pátek 20. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Amnesty International, Londýn:
 • Více než 150 zemí světa používá mučení Svědectví:
 • Pražské demonstrace 26. září nebyly rozhodně jen o výtržnostech a rozbíjení ulic a výloh... (Richard Kutěj) K pražským událostem:
 • "Mně je v ČR teď dobře, hájím proto současné pořádky" (Jiří Jírovec) Reakce:
 • K žádné debatě o policejní brutalitě v ČR nedojde (Ludvík Vavřina) Kritika:
 • Vliv "komentaritidy" a "fabulatitida"na "linii listů" (Britských) (Miloš Štěpánek) Česká televize:
 • Kritizujeme vážné problémy České televize Brno (Iniciativa "Brno na přelomu století") Postskript:
 • Krádeže (Ivan Hoffman)

  Kompletní Britské Listy


  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • (Britské listy vycházejí v Praze, v České republice. Britské listy is published in Prague in the Czech Republic.) ISSN 1213-1792

 • Britské listy talks to decision makers in the Czech Republic.

 • Zde je adresa Britských listů.

 • Andrew Stroehlein rediguje kulturně politický týdeník Central Europe Review, který je nositelem Ceny NetMedia 2000 za vynikající příspěvek k internetové novinářské práci v Evropě. (JČ je komentátor CER pro české záležitosti.)

 • Tady je minulé vydání Britských listů.

  Co je nového v České republice

 • Korupce podniku Sazka zasahuje až do rozhodování vlády. Na rozdíl například od bohužel - řekněme to zdvořile - velmi neinformovaného pořadu Daniela Táchy, odvysílaném v Radiožurnálu na toto téma, Mladá fronta Dnes, zdá se, odvádí v této věci dobrou práci, protože - západním způsobem - dále inteligentně vyšetřuje případ, který nastolil pořad Klekánice ostravského televizního studia ČT. V pátečním vydání MFD na tomto místě informuje o tom, že Sazka dokonce má podstatný vliv na to, jak se v ČR rozděují státní dotace pro sport. Ukazuje se, že český stát nemá žádný způsob, jak hospodaření podniku Sazka kontrolovat.

 • Mimořádně důležitý materiál daly novinářům k dispozici Občanské právní hlídky. Téměř čtyřicetistránkový dokument, který zvlášť zveřejňují i Britské listy (ve formátu RTF; digitální podpis pro ověření autenticity), obsahuje stručný přehled zákonů, které policie nejčastěji porušovala, a poprvé i jména a kontaktní údaje (včetně e-mailů a telefonních čísel) přibližně dvaceti poškozených cizinců. Schválně, jakou výmluvu si pro svou nečinnost policie a president Havel vymyslí teď... (TP)

 • Podáno trestní oznamení na policii ve věci Silvie Yolandy Machové. V pátek napsalo Právo:

  Václav Vlk, právní zástupce Američanky Sylvie Yolandy Machové, obviněné z útoku na veřejného činitele při zářijové demonstraci proti zasedání světových finančníků v Praze, navrhl zastavit její trestní stíhání. Současně podal trestní oznámení na neznámého pachatele pro zneužití pravomoci veřejného činitele. "Oznámení se týká policie, protože nikdo jiný ji nezadržel," upřesnil. Inspekce ministra vnitra se přitom případem zabývala a postoupila ho oddělení kontroly a stížností s tím, že trestného činu se policisté nedopustili. Zástupci občanských právních hlídek se včera sešli se šéfem inspekce Mikulášem Tominem a předali mu desítky zpracovaných výpovědí demonstrantů zadržených v souvislosti s MMF, na nichž se policisté údajně dopuštěli násilí. Inspekce odmítla vytvoření společných komisí pro vyšetření těchto stížností, s odůvodněním, že to neumožňuje zákon.

 • Buďte na nás přísnější, žádají Češi svou policii. Ohlédnutí za událostmi při zasedání světových finančníků v Praze . Tomáš Pecina napsal na objednávku polského deníku Gazeta Wyborcza analýzu toho, co se v Praze odehrálo od antiglobalizačních demonstrací. Uzavírá, že to bude mít v dlouhodobější perspektivě na českou společnost ozdravný vliv:

  Patrně nejdůležitějším přínosem zasedání MMF/SB je, že až pominou emoce, dojde k veřejné debatě o důležitých otázkách, které prozatím zastiňuje hysterie. Zasedání bylo terapií možná šokovou, přesto však, jak se zdá, v konečném efektu účinnou; svoboda je nedělitelná, kvalitu demokracie neurčuje postavení většiny, ale menšin, tyto a další základní poučky byly Čechům předvedeny v praxi takříkajíc pod okny. A v tomto smyslu bylo půldruhé miliardy organizačních a bezpečnostních nákladů na zasedání finančních institucí velmi dobrou investicí, možná nejlepší, jakou kdy Česká republika do své demokracie vložila.

 • Klepetko je také soudce? Ondřej Giňa by chtěl znovu dělat moderátora Událostí, ale Bohumil Klepetko je proti. "K pochybení v případě Ondřeje Gini došlo, on se k tomu přiznal," řekl Klepetko. Giňa a jeho manželka čelili obžalobě kvůli nezákonnému pobírání sociálních dávek. Giňovi však přeplatek ve výši asi 25.000 korun uhradili okresnímu i městskému úřadu a soud nyní jejich stíhání podmíněně zastavil; rozhodnutí Bohumila Klepetka má však zjevně v ČT vyšší právní sílu. (JČ)

 • Moderátor ČT je veřejná osoba. Poznamenává Štěpán Kotrba:

  Moderátor ČT je svým způsobem veřejná osoba. Reprezentuje před miliony diváků svého zaměstnavatele - veřejnoprávní instituci. Tím je podmíněno i jeho chování a etika i mimo pracovní dobu. Nevidím jediný důvod, proč by měl na obrazovce vystupovat člověk, jehož mravní integrita je narušena vědomým klamáním úřadů za účelem prospěchu. Informace o tom, že pan Giňa a jeho žena žádali a pobírali neprávem dávky VĚDOMĚ je ve včerejším Právu. Považuji tedy stížnost kolegy Peciny, zveřejněnou v Britských listech, za neodůvodněné zasahování do pravomoci ředitele ČT a návrat Ondřeje Gini na obrazovku pod tlakem stížnosti za porušení pracovně právních předpisů za hazard s pověstí veřejnoprávní televize. Zvláště tehdy, je li případ pana Gini tak mediálně citlivý (z důvodů všeobecně známých). Snaha pana Peciny najít chlup i tam, kde není, je už trochu křečovitá. Je mnoho věcí, které by se mohly v práci veřejnoprávní televize zlepšit. Preventivní stažení redaktora z obrazovky kvůli trestnímu stíhání za neoprávněný majetkový prospěch (byť po následné účinné lítosti a náhradě škody - dle mě známých informací) však mezi ně rozhodně nepatří. Pokud se pan Giňa bude chtít na obrazovku vrátit, může svou poctivou prací v redakci zpravodajství osvědčit své "obrácení" v poctivého člověka. Pak není důvod proč během doby jej znovu k moderování zpráv nevrátit.

