čtvrtek 8. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Ředitel České televize se nepodrobí kritickému zkoumání v rozhovoru s Britskými listy:
 • Jaroslava Sedláčková, ČT: "V seznamu periodik, jimž poskytneme možnost rozhovoru s panem generálním ředitelem, Britské listy nebudou" Češi a Romové:
 • Kde začíná a kde končí pragmatismus J. Pospíšila? (Kateřina Bánomová) Čeští Romové v Británii:
 • Vystěhovalci z Čech na cestě nikam (Guardian)
 • O rasismu: nálepkování v množství větším než malém (Václav Pinkava) Restituce:
 • Dosud neuplatněné nároky restituentů jsou ohroženy vydržením (Jaroslav Štemberk) ČT, Události 6.6. 2000:
 • Opočenská sbírka obrazů: právně i formálně nezvládnutá reportáž (Tomáš Pecina) Česká televize:
 • Volání po veřejném zasedání Rady ČT je politicky účelové (Petr Bradáč)
 • České mediální legislativě chybí jiskra svobody (Petr Bradáč)
 • Mediální zákon: Vzepřel se Petr Pleva ODS? (Petr Lewit) Alzheimerova choroba:
 • Velká Británie: Chtěl ukončit utrpení své ženy. Dostal se proto v 84 letech před soud (Guardian) České zdravotnictví:
 • Občané v ČR platí za zdravotní péči více než dost (Vladimíra Bošková) Reakce
 • Češi a Romové - měl bych být šokován? (Jiří Doskočil, Nové Mexiko)
 • Ad Jaroslav Teplý šíří bludy o genetice (Jaroslav Teplý)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Občané v ČR platí za zdravotní péči více než dost

  Vladimíra Bošková

  Peteru Erbákovi bych chtěla říct, že nejsem tak zlotřilá, abych si myslela, že se úplně celá medicína finančně vejde jen do veřejného zdravotního pojištění. Již dnes si čeští občané připlácejí na většinu zdravotních pomůcek, na většinu léků, na většinu stomatologických výrobků atd. Jde mi však o základní pořádek pro využívání povinného zdravotního pojištění a pro nezpochybnitelnost Ústavou zaručených nároků občanů.

  Podle ústavní Listiny základních práv a svobod mají občané ČR právo na "bezplatnou" zdravotní péči v rámci veřejného zdravotního pojištění. Termín "bezplatná" není šťastný, protože pojištěnci a zaměstnavatelé platí z mezd 13,5 procenta do fondu zdravotního pojištění (v SRN platí v průměru 12 % ze mzdy a ještě z toho stačí uhradit navíc i nemocenské dávky, dávky v mateřství, pečovatelskou pomoc a příspěvek při úmrtí pojištěnce). Daňoví poplatníci v ČR dále přispívají zdravotním pojišťovnám na zdravotní péči pro nevýdělečné obyvatelstvo.

  Finanční sílu českého zdravotnictví lze srovnat se západními zeměmi. Někteří odborníci vycházející z dat ministerstva zdravotnictví ČR i OECD v týdeníku Zdravotnické noviny zveřejnili údaje, podle nichž české zdravotnictví finančně dohání např. Velkou Británii. Roční náklady na jednoho pacienta v ČR vycházely v paritě kupní síly na zhruba 900 dolarů, náklady na pacienta ve V. Británii se pohybovaly kolem 1300 dolarů. Mnoho nákladových položek českých zdravotnických zařízení i zdravotních pojišťoven se samozřejmě pohybuje v ryze českých cenách, tedy mnohem nižších, než jaké existují v Británii. Česká nemocnice nakupuje rohlíky či prostěradla za české koruny, anglická nemocnice má náklady na totéž vyšší.

  Vyrušíme-li tedy některé rozdílné náklady českých a britských zdravotnických zařízení na přidružené položky doprovázející lékařské či další výkony, samotné "čisté" náklady na zdravotní péči pro pacienty - v paritě kupní síly - by v obou uvedených zemích mohly být dost obdobné (pokud by se v ČR ovšem tyto stejné peníze skutečně dostaly k pacientům, protože v českém zdravotnictví se neskutečně plýtvá).

