pátek 9. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Svět a Kosovo:
 • Amnesty International a britští poslanci kritizují kosovské bombardování
 • Hanba NATO (Guardian) Česká televize:
 • ČT: včerejší Události: plíživá komentaritida (Tomáš Pecina) Jak je tomu s Romy jinde:
 • Romové v Maďarsku (Edo Velecký) Romové a Češi:
 • Dopis paní Bánomové (Václav Pinkava)
 • Romové a Češi: obě skupiny musejí začít se sebekritikou (Tomáš Zukal)
 • Rasismus pana Pospíšila (Alena)
 • Nevyděluji Romy z národa (Petr Možný)
 • Protestuji: Co Čech, to rasista? (Jan Olša) Zásahy proti vydávání knih v ČR:
 • Budou Vachalovský a Bok stíháni za vydání svazku KATO? Česká televize:
 • Dopis do ČT: Obranný val kolem ředitele Chmelíčka a soubor privileegovaných periodik (Zdeněk Fekar)
 • Britské listy a Česká televize: pravda není ani na jedné, ani na druhé straně (Václav Pinkava)
 • Nemohly být titulky u pořadu V pravé poledne pro neslyšící? (Aleš Kastner) Jak Amerika zabraňuje příchodu přistěhovalců:
 • Kubánští uprchlíci: Zprávy, lži a video (Jiří Jírovec) Český jazyk:
 • Jsou normativní příručky češtiny opravdu důvěryhodné? aneb Prokletý odstřelovač/ostřelovač (Daniela Macháčková) Soudnictví a politika:
 • Česká koruna a padělky (Ivan Hoffman) Reakce:
 • Nemám vlastní zjednodušené genetické teorie (Jaroslav Teplý)
 • České družstvo na fotbalovém mistrovství světa (Ivan Hoffman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Nemohly být titulky u pořadu V pravé poledne pro neslyšící?

  Aleš Kastner

  Vážený pane Čulíku,
  teprve včera nebo předevčírem jsem četl v úterních BL článek kritizující nedělní debatní pořad. Kritice bylo mj. podrobeno i titulkování. Autor psal, pokud si vzpomínám, že titulky přicházely pozdě a pouze stručně shrnovaly, co se řeklo. Že kdyby takto byla komentována např. hra Romeo a Julie, stala by se z ní banalitka.

  Autor nevzal v úvahu skutečnost, že na TV se dívají i těžce sluchově postižení (neslyšící, "hluchoněmí") lidé. Jsem přesvědčen, že titulky byly určeny především jim. Jako otec dvou neslyšících dívek a člen Rady Federace rodičů a přátel sluchově postižených (neziskové organizace usilující dnes mj. o státní pomoc postiženým) musím titulkovou aktivitu ČT jedině uvítat. Je to zřejmě alternativní metoda k tlumočení do znakového jazyka, přesněji do znakované češtiny. Tlumočník přítomný na obrazovce zmenšuje plochu obrazu; z tohoto hlediska jsou titulky méně rušivé.

  Protože je velmi obtížné psát titulky "on line" současně s hovorem, byla použita metoda shrnutí. Možná jde pouze o experiment, jehož výhoda proti tlumočení spočívá v menší nákladnosti, nevím. Přesto tento počin televize vítám. Shrnutí jednoduchými slovy je navíc dosud pro většinu neslyšících mnohem vhodnější než doslovný opis řečených, často komplikovaných výroků, v nichž se neslyšící těžko orientuje - čeština je pro něj cizí jazyk a jeho slovní zásoba (nikoli pojmová, prosím!) je nutně omezená.

  Jestliže televize takto předloží různé alternativy zvýšené dostupnosti pořadů, pak postižení sami vyberou nejvhodnější variantu. Zpětná vazba zde funguje přes organizace, jako je SORDOS, Česká unie neslyšících, ASNEP nebo již zmíněná Federace.

  V případě divadelních her nebo jiných mluvených projevů známých předem se používá jiná metoda, a to kombinace předchozího sdělení obsahu a pokud možno promítání předem připravených titulků. Ty pak mohou být kvalitnější. Proto mohou neslyšící - aspoň v Brně - běžně chodit na opery: obsah si přečtou v seznamu, velká opera používá titulkovací zařízení a většina neslyšících vnímá částečný frekvenční rozsah hudby, obvykle hluboké tóny lépe.

  Rád bych rozšířil povědomí veřejnosti o specifikách smyslových a jiných postižení. Byl bych rád, kdybyste mohl tento text uveřejnit, nejlépe s dodatkem, jak problém řeší BBC, pokud to víte.

  Ing. Aleš Kastner, člen Rady FRPSP

  Poznámka JČ: Ve Velké Británii je nyní drtivá většina televizních pořadů, včetně pořadů vysílaných živě, opatřována podtitulky pro špatně slyšící na teletextu. Podtitulky mají nyní i televizní pořady, které vysílají kabelové a satelitní televize. Celá věc začínala snad někdy v sedmdesátých letech, kdy bylo titulky opatřováno pořadů jen málo, většinou jen ty nejsledovanější, nyní je však teletextové titulkování pořadů velmi silně rozšířeno: v každém případě mají podtitulky všechny celovečerní filmy, což je mimo jiné výhodné i pro návštěvníky z ČR, učící se angličtinu, neboť si mohou anglický text také zapnout v podtitulcích. Je to zřejmě všechno otázka peněz: mám však podezření, že radikální rozšíření titulkovací praxe na skoro všechny televizní pořady na veřejnoprávních i komerčních okruzích je dílem britských televizních rad, které tuto praxi nekompromisně vyžadovaly.

  Jestliže bylo titulkování nedělního V pravého poledne skutečně službou pro neslyšící, bylo službou velmi nedokonalou, neboť to, že se objevovaly titulky k tématům, o nichž se už v diskusi dávno nehovořilo, bylo pro slyšící diváky matoucí - byl to opět známý princip, který, jak se zdá, užívá Česká televize ve zpravodajství dost často, totiž princip vzájemně kolidujících informačních signálů, což ztěžuje vnímání.

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|