 • Proti Chmelíčkovi stojí spiklenci! Už začátkem týdne zveřejnil ředitel České televize na Internetu soubor dokumentů, které reagují na obvinění Rady ČT v souvislosti se zpravodajstvím ČT v době zasedání MMF/SB a s kritikou pořadu Naostro. Za zmínku stojí zejména "komplexní analýza" pořadu Naostro z pera Ivana Vágnera. Komplexní opravdu je - dozvíme se z ní nejen řadu pikantních podrobností o Britských listech, ale zejména je zde analyticky rozpracována teorie spiknutí: proti schopnému řediteli a jeho týmu se v nečistém úmyslu spojily stranické sekretariáty, Rada ČT a Britské listy. "Jedním ze způsobů je využití psychicky labilních, ambiciózních novinářů, nejistoty některých zodpovědných pracovníků a převedení problému jednoho malého realizačního týmu na problém celé České televize," píše Ivan Vágner. Divergentní a místy značně simplistický styl činí z Vágnerovy analýzy skvostnou nezamýšlenou parodii, z níž se mj. dozvíme, že slušný novinář nikdy nepíše stížnosti (a nezastává se Jana Křečka), že použití hodnotícího spojení "hrubě neprofesionální" je emocionální manipulací a že se politici moderátora Šímy vlastně v skrytu duše bojí. Velmi slušnou úroveň má naopak analýza téhož pořadu od Michala Šobra z FSV UK. Oba texty zájemcům o mediální problematiku vřele doporučujeme. (TP)

  Mě na Vágnerově analýze zaujal zejména její podtext: do jaké míry se autor hájí konvenčním konsensem: Tohle přece není běžné. Tohle by přece žádný šéfredaktor neudělal. Tohle přece odsoudil sám Syndikát novinářů! Jako by Ivan Vágner zapomínal, že rolí novináře není přizvukovat mocným ani establishmentu ani společenskému konsensu, ale naopak vyhledávat ku prospěchu obce ve společenském konsensu a v postojích mocných nedůslednosti, nelogičnosti a chyby. Společenský pokrok vzniká tak, že nekonformní jedinci přimějí svou komunitu, aby uvažovala o myšlenkách, které jsou v dané době všeobecně považovány za šokující či buřičské.(Dovedu si docela představit Ivana Vágnera, jak píše církevnímu koncilu kritiku na Galilela Galilei, který si dovolil vyjádřit šokující myšlenku, že se Země točí: "Vždyť tu podvratnou představu odsoudil celý Syndikát všeobecné katolické církve!"). Měla by se Česká televize skutečně zaštiťovat argumentací takovéhle kvality? (JČ)

 • Senátor Zeman a cizí peří. Vladimír Zeman, senátor za Unii svobody, má své voliče rád (zejména nyní, když jsou volby přede dveřmi). Proto jim do schránky nechal doručit leták nadepsaný: Nákladem S. O. S. 2000 a senátora Vladimíra Zemana, spoluautora zákona o svobodném přístupu k informacím (zde). V něm se občanovi poněkud polopatistickým jazykem vysvětluje, jak zmíněný zákon používat a k čemu všemu je mu dobrý. Celé to má háček: předkladateli a hlavními autory zákona byli Oldřich Kužílek a Michael Žantovský (ODA) a jak Britským listům potvrdil první z nich, V. Zeman se na přípravě zákona nijak autorsky nepodílel. Inu, normální je nelhat, že, pane senátore? --- Podařilo se nám spojit i s Vladimírem Zemanem. Ten se výrokem O. Kužílka cítil dotčen: považuje se prý za spoluautora zákona, protože se, jak pan senátor vysvětlil, iniciativně účastnil jeho prosazování. Na dotaz, zda se V. Zeman nějak podílel i na textu zákona, nám bylo řečeno, že o něm se svými kolegy často diskutoval. (TP)

  Spěchá!! Výhodná nabídka zaměstnání v zahraničí. Knowledge Media Institute britské The Open University hledá pro projekt Clockwork pracovníky se znalostmi aplikované umělé inteligence a internetových technologií.

 • Milan Šmíd publikoval 16. října další novou Louč.

  Zdá se mi, že se Milan Šmíd zlepšuje. Toto vydání Louče mi připadá, rozumné, mírné, uměřené, analytické, informativní a inteligentní. Šmíd registruje celou řadu důležitých mediálních událostí minulých dní, které jsme sice zaznamenali, ale pro jiná, silně aktuální témata jsme jim tentokrát nemohli v BL poskytnout místo.

 • Jan Hurych vydal elektronickou knihu svých příspěvků, zveřejněných na internetu. Je k dispozici na adrese:http://members.tripod.com/~Hurontaria/knihy/bol3718.zip.

 • Jak píšu anglicky v aktuálním vydání týdeníku Central Europe Review, je zjevné, že násilí, jemuž byli na českých policejních stanicích koncem září vystaveni zahraniční i čeští občané, nelze považovat za výjimečný rys, ale je velmi pravděpdoobné, že je to zažitá součást české policejní kultury.(JČ)

 • Souvislosti. Nové kulturní (a tedy samozřejmě nikterak ziskové) revue Souvislosti (www.osf.cz/souvislosti), přináší dosud nepublikované texty a fotografie básníka Vladimíra Holana, edici Holanových vpisků do Bible, studii Jana Jandourka o Josefu Škvoreckém, rozhovor s Tomášem Halíkem a Přemyslem Rutem o Popelci umělců, muzikologickou anketu, co je či není "duchovní hudba" a mnoho dalších podstatných článků, rozhovorů a recenzí.

 • Pomozte zachránit ohrožené památky. Viz http://www.volny.cz/kampanila. Pokud je to možné, dejte vědět o této stránce i svým přátelům.

 • Česká literatura na internetu. Píše Radek Sárkozi: Pripravili jsme pro Vas soutez. Poznejte vyznamneho ceskeho spisovatele a ziskate dozivotni clenstvi v Klubu Off-line ZDARMA ! A vlastne ho ani nemusite poznat. Cenu ziska i jedna vylosovana odpoved a odpoved nejvtipnejsi... Viz http://www.ceskaliteratura.cz.

 • O palachovském komplexu méněcennosti a o hystericky nepřiměřené reakci české veřejnosti, politiků a policie na antigobalizační demonstrace, jejímž důsledkem byla na policejních stanicích xenofobní brutalita vůči cizincům, píše anglicky Jan Čulík zde v  časopise Central Europe Review, nositeli evropské novinářské ceny NetMedia 2000 za vynikající příspěvek k internetové novinářské práci v Evropě.


 • Ve spolupráci se Štěpánem Kotrbou a agenturou Tendence jsme zde (kliknutím na ikonu se dostanete do archívu starších, případně i novějších snímků - najdete jich tam velké množství) zveřejnili fotografie z pražských antiglobalizačních protestů. (Každou fotku zvětšíte kliknutím na ni; fotky mají popisky, které se objeví, když na jejich malou verzi přesunete myš):
  E-PHOTO OF PRAGUE S26
 • Komu byla v r. 1993 udělena licence TV Nova. Soubor důležitých dokumentů z RRTV, z nichž zřejmě vyplývá, že právní předchůdce firmy CME, společnost CEDC, se přímo podílel na správním řízení v rámci udělování licence pro TV Nova (na rozdíl od Vladimíra Železného), je v Britských listech na tomto místě.

 • Druhý výbor z  Britských listů ...jak Češi jednají (Milenium Publishing, Chomutov, 580 stran) lze objednat v internetovém knihkupectví Kosmas přímo na této adrese.

  Dosti podstatná část nového výboru z Britských listů se zabývá dosud nepříliš úspěšnou reformou zpravodajství v České televizi, dále kniha pojednává mj. o reakcích českých intelektuálů na analýzu Václava Havla v pojetí Johna Keana, o české politice a kultuře, o české byrokracii a  českých postojích obecněji. Předmluva ke knižnímu svazku - stručně vysvětlující, co v knize je - je zde, podrobný obsah knihy je zde, obálka je tady. (První výbor z Britských listů ...jak Češi myslí, Milenium Publishing, 1999, je rozebraný.)

 • TEMATICKÝ ARCHÍV BRITSKÝCH LISTŮ je na adrese http://www.britskelisty.cz/xz/.

 • Přehled anglicky napsaných článků od Jana Čulíka a  Andrewa Stroehleina o aktuálním vývoji v České republice najdete zdezde.