  Teoreticky vzato: český a britský pacient by zřejmě mohl dostat úplně stejně kvalitní endoprotézu. Jenže v ČR se ve vysoké míře používají levnější kyčelní náhrady a oproti Británii je u nás také mnohem vyšší procento reoperací - český pacient tedy nedostává stejnou kvalitu, ačkoli podle ročního objemu peněz není české zdravotnictví tomu britskému příliš vzdáleno.

  Podle zákona o péči o zdraví lidu (je to strašně špatný zákon, ale tvoří součást právního řádu ČR) mají občané právo na zdravotní péči v souladu se současnými poznatky lékařské vědy. Patří k současným poznatkům lékařské vědy 30 procent reoperací kyčelních náhrad, když okolní západní země dokázaly snížit počet reoperací pod 10 procent?

  Jak se ministr zdravotnictví vypořádá se svým ústavním slibem, že bude dodržovat zákony ČR?

  České zákony spolu s ústavní Listinou předpokládají rovný přístup občanů ke stejně kvalitní péči podle současné úrovně medicíny. Rovněž mezinárodně uznávaná bioetická konvence, k níž se hlásí i ČR, předpokládá rovný přístup občanů ke zdravotní péči v rámci veřejných prostředků, tzn. výlučně podle medicínských kritérií (zakazuje se diskriminace z důvodu chudoby). Přizná ministr v zákonu (ale musel by zřejmě změnit i znění ústavní Listiny a také vzkázat Radě Evropy svou sabotáž mezinárodních úmluv), že se výše uvedené principy v ČR zásadně mění a že chudí pacienti budou dostávat medicínu na úrovni "minulých" poznatků vědy? Budou současné poznatky lékařské vědy v ČR, konkrétně v oblasti kyčelních náhrad a očních čoček, jen pro bohaté vrstvy?

  Přizná česká společnost na mezinárodních fórech, v ústavní Listině i ve zdravotnických zákonech, že se vzdáváme principu humanity? Pacienti levněji ošetření totiž budou žít méně kvalitní život a v některých případech budou i dříve umírat (60letý pacient nemusí již přežít druhou ortopedickou operaci, když mu rychleji doslouží levnější kyčel).

  Jde mi o to, aby se čeští politici učili hrát s občany férovou hru.

  Ministerstvo zdravotnictví zatím veřejně přiznalo, že o zvýšení spoluúčasti pacientů se dohodlo s lékaři! Ale co názor pojištěnců a zaměstnavatelů, kteří zdravotní péči platí? Jak je možné, že se v ČR rozhoduje o veřejných penězích bez veřejnosti?

  Nemám strach, že by při zvýšení kvality ortopedických zákroků za pojistné (pro všechny občany bez rozdílu) nezbylo na jiné druhy zdravotní péče. Ministr B. Fišer 5. června na setkání s lékaři v poslanecké sněmovně mj. uvedl, že by neměly existovat například porodnice, kde jsou během týdne jen dva porody. Já se ho ovšem ptám, kdy konečně začne sloužit občanům (nikoli jen 40 tisícům lékařů) a zruší všechny nevytížené porodnice, ortopedie i mnoho dalších neracionálních zdravotnických pracovišť.

  Co je kvalitní kyčelní kloub či kvalitní oční čočka a zda je lze pořídit pro všechny občany z pojistného, o tom by měli rozhodovat pojištěnci - v SRN, Rakousku, Švýcarsku, Nizozemí aj. si pojištěnci ve správních radách pojišťoven sami vkládají do smluv s nemocnicemi podmínky zdravotní péče včetně typů zdravotnického materiálu pro konkrétní lékařské výkony. Také v Británii, Kanadě i USA mají občané možnost ovlivnit smluvní podmínky pro zdravotnická zařízení v rámci veřejné zakázky (např. britské zdravotní správy v rámci NHS musejí na veřejných schůzích dát prostor podnětům občanů před rozhodnutím o zakázce pro nemocnice). Ve Velké Británii také existuje nezávislá instituce pro hodnocení kvality zdravotní péče, která se mj. věnuje i ortopedickým výrobkům.

  V ČR tedy jde nikoli o finančně se hroutící zdravotnictví, ale o nalezení seriózního ministra, který by konečně přetnul nezdravé lobbování úzkých zájmových skupin ve zdravotnictví.

  Vladimíra Bošková, Občanské sdružení na ochranu pacientů  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|