" (Jde o ekonomiku, blbečku). V tomto duchu lze říci o legislativní úpravě celé mediální oblasti: "It´s the liberty, servant" (Jde o svobodu, slouho… Svoboda je to, o co tady běží). Jinak řečeno, "svoboda projevu je pro pluralismus ve společnosti prvotní podmínkou" (srv. BL 29.12.1999).

  Všechny zákony, dosud schválené nebo předkládané či připravované, regulující oblast prostředků komunikace (přístup k nim a obsah) a způsoby uplatňování svobody projevu, kterými jsou především

 • zákon o provozování vysílání a o jeho regulaci
 • telekomunikační zákon
 • zákony upravující vysílání veřejné služby specifickými subjekty a jejich správu
 • zákon o reklamě
 • zákon o ochraně hospodářské soutěže
 • zákon na ochranu spotřebitele, zákon tiskový, zákon autorský atd.

  jsou pojímány

 • jednak jako zákony oborové, když upravují provoz v jednotlivých médiích nebo v jejich infrastrukturách,
 • jednak jako zákony obchodní, upravující podnikání v komunikačních médiích,

  tedy vesměs jako zákony soukromého práva (vydávající soukromým subjektům konkrétní zákazy, pod hrozbou sankcí), případně práva veřejného (výslovně povolující jednotlivé činnosti subjektům zřízeným zákonem - tedy jen a jenom činnosti právě takové).

  Co jim všem chybí, je étos svobody. Jejich tvůrci je předkládají a projednávají jednak odděleně, jednak neprovázané vzájemně, jako housky na krámě, bez sjednocujícího základního hlediska - totiž, že vždy jde o úpravy, postihující samu možnost naplňování základního lidského práva - svobody slova každému. p Přitom v Evropě existuje dost příkladů legislativních úprav, spíše naplňujících tuto maximu, byť často jen formálně. Francouzský zákon o svobodě komunikace, právě podrobovaný důkladnému přezkumu parlamentem, italský zákon o zárukách (práv a svobod) v komunikaci mohly posloužit aspoň jako inspirace k úvahám předkladatelů a zákonodárců. Nebylo tomu tak. I nyní se obávám, že jen volám na (duchovně) vyprahlé poušti - přes hlubokomyslné řeči některých samozvaných kazatelů dolů k nám, do podhradí. • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|