 • Hudba a zvuk - Každé úterý: Týdenní přílohu věnovanou vážné hudbě (archív textů i zvukových ukázek) píše a rediguje v Neviditelném psu Lubomír Fendrych na adrese http://pes.eunet.cz/hudba/hudba.htm.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://www.britskelisty.cz /prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britské listy.

 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a  hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).

 • Zde jsou užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku.

 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.


  Výběr textů z posledních dní:

  Amnesty International, Londýn: Více než 150 zemí světa používá mučení

  Více než dvě třetiny zemí světa používá podle londýnského ústředí organizace Amnesty International mučení.

  Obětmi mučení už nejsou většinou političtí vězni, ale chudí, příslušníci menšin, přistěhovalci, zločinci a osoby podezřívané z trestných činů, konstatovala Amnesty International v analýze, která byla zveřejněna ve středu 18. října.

  V její zprávě se hovoří o brutálním a intenzivním bití obětí ve Francii a ve Spojených státech, o znásilňování a o elektrických šocích v Indii, o zohavování těl v Kolumbii a o bití rákoskami v Saúdské Arábii a v Keni.

  Lidé jsou biti pěstmi, holemi, násadami zbraní, amatérsky vytvořenými biči, železnými trubkami, baseballovými páskami a elektrickými kabely, uvádí se ve zprávě.

  Kampaň Amnesty International, s názvem "Odstraňte mučení", požaduje ukončení státem podporovaného bití, znásilňování a násilí, k němu běžně dochází podle Amnesty International ve více než 150 zemích světa. Zpráva je založena na tříletém shromažďování materiálu. "Oběti trpí pohmožděninami, vnitřním krvácením, zlomenými kostmi, vyrážením zubů, rozbitými tělesnými orgány a některé oběti umírají," konstatuje se ve zprávě. "Znásilňování a sexuální zneužívání vězňů je také silně rozšířeno.

  Jinými metodami mučení je ponořování obětí do vody, zhášení cigaret na lidském těle, přivazování obětí zezadu k automobilům a tažení jich za vozem při jízdě."

  Obětí mučení se může stát kdokoliv kdekoliv - bez ohledu na věk, etnickou příslušnost či politické přesvědčení."

  Virginia Shoppee, hlavní výzkumnice u Amnesty International, konstatovala, že ze zprávy vyplývá "velmi drastický obraz".

  Amnesty International vystupuje proti mučení už od šedesátých let. V současnosti zaznamenává všechny země, v nichž se praktikuje mučení, ale mučení už není omezováno jen na politické vězně,jak tomu bylo v šedesátých letech. Nyní jsou mučení podrobováni i obyčejní pachatelé drobných trestných činů.

  Amnesty International apeluje na vlády a na veřejné mínění, aby se s mučením skoncovalo.

  "Všichni by měli vyvinout určité úsilí ve snaze mučení zastavit. Přirozeně, vlády obyčejně popírají, že v jejich zemi k mučení dochází, ale hlavním účelem kampaně Amnesty International je mučení zabránit už předem," řekla Shoppeeová.

  Podle globální analýzy Amnesty International o mučení se používá elektrických ran při mučení ve více než 40 zemích světa, oběti jsou bity na chodidla ve více než 30 zemích a ve více než 50 zemích dochází k předstíraným popravám či výhrůžkám zabití.

  Podle Kate Allenové, britské ředitelky Amnesty International, je "mučení úmyslným pokusem zlikvidovat lidskou bytost. Je šokující, že k tomu stále dochází. Ještě víc šokující je, že je v naší moci jako lidských bytostí učinit tomuto přítrž, ale přesto jsme to neudělali.

  Mučení je možno zlikvidovat, pokud budeme požadovat, aby naše vlády přiznaly, že zákon musí efektivně ochraňovat všechny lidi."

  Většina obětí policejní brutality v Evropě a ve Spojených státech jsou černoši anebo příslušníci jiných etnických menšin. Amnesty International poukazuje také na to, že domorodí Američané a Australané se často stávají ve vězení obětí mučení a policejní brutality.

  V Rakousku, v Německu, ve Švýcarsku a ve Velké Británii zemřeli cizinci během deportací, zjevně v důsledku použití příliš velkého množství síly policií anebo nebezpečných metod kontroly.


  Pražské demonstrace 26. září nebyly rozhodně jen o výtržnostech a rozbíjení ulic a výloh...

  Richard Kutěj

  (Článek byl původně napsán pro severomoravský týdeník Karvinsko. Dopis od autorova přítele, který se pražských událostí zúčastnil s ním, jsme zveřejnili nedávno.)

  PRAHA, KARVINÁ - Televizní zpravodajství, ani tisk nejsou vždy těmi, kdo svým konzumentům v honbě za senzací a natočení nejdramatičtějších okamžiků přinesou zcela objektivní informace o dané situaci. Ne jinak tomu bylo také při reportážích z demonstrací proti zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Světové banky (SB) 26. září v Praze. Přesvědčen je o tom i přímý účastník těchto událostí, redaktor týdeníku Karvinsko, který kromě rozbíjení ulic a bojů z policisty viděl také spousty poklidných happeningů a vysmátých mírumilovných lidí, ale také skupinku provokatérů oděných coby demonstranti, kteří však klidně procházeli policejními liniemi....

  Kdo stojí za Václavským náměstím?

  Jistě, že především radikálové, jejichž projevy směřují k tomu zničit vše, co reprezentuje pojem zvaný globalizace. O čem se však v žádném mediálním zpravodajství dodnes pořádně nehovoří, je několik přinejmenším podivných detailů, jichž si však jistě všimli mnozí přímí účastníci celého dne.

  Na Kongresové centrum

  V podvečer 26. září se většina demonstrantů schází před Státní operou nad Václavským náměstím, kde měli mít bankéři dýchánek. Ten je však mezitím zrušen a většina finančníků se podle všeho baví na recepci pořádané premiérem Zemanem. Po chvíli dohadů se rozhodne, že se půjde na holešovické Výstaviště, kde se Zemanova traktace odehrává. Vydávají se tam tisíce lidí, ovšem před samotné Výstaviště jich doráží mnohem méně. Kde jsou ostatní, zatím nikdo netuší, ovšem v nedalekém obchůdku se dozvídáme první zprávy o tom, že "Václavák je na maděru." Vyjíždíme do centra.

  Václavák a divní provokatéři kolem

  Po příjezdu k Václavskému náměstí je jasné, že na ně již neproklouzne ani myš. Ze všech stran je zablokováno policisty v přilbách, se štíty a obušky. Postáváme nedaleko Státní opery, odkud jsme původně vyšli a pozorujeme policejní kordón. Kolem přihlíží více lidí a z náměstí se nejčastěji ozývá bouchání policejních poplašných patron. Směrem jako by od Státní opery se mezitím přibližuje skupinka asi sedmi lidí, kteří na první pohled vypadají jako ostatní demonstranti. Když míjejí několik posedávajících punkerů, začnou pokřikovat něco jako "Máte ještě nějaké kamení?" Pak jdou dál k policejní zátarase. "Co je to za šílence?" říkáme si s kolegou, ovšem když tito "demonstranti" přijdou k policistům, ti se rozestoupí a bez problémů je pustí na náměstí... Tajní? Provokatéři? O několik ulic dál pak o chvíli později o policistovi převlečeného za demonstranta, kterého kdosi poznal, referuje mobilem i jeden z členů Občanské právní hlídky (OPH), které zde celý den nezávisle monitorují a mapují situaci. Jiný říká, že během zásahu viděl scény, kdy jeden maskovaný "demonstrant" vedl v želízkách jiného.

