čtvrtek 8. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Ředitel České televize se nepodrobí kritickému zkoumání v rozhovoru s Britskými listy:
 • Jaroslava Sedláčková, ČT: "V seznamu periodik, jimž poskytneme možnost rozhovoru s panem generálním ředitelem, Britské listy nebudou" Češi a Romové:
 • Kde začíná a kde končí pragmatismus J. Pospíšila? (Kateřina Bánomová) Čeští Romové v Británii:
 • Vystěhovalci z Čech na cestě nikam (Guardian)
 • O rasismu: nálepkování v množství větším než malém (Václav Pinkava) Restituce:
 • Dosud neuplatněné nároky restituentů jsou ohroženy vydržením (Jaroslav Štemberk) ČT, Události 6.6. 2000:
 • Opočenská sbírka obrazů: právně i formálně nezvládnutá reportáž (Tomáš Pecina) Česká televize:
 • Volání po veřejném zasedání Rady ČT je politicky účelové (Petr Bradáč)
 • České mediální legislativě chybí jiskra svobody (Petr Bradáč)
 • Mediální zákon: Vzepřel se Petr Pleva ODS? (Petr Lewit) Alzheimerova choroba:
 • Velká Británie: Chtěl ukončit utrpení své ženy. Dostal se proto v 84 letech před soud (Guardian) České zdravotnictví:
 • Občané v ČR platí za zdravotní péči více než dost (Vladimíra Bošková) Reakce
 • Češi a Romové - měl bych být šokován? (Jiří Doskočil, Nové Mexiko)
 • Ad Jaroslav Teplý šíří bludy o genetice (Jaroslav Teplý)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Mediální zákon - přituhuje

  Petr Pleva - další neposlušná ovečka v Klausově stáji

  Petr Lewit

  Zajímavé zauzlení přinesla středa v parlamentním souboji členů Stálé komise pro sdělovací prostředky (dále jen "SKSP") a Ministerstva kultury ČR o podobu zákona o rozhlasovém a televizním vysílání (dále jen "zákon"). Poslanec ODS a člen "SKSP" Petr Pleva předložil dva dny před projednáváním zákona v garančním výboru vlastní verzi zákona.

  Zopakujme, že dosud byly ve hře 2 alternativy návrhů zákona. Původní ministerský návrh a tzv. Kučerův návrh, neboli komplexní pozměňovací návrh poslanců. V předchozích dnech RE-MEDIA informovala, že Kučerův návrh, který má podporu i mezi opozičními stranami, počítá s výrazně liberálnějším přístupem ke komerčním médiím. Návrh postupně vznikal v rámci jisté gentlemanské dohody na výjezdním zasedání komise, jehož byl Pleva aktivně přítomen. Podle jednoho z členů komise chtěli poslanci ČSSD touto formou zabránit neschválení vládního návrhu na plénu sněmovny a současně vyjít vstříc liberálním požadavkům ODS. Ministerstvo se ústy ministra kultury Pavla Dostála v dopise mediální komisi od Kučerovy iniciativy dosti nepochopitelně distancovalo a trvalo na vlastním, přepracovaném návrhu, který sněmovně mělo předložit.

  O co tedy jde?! Zběžné srovnání dnešního Plevova návrhu a verze ministerské neoddiskutovatelně prokazuje, že jde o verze identické jak co do obsahu, tak co do metody zpracování. Obě verze např. mají 140 paragrafů, stejně dirigisticky navrhují omezovat a určovat mediální podnikání a doporučují tuhý státní dohled nad vysilateli etc.

  Co tedy vlastně poslanec Pleva "svým" návrhem sleduje? Chce navrhnout kvalitnější verzi zákona, když aktivně spolupracoval na tzv. Kučerově verzi? V rámci "fair play" chce pomoci ministrovi opoziční strany nebo dokázat, že jeho vlastní názor a přesvědčení je nadstranické? Pane poslanče Plevo, myslíte, že byste nám, třeba jen formou diskusního příspěvku, mohl odpovědět?

  Petr Lewit


  Poznámka TP: I když zcela souhlasím s charakteristikou Dostálovy verze jako státně-dirigistické, mám trochu problém s údajnou liberálností poslanecké (Kučerovy) novely. Především si nejsem jist, zda je atribut 'liberální' slučitelný s automatickým prodlužováním vysílací licence na 24 let v případě TV vysílání a na 16 let u rozhlasu, a za druhé, a to je, myslím, důležitější, mezi jednotlivými segmenty mediálního trhu existují zásadní rozdíly. Není rozumný důvod, proč vyžadovat vyváženost a nestrannost informací (nebo i omezovat čas reklamy) u lokálního radia v Praze, kde na trhu je nebo může být dalších 20 soutěžitelů, ale neregulovaný terestrický televizní trh se dvěma účastníky s celoplošnou komerční licencí je svou povahou zatraceně neliberální; přiměřené (!) regulační zásahy ho de facto liberalizují. Možná se ale ve svém uvažování mýlím, v tom případě mne prosím, opravte.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|