čtvrtek 23. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Využijme internet:
 • Pošlete prosím - i anonymně - údaje o členech bývalé nomenklatury KSČ, kteří dnes podnikají (Václav Žák) Prezident Havel dělá soukromým podnikům reklamu:
 • Špatný příklad (Ivan Hoffman) Hrozba monopolu v Americe:
 • Firma Microsoft "bude muset být rozčleněna na kusy", požaduje americká vláda Stížnost L Pavliče na Českou poštu a odpověď jejího tiskového mluvčího - reakce:
 • Ublížená dušička (Česká pošta) (Ladislav Pavlič)
 • Česká pošta promluvila (Petr Jánský)
 • Dva poplatky České pošty (Mirek Vachek)
 • Mluvčímu České pošty: Ovládejte svou aroganci anebo opusťte ihned svou funkci (Drago Sukalovský)
 • Arogance mluvčího České pošty (Petr Novák)
 • Typické jednání českého úředníka (Jindřich Pařík)
 • Musím hájit dobré jméno České pošty (Ladislav Vančura, mluvčí České pošty)
 • Přátelská pomoc panu tiskovému mluvčímu České pošty I. (a jiným úředníkům) - Rozbor textu (Jindřich Pařík)
 • Přátelská pomoc panu tiskovému mluvčímu České pošty II. (a jiným úředníkům) - Vzor odpovědi (Jindřich Pařík) Televize Nova:
 • Společnost CET 21: Jak je to s navyšováním jejího kapitálu? (Jan Lipšanský, Petr Novotný) Reakce:
 • Vliv estébáků v České republice (Dalibor Žůrek)
 • Estébácké spiknutí? (Ludvík Vavřina) Korespondence:
 • Výzva sochařů: otevřte archívy Státní bezpečnosti - a odpověď Václava Grulicha (Petr Hladký)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Přátelská pomoc panu tiskovému mluvčímu České pošty II. (a jiným úředníkům) - Vzor odpovědi

  Jindřich Pařík

  Opověď tiskového mluvčího, tak jak by mohla znít, jen trochu chtítŠ

  K článku pana Pavliče v BL ze dneŠ..

  Pan Pavlič v článku publikovaném v BL projevil svou nespokojenost se službou České pošty. Jeho rozhořční chápeme a za způsobené obtíže se omlouváme.

  Považujeme ovšem za svou povinnost připomenout, že Česká pošta není jejich viníkem.

  K současnému stavu totiž došlo z podnětu bank, nikoli z rozhodnutí České pošty, která stejně jako Ministerstvo financí ČR nepovažuje tento postup za správný.

  --- puvodni text:

  U poštovních poukázek typu A určených pro připsání poukázané částky na účet adresáta u banky ústavu jsou náklady hrazeny dvěma částečnými sazbami, a to sazbou vybíranou při podání poukázky a sazbou za převod. Sazba vybíraná při podání kryje náklady na zpracování poukázky u přepážky při jejím podání, na její přepravu, zpracování na převodové poště a na kontrolní činnost a archivaci. Jedná se o tzv. poukázečné, v případě částky 200,- Kč, kterou posílala manželka pana Pavliče, to bylo 8,- Kč.

  Sazba za převod kryje náklady na třídění poukázek podle jednotlivých účtů a informování klientů bank o jednotlivých platbách, ve zmíněném případě šlo o 3,90 Kč. Tyto náklady nemohou být a také nejsou započítány do sazeb vybíraných při podání. Jmenované činnosti vykonává pošta jako službu pro jednotlivé banky, které za tuto službu poště platí. Banky však uvedené náklady (sazbu za převod) přenesly na své klienty a rozhodly, že o celkovou částku sazeb za převod pošta vždy sníží úhrnnou částku soupisu převodů a hromadného příkazu k úhradě, prostřednictvím kterých je prováděn přípis poukázaných částek na účet. Zároveň se banky zavázaly, že o tomto způsobu vybírání sazeb budou své klienty informovat.

  Do konce roku 1990 hradila poště tyto náklady za jednotlivé peněžní ústavy tehdejší SBČS, od 1. ledna 1991 přešla povinnost jejich úhrady na jednotlivé banky. Ty se pak rozhodly, jak již bylo řečeno, že úhradu uvedených nákladů přenesou na své klienty. Rozvoj bankovnictví vedl ke zřízení více jak 50 bank a pošta musela upravit své chování vůči nim a jejich klientům jednotně. Proto byly vydány Všeobecné obchodní podmínky, kterými jsou určeny zásady zajišťování poštovního platebního styku pro klienty bank. Banky, které se rozhodly k těmto všeobecným obchodním podmínkám přistoupit zároveň prohlašují, že s nimi seznámí své klienty. Vedle základní formy převodu, kdy o sazbu za převod je snižována poukázaná částka, umožňují Všeobecné obchodní podmínky klientům bank zvolit i některou z dalších forem převodu, např. formu fakturační.

  Z uvedeného je zřejmé, že peníze páně Pavličovy manželky byly Českou poštou bance doručeny tak, jak byly podány, tedy 200,- Kč za poplatek 8,- Kč.

  Na základě podnětu pana Pavliče jsme požádali naše zaměstnance na přepážkách, aby zákazníky více upozorňovali na možná nedorozumění ke kterým při stávajícím zpracování poukázek může dojít. Rádi bychom také oznámili, že

  puvodni text:

  Ceská pošta má zájem na změně současného systému zpracování poštovních poukázek určených k převodu poukázaných částek na účty klientů bank.

  Proto je v současné době připravován ve spolupráci s bankami nový systém předávání dat o poštovních poukázkách, který umožní sazby za převod zrušit. S realizací nového systému se počítá v průběhu roku 2000.

  Ještě jednou se panu Pavličovi omlouváme a chceme věřit, že napříště bude se službami České pošty jen a jen spokojen.

  S přáním hezkého dne

  ...  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|