  Totální rabování a ničení? Absolutní blud

  Po nějaké době je Václavské náměstí "vyčištěné" a opět průchodné. Konečně se můžeme přesvědčit, co se tam vlastně stalo. Po zemi se povalují rozbité smaltované koše a květináče. Zničeny jsou především výlohy a provozovny nadnárodních společností jako Mc Donald, KFC, či některé automobilové prodejny a banky. V televizi se pak celé dny hovoří také o rabování a ničení všeho, co demonstrantům přišlo pod ruce, což ovšem není pravda. Přímo vedle totálně zničené restaurace Mc Donald´s v horní části náměstí například stojí celoskleněná miniprodejna suvenýrů se jménem české majitelky. Není na ní ani škrábnutí. Opouštíme Václavské náměstí a přemýšlíme o tom, že tyto demonstrace dopadly tak, jak neměly, ovšem jak si jistě určitá místa v duchu přála. V očích obyčejných lidí jsou nyní odpůrci globalizace jen stádo ničících hovad. Záběry, kde poklidní lidé sedí a hrají na bubínky, jiní tančí, před Státní operou vyhrává italská pouliční kapela revoluční songy a holky na Nuselském mostě s úsměvy motají kolem řady těžkooděnců barevné provázky se ve zpravodajství nikde nikdy neobjeví. Stejně jako zprávy o tom, že se celých akcí zúčastnili také stovky lidí středního i vyššího věku, kteří se z celého světa sjeli jen pro to, aby v poklidných průvodech vyjádřili svůj názor. Jistě, Praha 26. září to byly také stovky mnohdy nesmyslně ničících a útočících radikálů. Ti také coby senzace zaplnili celé zpravodajství a utvořili tak ne zcela pravdivý obraz celé akce. Informace a svědectví o některých podivných "demonstrantech" nyní sbírají a chtějí použít lidé z OPH a INPEGu. Už nyní existuje několik očitých svědectví o podivných "demonstrantech" jež se podíleli na ničení výloh a pak bez problémů opuštěli Václavské náměstí přes policejní linie.

  "Mně je v ČR teď dobře, hájím proto současné pořádky"

  K pražským událostem

  Jiří Jírovec

  Pane Čulíku,

  chtěl bych poukázat na to, že zastánci zákroku policie proti demonstrantům úmyslně přehlížejí to, že se stížnosti netýkají jen zatýkání samotného a tedy jen chování policie na veřejnosti.

  Jde i  o zacházení se "zneškodněnými" v prostředí policejních strážnic, což je velmi podstatný rozdíl.

  Tato fáze kontaktu občana s policí je vymezena jasnými předpisy. Tolerovat jejich porušování kvůli tomu, že se nám zadržený nelíbí, je hlupáctví a to se nikdy nevyplácí. Stejné lze říct o vehementním popírání pravdivosti výpovědí zveřejňovaných v BL.

  JJ

  Je mi tady dobře, dobře mi tak

  Na tohle úsloví svého přítele Aleše Zemana jsem si vzpomněl, když jsem četl nedávno obdržený dopis.

  Jeho autor mi je znám, ale protože si nepřeje být jmenován, nebudu uvádět podrobnosti. Snad jen to, že jsme si před časem občas vyměňovali názory. Ne, že by nám snad vzájemně zůstávaly, jako třeba známky. Prostě jsme se informovali o tom, jak vidíme, věkově a geograficky vzdáleni, různé věci.

  Uvítal mě zpět do BL a ve druhé větě vysvětlil, proč: "V dobách, kdy měl nehoráznosti na starosti Jírovec, se s Čulíkem nechalo celkem rozumně mluvit."

  Představa, že si mě vydavatel BL pěstuje na levém záhonku, aby v odrazu mých (vý)plodů vynikl v centru a vedle blbce vypadal jako genius, mě takměř fascinuje. Stejně jako ta, v níž se Jan Čulík, zbaven ochranných žbrdlinek mých slohů, nebezpečně se naklání nad pootevřeným deklem "žumpy" názorů, které každému nevoní.

  Po sdělení, že smyslem dopisu není obnovit diskusi se mnou, protože "to je ztracený čas" pak stálo: "Vám bylo za bolševika dobře, hájíte ho, mně je dobře teď, hájím tedy současné pořádky."

  Ta poslední věta mě zarazila. Nikoli proto, že vrhá špatné světlo na moji schopnost dát najevo, že neztotožňuji ekonomický systém s politickou mocí, ale kvůli tomu, že se můj nepochybně inteligentní přítel dobrovolně zařazuje mezi hlupáky, kteří si svojí chrobáččí kuličkou vědomě zakrývají obzor.

  V souvislosti s demonstracemi v Praze jsem kdesi zahlédl článek o mladíkovi, který protestuje, přestože jeho tatík je úspěšný český kapitalista s bazénem na zahradě. V tomto případě měla zmínka o daření nejspíš zatemnit mozek. Čtenář si měl pomyslet něco o parchantovi, kterého pálí dobré bydlo.

  Možná, že pro mladíka je protest dobrodružství, něco, co se teď nosí a je v jeho kruzích, jak by jeho anglicky mluvící vrstevník řekl, "cool". A tenhle syčák (hajzl, zmetek - a dosaďte si další nadávky podle vlastní inteligence) si troufá vyrazit od rodného bazénu do ulic a tam nahlodávat naši představu spořádaného světa.

  Jenže, co když se, navzdory působení optimistické propagandy dobrého bydla, dozvěděl o světě něco, co neměl a je znepokojen světem v němž žije.

  Z BL se dozvídáme, že mezi zatčenými byli lidé, kteří zrovna neukončili svoje vzdělání ve třetí obecné. Šmejdovi od bazénu můžeme (pro svůj vlastní klid) přisuzovat nudu a sníženou inteligenci, ale spektrum protestujících bylo v Praze velmi pestré. Možná nám uniká nějaká pravda.

  Například ta, že žijeme ve lži. Přesněji řečeno v mnoha lžích, kterými nás zásobují politikové, ekonomové a všichni ostatní, kteří předstírají, že pomocí globalizace dospěje svět ke globálně světlým zítřkům.

  Nedávno jsem se po delší době dostal do oblasti Toronta. Přesněji řečeno na přecpanou dálnici 401. Deset nebo kolik proudů v každém směru, město rozplizlé novou výstavbou do nekonečna, a takmeř nepřetržitý proud letadel směřujících na torontské letiště nebo do světa. Pro člověka, který žije v místě, kde se spíš potká s černým medvědem než se semaforem na křižovatce, to je vždy určitým způsobem šokující.

  Fyzicky jsem se sice stal součástí masy, která se kamsi spojitě řítila, ale současně jsem alespoň na chvíli zůstal vnějším pozorovatelem. Měl jsem pocit, že se dívám na Golema, monstrum které už dávno přestalo reagovat na příkazy svého pána a klopýtá kamsi po cestách rozrytých zběsilcem kolektivně zvaným "nervózní investor".

  Představoval jsem si jak to všechno vlastně funguje a proč. Abych pravdu řekl, závěry k nmž jsem došel (a přijmu milerád důkazy, že nemám pravdu) nejsou zrovna radostné.

 • Jakkoli je objem bohatství, které tento způsob fungování společnosti vyžaduje, těžko uchopitelný, je zřejmé, že tato společnost již dávno není soběstačná a potřebuje neustálé injekce zvenku.
 • Příliv bohatství (například levné práce a surovin, surovin) nevede k nasycení, ale k tomu, že co stačilo dnes, nebude stačit zítra. Jde o začarovaný kruh, který je podkladem lží o smyslu globalizace. Nejde v ní o všeobecný prospěch, ale o jednosměrný pohyb bohatství, který se nesmí zastavit, aby náš systém nezkolaboval.
 • Vyspělé státy fungují jako vysavač, jehož hadice, jsou rozhozeny do všech možných koutů světa. Součástí tohoto mechanismu je nejen Světová banka, Mezinárodní měnový fond a nadnárodní corporace, ale i drogoví bosové a privatizátoři typu Koženého (každý si může všimnout, že svoje peníze neutrácí v ČR, nebo v nějaké ještě chudší zemi, ale v Británii a v USA).
 • Přesun bohatství se odehrává i uvnitř jednotlivých států, což je dokladem toho, že jde o proces, který nezná bratra. (V Kanadě například hrozí zaměstnancům velkého masokombinátu snížení hodinové mzdy na 10 dolarů, přestože podnik je výdělečný a i těch současných 15 se dosti podobá chudobě.)
 • Je však třeba zdůraznit, že současný trend není výsledkem činnosti několika zlých kapitalistů, kteří, až nebude dál co přesouvat, ukradnou slunce. Pravý důvod je v tom, že svět momentálně nemá žádný nástroj, politický nebo ekonomický, který by změnil to, co očividně nefunguje.

