pátek 9. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Svět a Kosovo:
 • Amnesty International a britští poslanci kritizují kosovské bombardování
 • Hanba NATO (Guardian) Česká televize:
 • ČT: včerejší Události: plíživá komentaritida (Tomáš Pecina) Jak je tomu s Romy jinde:
 • Romové v Maďarsku (Edo Velecký) Romové a Češi:
 • Dopis paní Bánomové (Václav Pinkava)
 • Romové a Češi: obě skupiny musejí začít se sebekritikou (Tomáš Zukal)
 • Rasismus pana Pospíšila (Alena)
 • Nevyděluji Romy z národa (Petr Možný)
 • Protestuji: Co Čech, to rasista? (Jan Olša) Zásahy proti vydávání knih v ČR:
 • Budou Vachalovský a Bok stíháni za vydání svazku KATO? Česká televize:
 • Dopis do ČT: Obranný val kolem ředitele Chmelíčka a soubor privileegovaných periodik (Zdeněk Fekar)
 • Britské listy a Česká televize: pravda není ani na jedné, ani na druhé straně (Václav Pinkava)
 • Nemohly být titulky u pořadu V pravé poledne pro neslyšící? (Aleš Kastner) Jak Amerika zabraňuje příchodu přistěhovalců:
 • Kubánští uprchlíci: Zprávy, lži a video (Jiří Jírovec) Český jazyk:
 • Jsou normativní příručky češtiny opravdu důvěryhodné? aneb Prokletý odstřelovač/ostřelovač (Daniela Macháčková) Soudnictví a politika:
 • Česká koruna a padělky (Ivan Hoffman) Reakce:
 • Nemám vlastní zjednodušené genetické teorie (Jaroslav Teplý)
 • České družstvo na fotbalovém mistrovství světa (Ivan Hoffman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Rasismus pana Pospíšila

  Autorka, která pracuje ve státní službě, a proto píše anonymně, si přeje užívat jméno Alena.

  Pokusím se reagovat na dva příspěvky k tématu rasismus z 6.6.2000.

  Pan Teplý nepřesně (nepochybně omylem) citoval zde část mého předchozího příspěvku. Navíc vytržením ze souvislostí vše získalo poněkud jiný smysl. Zabývala jsem se problémem neplatičství, asociálního “sousedského” chování (hluk, nepořádek) a umisťováním dětí z problémových rodin do zvláštních škol bez legitimního důvodu, kterým je nevzdělatelnost. Nikde jsem ale netvrdila, že se to týká pouze Romů, protože si to nemyslím! Vaše “když těch, kteří se z vlastního popudu snaží se plně adaptovat na společnost, ve které žijí, je bohužel příliš málo” platí i na bílé asociály. Já si na rozdíl od Vás nemyslím, že jde u všech o nechuť se adaptovat, ale často o neschopnost, danou nízkou úrovní vzdělání (v nejširším slova smyslu), mnohdy nevalnou inteligencí, atd.

  Pane Pospíšile, vyzýváte mě zde, abych adoptovala romské děti. Ale já jsem problém “vzdělání a výchovy dětí z problémových rodin” naprosto neomezila na děti romské! Proč mě nenabádáte, abych adoptovala bílé dítě, jehož rodiče jsou např. otec primitivní “nemakačenko” a matka hloupá špindíra? Proč z problémů sociálních vždy uděláte problém čistě romský?

  Nikde jsem také nenapsala (ani nenaznačovala), že tento problém by se měl řešit odebráním těchto dětí rodičům (pokud k tomu nejsou skutečné důvody, ale to není předmětem naší diskuse) a následnou adopcí.

  Navíc o odstavec dříve se (právem) pohoršujete nad odkládáním dětí do dětských domovů a zde vlastně navrhujete odebrat děti těm, kteří je v dětském domově neodložili!!??

  Píšete: “Vysvětlete nám, zaslepeným, neznalým, patologické články píšícím, jakou skrytou zákulisní formou nutí český rasismus romské matky zbavovat se vlastních dětí v takovéto míře.” Žádným rasismem bych to nevysvětlovala. Jste si jist, že polemizujete s mým příspěvkem? Nikde jsem v něm žádné konkrétní počínání žádného Roma rasismem neodůvodňovala, natož abych to nějak zobecňovala.

  Píšete: “Tam kde končí ušlechtilost prakticky realizovaná a začíná ušlechtilost verbální, mění se tato na cosi ne již tak hodnotného”. To je jistě pravda, ale jediné z mých názorů, co se snad dá označit jako “verbální ušlechtilost”, je “Já skutečně dělím lidi na slušné a ty ostatní a rasa nebo etnická příslušnost v tom nehraje žádnou roli!”(což bych mohla ještě doplnit, že také národnost, náboženské přesvědčení, sexuální orientace, atd. v tom také nehraje roli.) Ale to není pro mě ušlechtilost, ale samozřejmost, a proto nemívám potíže s praktickou realizací.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|