  Nevím, za co dostávají ekonomové Nobelovu cenu, ale skoro bych se přimlouval, aby ji jednou dali někomu, kdo příjde na nápad jak svět ekonomicky stabilizovat.

  Svět je v neviditelných rukou investorů a různých spekulantů, jejichž schopnost poslat ekonomiku nebo měnu libovolného státu ke dnu je úměrná rychlosti výměny bursovních informací. Nedává to žádný smysl, ale moc je v rukou lidí, kteří si to nechtějí připustit a tudíž ani není síla, která by mohla něco změnit.

  Je jistě hodně lidí, kteří posuzují svět stejně jako můj přítel. Ti z nich, kteří se ozvali v BL mě zklamali tím, že je jejich inteligence neposunula dál než k nadávkám na účet demonstrujících a zpochybňování všeho co BL napsaly o počínání policie. Proč raději čtenářům nevysvětlili, čím že jsou ty instituce, které rokovaly v Praze, tak skvělé. A které národy profitují z jejich existence.

  Z mého pohledu jsou zmíněné instituce těžko nahraditelným příslušenstvím vysavače o němž jsem se zmínil. Proto si je "vyspělý" svět chrání, ať to je v Seattle v Praze nebo kdekoli jinde.

  Mám ale pocit, že jde ještě o něco jiného. Je nelogické, když instituce, jejichž činnost je obecně spojena s prosazováním nejrůznějších úsporných opatření, jsou ochotny zatěžovat jakoukoli státní pokladnu výdaji na honosná a vlastní podstatou provokující shromáždění. ČR by tu vypůjčenou miliardu nebo kolik to bude stát, mohla použít třeba na školství nebo něco podobně užitečného. Lze se tedy domnívat, že moc tato shromáždění vítá, protože ji slouží jako záminka pro upevnění pozice. Když se všechno sečte a podtrhne, vychází moc z pražského zasedání posílena. Policie je na koni, papalášové si vzájemně udělí pár medajlí za zásluhu a české děvy s obdivem pomilují ty naše příslušníci, kteří v civilu u tancovačky vypadají normálně. Něco takového jsem zahlédl kdesi v českých novinách.

  Prostě idyla.


  K žádné debatě o policejní brutalitě v ČR nedojde

  Ludvík Vavřina

  Vazeny pane Culiku,

  ani nahodou nesdilim nazor, ze dojde vlivem zasedani MMF k verejne debate o dulezitych otazkach. Nevzpominam si, ze by kdy k nejake takove verejne debate doslo a ze by neco znamenala. My si na internetu zadiskutujem a to bude vse. Rozbite vylohy jsou opraveny, chodniky predlazdeny, odpad uklizen a i jelita po policejnich obuscich se pomalu ztratila. Vetsina verejnosti, diky taktice vladnich mist vyprazdnit v kriticke chvili Prahu, se na udalosti divala v TV s podobnym pocitem jako na demonstrace nekde v Ugande. Obzvlaste, kdyz tvrde jadro demonstrujicich tvorily bojuvky z ciziny, ktere odjely delat bordel zase nekam jinam.

  Co se tyce brutality policejnich slozek, neni jiste, zda jde o system nebo vystrelky nekterych jedincu. Zduvodnit to lze jen po podrobnem rozboru vsech svedectvi, porovnani casove a mistni souvislosti a  "prokadrovanim" nekterych svedku (coz se v pripade jisteho "profesora" uz i stalo). Osobni pocity pri urcitem traumatizujicim zazitku prece jen neposkytuji chladny a nazaujaty pohled na vec.

  Nektere problemy, ktere se pri demostracich objevily, nemaji jednoznacne reseni. Jak se ma napr. policie chovat, kdyz se octne v situaci, kdyz jejim prislusnikum hrozi tezka zraneni a jsou ohrozeni na zivote. Ma vyklidit pole? Ma se nechat potlouct? Ma zakrocit za cenu ohrozeni zdravi demonstrujicich?

  Jine veci jsou jasnejsi. Policie tady neni od toho aby trestala na miste, ale aby pachatele zajistila. Se zajistenim je trochu problem.

  V takovychto situacich, pokud nejsou radne obrazove zdokumentovany, bude vzdy zatceny bez rizika tvrdit, ze se choval naprosto pokojne a policie pravy opak. Tak me napada, demostrace muselo natacet stovky lidi, pracuje nekdo z novinaru s jejich zabery? No zda se, ze policie postupovala podle hesla sapera Vodicky "vinej, nevinej, berte to po rade".

  P.S. Postojem Francouzu k policejnimu nasili me neprekvapuje. V jedne popularni knizce od Frolika je vysvetlovano, ze v Britanii nebo Nemecku neni problem mit agenty, ve Francii to jde tezko, nebot kdyz nekoho zatknou, zmlati ho tak, ze prozradi vse co vi.


  Vliv "komentaritidy" a "fabulatitida"na "linii listů" (Britských)

  (a příklady o "blokádě hranic" a "policejní zvůli")

  Miloš Štěpánek

  Stále soudím, že k nejhlavnějším překážkám na cestě za politickou kulturou médií v Česku (když na moment abstrahujeme od /ne/způsobů uplatňování vlivu zájmů - legitimních i nelegitimních - na "správu věcí veřejných" tedy na opravdovou politiku) patří jejich nízká profesionalita; především epidemicky rozšířené neduhy: "komentaritida" zpravodajství a "sklerotická fabulatitida" komentářů. Britské listy vypověděly takovémuto šmokovství (těžko vyhratelný) boj formou svobody slova. Svobody až příliš bezbřehé - jak míní řada kritiků i z řad jejich příznivců.

  Co dělat dál? Názory pro a proti této "linii listu" asi nebyly dostatečně proargumentovány, nebo některé záměry patří mezi tato dobrá předsevzetí, kterými je dlážděna ...atd. (Nepoužívám výraz zřejmě ani patrně tím méně očividně pro jejich etymologický kořen spojený s koukáním či díváním, protože tento názor není dokázán). Nasvědčují tomu opakované erupce sporů v souvislosti s různými atributy (jednostrannost - vyváženost) či kauzami (Klekánice). Svými troškami do mlýna se snažím asi půl roku přispívat alespoň k dílčímu rozuzlení tohoto sporu i já: v poněkud obecnější rovině: o "rezultativnosti diskuse" - v podstatě bez ohlasu.

  Dnes "prozměnu" připojuji příspěvky do mainstreamu kritiky, zaměřené na jednotlivosti, a to na dva z - podle mého názoru - prohřešků, kterých dnes proniklo do komentovaného zpravodajství BL povícero. Když jsou obecné odsudky tabu, pokusím se pouhé dva body probrat "hnidopišsky", filigránsky. Ale děsím se toho. Jsem si vědom, jak obtížné (a možná i nudné) je s každou z nich polemizovat (viz celostránkový inzerát SAZKY vůči pořadu v Klekánici). A kde je jistota, že nespáchám nějaký under- či overstatement, který kontraproduktivně vyvolá další únavné licitace, odvádějící pozornost od podstaty věci. A to je navíc pátek a "třináctého".

  Považuji za nutné ještě jednou zopakovat, že mým cílem není na příkladu dvou kraťoučkých noticek denního komentovaného zpravodajství BL (právě v pátek, třináctého).znovu otevírat diskusi o věcné stránce obou témat. Přistupoval jsem k nim výhradně z metodického hlediska předpokladů vedení kvalitního společenského diskurzu, v podmínkách tak žádoucího zveřejňování všech redakci došlých příspěvků bez výjimky, bez předběžného redakčního výběru.

  Tato linie je nesporně lákavá, zvláště vůči převážné části českých médií, které si svobodu tisku a slova vykládají jako svobodu svého posledního slova. Trvám však na tom, že bezbřehost výměny názorů nemá být samoúčelem. Česká společnost v současnosti trpí rozhádaností. V těchto dnech jsem si jinde poznamenal: Na jedné straně je otevřena přemíra otázek, na různých rovinách obecnosti, bez shody o prioritách, za značně rozháraných hodnotových měřítek. Na druhé straně nedůslednost a bezvýslednost debat umožňuje kdykoliv téměř kterýkoliv dosažený závěr zpochybnit, otázku znovu otevřít.

  Ideálem by bylo sice připustit do diskuse každý hlas, ale současně zajistit myšlenkovou disciplinu, která povede k rezultativností diskusí. Zatím se mi v BL nezdá dostatečná stávající korekce až v následujících příspěvcích - v nichž často dochází k dalšímu rozptylu pozornosti. Totéž v omezené míře platí i o poznámkách redakce za zveřejněným článkem, pokud pro pochopitelný nedostatek času dojde ke "zkratu" na straně četby and/or vyjádření stanoviska. Takové problémy by se minimalizovaly, kdyby bylo zajištěno kvalitní zpravodajství (bez "komentaritidy") a poučené komentáře (bez "sklerotické fabulatitidy).

  Mé pochybnosti o "detailistickém" přístupu k profesionálním prohřeškům médií se nerozptýlily. Neměli bychom se na ně omezovat. Zůstávám stoupencem racionálního projednání zásad (etických a jiných kodexů) a jejich "uvědomělého" uplatňování samotnými příslušníky sedmé velmoci. Lékařská komora vypracovala nový řád řešení stížností pacientů na své členy, jeho zkvalitnění a zrychlení. Co kdyby se (třeba) Syndikát novinářů také vydal tímto směrem v boji proti prohřeškům nejen etickým (rozuměj korupčním, konfliktů zájmů), ale i nedostatkům tak přízemně profesionálním, jako ve dvou rozebraných případech?

  Jedním z řešení by byl (tiskový, internetový) vznik "arbitra" rozhodčího orgánu s přirozenou autoritou, jako byl kdysi pro literární svět Šaldův Zápisník. To ovšem nelze usnést a nadekretovat. Mám pocit, že se tímto směrem (s postupným vymezováním působnosti) ubírá nová Louč. Na takovou roli na specifickém poli novinářské etiky aspirují Britské listy a stále ještě mají šanci ji získat. Vlastní prohřešky proti profesionalitě ji však podkopávají.

  Miloš Štěpánek

  Ilustrace neprofesionalit - viz O rakouské blokádě hranicO policejním násilí

  O rakouské blokádě hranic

  (příklad č. 1 k úvaze o Linii - Britských - listů)

  "Komentaritida" ve zprávě

  Člověk nemusí být zrovna pravidelný čtenář Britských listů (které sledují činnost veřejné ČT ostrým zrakem), aby měl závažné pochybnosti o kvalitě zpravodajské a publicistické činnosti ČT. Nicméně hned v první položce vychází komentované zpravodajství BL nekriticky právě z tohoto pramene.

  1. Bez zpochybňujícího "prý" se zde z ČT cituje, že ministr Gross "Naléhal na rakouského ministra vnitra, aby použil policejní jednotky proti pokojným ANTIjaderným demonstrantům. (tučné písmo u zpochybněného obratu MŠ) I kancléř Schűssel tvrdil z naší obrazovky, že se násilí prý dožadoval i premiér Zeman. Odkud se bere víra v opodstatněnost těchto tvrzení, pokud nejsou potvrzena či alespoň konfrontována s druhým pramenem? S písničkou S+Š "chybí mi ta jistota, že je to ta, nebo ta". Zápisy z mezinárodních jednání za zavřenými dveřmi se obvykle nezveřejňují. Citaci našich politiků stejné zprávy nepřinesly.
  2. Komentované zpravodajství BL obdobně bez zaváhání přijalo za bernou minci tvrzení, že Odpovědí mu bylo konstatování, že Rakousko neomezí ani trochu právo rakouských občanů na shromažďování a projevení názoru. V daném kontextu se tu (bez důkazu) podporuje dojem, že (na rozdíl od rakouských) představitelé ČR omezovat svobodu projevu a názoru chtějí. Ani slovo o tom, že s rakouské strany zdaleka nejde jen o spontánní projevy občanů (dovolím si dodat "údajně") vystrašených atomem, ale zejména o podporu činitelů samosprávy, spolkových zemí i centrální vlády, o čemž citovaná rakouská "odpověď" pomlčela. Naneštěstí si pamatuji podobnou odpověď vlády ČSR Itálii někdy z let 1946-7, když jsem jako středoškolák demonstroval před pražských zastupitelstvím za připojení Terstu k Jugoslávii.

  Pro demokracii je extrémně důležité dodržování procedur. To platí i pro kontrolu atomových zařízení (i toho výzkumného, které pracuje v samotné Vídni). Protože EU svoji specifickou atomovou instituci nemá, platí na celém světě autorita Mezinárodní atomové agentury, která má své sídlo opravdu náhodou rovněž ve Vídni. Nejsou tedy rakouská prohlášení pokřik o "nedostatku informací" poněkud pokrytecká.

  (Zde poruším svůj slib, neotevírat v komentáři další témata, ale v tomto případě se nemohu udržet. Této vládě se nekonsistentně vytýká, že jednání s Rakouskem zanedbala ze servility k EU, když ostatní "předvstupní" státy Visegradské skupiny bojkot Rakouska nepřistoupily. A současně se jí nepřestává vytýkat, že při přípravě ukončení bombardování Jugoslávie projevila s Řeckem nemístnou iniciativu. Jak zní to přísloví o psovi a holi?)

  "Fabulatitida" v komentáří

  je opravdu snad očividná, protože nic z níže citovaného nevyplývá z výše uvedeného (nekvalitního) zpravodajského základu. Proč diplomatickému diletantovi Grossovi musejí udílet lekce z demokracie zrovna rakouská černohnědá koalice xenofobních Svobodných a lidovců ústy rakouského ministra vnitra? Tedy oni nemusejí, ale možná se jim toho zachtělo. Komentátor si toto třeba myslí, ale dokázat se mu to nepodařilo. Není to pro Českou republiku ostuda? Není, je top spíše ostuda předpojatého komnentátora. A není to absurdní? Pokusil jsem se dokázat, že absurdní je komentář. (ŠOK). Pokud to není autorova zkratka, pak tento materiál v elitních Britských listech šokem pro mne je.

  Miloš Štěpánek

  Premiér (prý) PLNĚ podpořil zásah policie

  (příklad č. 1 k úvaze o Linii - Britských - listů)

  V pátečním (13. 10) komentovaném zpravodajství BL je pod nadpisem (který uvádím zkráceně) materiál odlišného obsahu. Věřím, že nešlo o snahu vyrovnat rekord Lidových novin zaregistrovaný v premiérově sobotním (odmítnutém?) návrhu "konce války s novináři". (LN nad informací o premiérově snaze udržet Motejla v křesle ministra spravedlnosti umístily právě opačný nadpis). Bez velké píle lze nejen v LN najít takových případů přehršle. V pondělní celostránkové facsimilní replice se za svůj lapsus nejen neomluvily, ale nenalezly lepší výmluvu, než že "tenkrát nebyly ve škole" (pardón: na tiskové konferenci). Sebereflexe Britských listů ovšem bývá jiného ražení.

  Svoje názory na (des)informace o finančním festivalu a jeho reflexi typu "kam vítr tam plášť" jsem v BL zveřejnil. Nevracím se k jejich podstatě, ale prezentuji výhradně sekundérní analýzu způsobu jejich zpravodajského a komentátorského pokrytí. Povšimněme si, že z prvních stránek a prime-timu zmizela samotná jednání MMF a SB, většina doprovodných akcí i větší část průběhu demonstrací. Celkovým hodnocením se již sotva kdo zabývá. Aniž podceňuji význam investigativního zjišťování osudu zajištěných v policejních celách a půlhodinového rozbíjení výloh v centru města, soudím že ani úvahám o vyváženosti obrazu celé akce se nelze vyhnout.

  A z tohoto hlediska se zamýšlím jak BL prezentovaly přijetí policistů premiérem a policejním prezidentem.

  a) Přečtěme si nejprve společně "sine ira et studio" reportování o oficiálním stanovisku k (nepřípustnému) chování policistů vůči zadrženým se zvláštní pozorností k zvýrazněným slovům.

  Ke stížnostem na brutalitu policie na služebnách řekl policejní prezident, že evidují 60 podání, která si stěžují na postup policie. Označil je za nejasná, nekonkrétní a zprostředkovaná. "Nemohu vyloučit nějaké individuální excesy," řekl Kolář, odmítl ale, že by policisté na služebnách systematicky v chování vůči zadrženým porušovali zákony. Policejní ředitel to říkal v přítomnosti premiéra, a je si jistě vědom, že v polistopadovém období dlouhotrvající odpor veřejnosti k jakýmkoli mocenským orgánům nevedl do řad policistů jen samé andílky, tabulková místa pomáhá naplnit teprve v posledních dvou letech rostoucí nezaměstnanost.

  Opravdu si někdo proti této faktografii protestuje. Opravdu si myslí, že s přihlédnutím k normám diplomatického a i parlamentního způsobu vyjadřování je v nadpisu obrat "PLNĚ podpořil" oprávněný? Může nějaký odpovědný politik být vůči "celému bezpečnostnímu sboru" kritičtější? Konečně zraněných mezi policisty nebylo zanedbatelně a že by je opravdu mělo na svědomí jen špatné velení?.

  b) Zbývá tedy posoudit, zda se v obratu "PLNĚ podpořil" epiteton hodí na vágní spekulace o bretšnajdrování. Není pochyb o oprávněnosti zprávy, že premiér (a již dříve ministr vnitra) Odmítl "dezinformační kampaň" obviňující policii, že mezi demonstrující odpůrce MMF a SB nasadila své provokatéry, kteří v centru Prahy ničili výlohy obchodů.

  Komentář BL se omezuje na zvýrazněné jedno slovíčko. Jde prý o záměrnou diskreditaci policie. Nemá-li jít o projev "fabulatitidy", bylo by třeba přesvědčivě ujasnit motiv policejního velení k provokování protestujících k nepřístojnostem, zájem policie na škodách na majetku. Ten se pokud vím nikdo nepokusil ani naznačit. Vedl se naopak politikářský spor o to, zda policie "kvůli vepřovým hodům na výstavišti" "nechala centrum napospas" celou hodinu nebo jen tři čtvrtě.

  Co by provokace mohla přinést? Čistě fabuluji: jen otřesení posic policie, ministra vnitra, vlády. Opravdu jsou v policii síly, které chtějí takovou destabilizaci mocenských složek, o které se zjara vedl spor mezi ústavními činiteli?  Poznámka TP: Nejsem původcem ani prvního, ani druhého exemplifikovaného prohřešku, nicméně podotýkám, že v druhém případě jde o pláč na nesprávném hrobě: obě navzájem si protiřečící formulace zprostředkovala ČTK, a domnívám se, že bylo správné agenturní zprávu převzít v této podobě, protože jen tak získá čtenář úplnou informaci.


  Kritizujeme vážné problémy České televize Brno

  Stanovisko mediální skupiny iniciativy "Brno na přelomu století" k situaci v ČT Brno

  (Zpracováno pro Radu ČT a pro generálního ředitele ČT.)

  (Kontaktní adresa: Zdeněk Plachý.

  Celkový stav ČT Brno hodnotí mluvčí iniciativy a zástupci její mediální skupiny, po více než půl roce intenzivního zkoumání a mapování, jako výrazně znepokojivý a v mnoha ohledech alarmující. Problémy nachází zejména v dramaturgii literárně - dramatických pořadů, publicistiky a dokumentaristiky a nízké profesionální úrovni zpravodajství. Na iniciativu se rovněž obrátili bývalí i současní zaměstnanci ČT Brno s podněty upozorňujícími na možné nedostatky jak v řízení studia tak i jeho hospodaření.

  1. Dramaturgie

  Přestože televizní studio Brno funguje jako relativně samostatná správní a dramaturgická jednotka, která si může svobodně zvolit své programové priority, nemá vlastní výraznou dramaturgickou koncepci. Jádro programové nabídky ČT Brno tvoří již celou řadu let stále dokola nasazované soutěžní pořady jako např. "AZ - kvíz" a "Pyramida". Tyto cykly měly svůj smysl v době vzniku, dnes mají již dávno za zenitem. Místo hledání nových neotřelých námětů v této oblasti (jestliže se již zdejší televizní studio tomuto typu pořadů tolik věnuje), nasazuje letos ČT Brno svůj pokus o "inovaci" v podobě naivně moralizujícího a pokleslého seriálu, "Barvál", připomínajícího svým stylem normalizační "Vlaštovky".

  Dalším typem pořadů, jimiž na sebe ČT Brno již řadu let upozorňuje, jsou odbornou kritikou i kulturní veřejností povětšinou negativně přijímané detektivní seriály (Detektiv Tomsa, Hříšní lidé města brněnského). Tyto pořady patří přitom k nejnákladnějším projektům České televize a jako takové by měly být předmětem co nejotevřenější a nejkritičtější diskuse. Z těchto evidentních a mnohaletých uměleckých neúspěchů, ředitelem brněnského studia však paradoxně označovaných za tzv. "tutovky", zde po celá léta nikdo nevyvodil žádnou odpovědnost. Místo toho je navrhován do programového schématu příštího roku další detektivní seriál, tentokrát "z lázeňského prostředí". Soudíme, a nejsme sami, že jeho "Hříšní lidé města brněnského" jsou od dramaturgie, přes scénář, herecké výkony, až po režii, naprosto nezvládnutým pořadem. Jde sice o brněnskou ostudu, ale škodu celé ČT. A právě v tomto kontextu o to víc zdůrazňujeme, že je třeba si uvědomit, kolika pozoruhodnými literárně-dramatickými náměty tradiční i současná moravská literatura disponuje. Ale nejen to: je třeba přirozeně začít kontaktovat i mladé autory. K tomu je však zapotřebí mnohem více odvahy, námahy i odpovědnosti, což od současné dramaturgie literárně - dramatických formátů v Brně rozhodně nelze očekávat.

  Po letech opakovaného nasazování se vyčerpaly i zpočátku přínosné publicistické pořady, jejichž nynější kvalita a mediální zajímavost rozhodně nevykazuje vzestupnou tendenci. Vzhledem k tomu, že se brněnské vedení odvolává na nevstřícnost dramaturgické rady ČT vůči pořadům, navrhovaným ČT Brno, bylo by, v rámci objektivity, vhodné zjistit, zda-li existují připomínky k připravovanému schématu z hlediska dramaturgické priority brněnského studia.

  Na neodpovědné vedení v oblasti dramaturgie v ČT Brno upozorňují i současní pracovníci studia. Jejich připomínky by se daly shrnout do následujících bodů:

  1/ Nepochopitelné je dlouhodobé obsazení hlavních dramaturgických pravomocí ředitelem studia - Zdeňkem Drahošem. Vzniká tak systémově chybný dramaturgický režim, který se projevuje neprofesionálností, nahodilostí, neprůhledností (bez zřetelně deklarovaných kritérií) a v neposlední řadě nevkusem.

  2/ Svévolným neakceptováním námětů bez udání jakéhokoliv vysvětlení. Vedení studia se bojí společensky závažných námětů, které by mohly vyvolat zdání nevůle politiků nebo otevřít skutečně bolavá témata současnosti. Důkazem je likvidace cyklu Česká klišé jednou větou bez dialogu s autory. Programová rada v Praze dala naopak jednoznačně za pravdu tvůrcům cyklu (Přemysl Rut a Břetislav Rychlík), ocenila originalitu námětu a zařadila cyklus znovu do schématu. Nepohodlné (tj. aktivní a kvalitní) náměty a jejich autory se vedení ČT Brno snaží diskreditovat a někdy i přímo ze studia vyštvat ( lze doložit porušování elementárních zásad pracovně - právních vztahů samotným ředitelem studia Zdeňkem Drahošem mimo půdu ČT).

  3/ Vedení studia svoje dramaturgická rozhodnutí nekonzultuje s předkladateli projektů - - ani s autory, ani s příslušnými dramaturgy. Na půdě brněnské televize se jednoduše nediskutuje o smyslu navržených námětů. Takovéto arogantní a pro autory ponižující mrhání lidským tvůrčím potenciálem pověsti brněnskému studiu ČT rovněž neprospívá.

  4/ Špatná personální práce promítající se v nadměrné fluktuaci mladých talentovaných tvůrců. Měřítkem hodnocení práce tvůrčího člověka pak samozřejmě není výsledek jeho práce, ale pouze jeho devótnost k vedení studia.

  5/ O dalším osudu zajímavých tvůrčích návrhů z Brna, které neprojdou sítem tajného schvalovacího režimu ředitele studia, se již nikdo nedoví.

  Shrnutí

  V nabídce ČT Brno chybí více odvážných dokumentů, intelektuálně náročnější projekty a hraná tvorba, které by soustavně reflektovaly kulturní hodnoty moravských regionů s obecnější platností. Takovýto typ pořadů by měl rovněž vytvářet důstojné tvůrčí příležitost pro zdejší talentované osobnosti.

  Po jednáních s managementem v Praze i Brně jsme dospěli k závěru, že odpovědnost za současný stav ČT Brno nese ve velké míře právě současné vedení ČT Brno.

  2. Problematické tvůrčí skupiny

  A/ O doslova kritické situaci v redakci zpravodajství v ČT Brno svědčí přiložený dokument. ( příloha: Zpravodajství)

  Z dokumentu vyplývá, že tato redakce má nečitelnou editoriální politiku, což se mj. projevuje v porušování objektivity a vyváženosti zpravodajství. Otázkou je, zda dokonce nedochází k uplatňování skryté reklamy. B/ Za zcela nevyhovující a tristní lze považovat situaci ve tvůrčí skupině Levová - Souchop. Tato skupina má nezanedbatelný podíl na nedobré pověsti brněnského studia. Slabé detektivní seriály, režírované normalizačními režiséry (Jiří Sequens - autor seriálu Třicet případů majora Zemana, Václav Matějka apod.). Neochota a neschopnost navázat soustavnější kontakt s  kulturní obcí, která je právě v Brně neobyčejně silně zastoupená, to jsou hlavní charakteristiky produkce této tvůrčí skupiny.

  C/ Celá řada závažných a alarmujících problémů se objevuje i v redakci publicistiky a dokumentaristiky.

  Iniciativa byla upozorněna na to, že přestože se na každém kroku apeluje na maximální šetrnost, uskutečňuje se nákladné a neodůvodněné natáčení v zahraničí. Přičemž výsledky z těchto cest jsou přinejmenším sporné. Jakým přínosem byly letošní výjezdy do Mexika, Sicílie, Německa, Polska, několikrát do Rakouska, v nedávné době USA, Thajska, několikrát do Francie, Portugalska, Izraele? Neobvyklá je i praxe vedoucího skupiny - producenta Karla Fuksy, který sám režíruje desítky pořadů ročně, což nedělá žádný producent v celé ČT. Je-li tomu tak, zůstává otázkou kolik času zbývá na aktivní vedení skupiny, její vyprofilování a komunikaci uvnitř ní?

  3) Hospodaření

  Kreditu brněnského studia rozhodně neprospívají pochybnosti zaměstnanců o korektnosti hospodaření (viz příloha Hospodaření). Byli bychom upřímně rádi, kdyby se většina z našich podnětů k přešetření hospodaření v ČT Brno ukázala jako neodůvodněná. Nechceme se však v demokratické společnosti vzdát práva upozornit na jakýkoli společenský nešvar.

  Shrneme-li výše uvedené argumenty můžeme konstatovat, že klíčovým problémem ČT Brno je jeho systémové fungování.

  Nazvěme problém pracovně "provinčním" syndromem: managmentu chybí ekvivalent místní dozorčí rady, který by včas zabrzdil projevy klientelismu, rodinkaření a "privatizace" média veřejné služby.

  Všechny naše podněty by měli směřovat k iniciování široké diskuse mezi kulturní obcí o dramaturgickém profilu a směřování ČT Brno.

  Za iniciativu Brno na přelomu století - mluvčí:

  Martin Dohnal, Jan Šabata, Zdenek Plachý a Miroslav Balaštík

  V Brně dne 16. 10. 2000


  Krádeže

  Ivan Hoffman, Radiožurnál

  Důkazem toho, že se mezi námi pohybují lidé nevšedně originální jsou na jedné straně například respektovaní držitelé Nobelových cen, na straně druhé zloději.

  Trojice lupičů včera obrala dva švýcarské kurýry o dvě stě dvacet tisíc dolarů tak, že předstírali, že patří k policistům, kteří poblíž místa loupeže dohlíželi na bezpečí britské královny.

  Zloději si na džíp se zásilkou valut pro Milánské banky počkali v tmavé Alfě Romeo, která jako by z oka vypadla vozům, kterými jezdí italští policisté.

  Než se kurýři vzpamatovali Alfa s blikající houkačkou byla pryč i s dolary. V tomto případě spočívá originalita zlodějů ve způsobu, kterým kradli. Jindy překvapí předmět krádeže.

  Společnosti Ostravské vodovody a kanalizace byla v noci na středu ukradena voda. Údajně pět a půl miliónu litrů. Neznámý pachatel jednoduše pitnou vodou naplnil rybník. Stačilo mu k tomu povolit ventil výpusti kalníku. Vodohospodářům bylo vše jasné, když při hledání příčiny zvýšeného odběru v jednom z potrubních převaděčů spatřili zmíněný rybník nápadný pozoruhodně čistou vodou. Odhadli, že cena rybníku přes noc stoupla o sto tisíc korun.

  Zmíněné příběhy určitě nejsou hlavní zprávou dne, tou se u nás stala dohoda dvou nejsilnějších stran o státním rozpočtu. Podle představitele strany vládní nám domluvený rozpočet zajistí hospodářstký růst, podle představitele partnerské strany opoziční to ale není rozpočet geniální. Ani být nemůže.

  S financemi je tomu v tomto případě jako s tou ukradenou vodou. Víme, kde je hledat. Co se občanům odčerpá na daních, objeví se v rozpočtových výdajích. Budeme mít své peníze ve státní kase jako na dlani. Jako vodohospodáři ten rybník, ve kterém se záhy začnou prohánět kapři a štiky. Ve státním rozpočtu pak státní úředníci - jako ryby ve vodě.

  Vysílá se v pátek 20. října 2000


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|