pátek 29. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká televize:
 • Novináři z České televize: Pár otázek pro ráno po kocovině (Jaroslav Plesl)
 • "Velké překvapení a neklid" Petra Nečase aneb s křížkem po funuse (Štěpán Kotrba)
 • Právní hledisko: Podle judikatury Evropského soudu pro lidská práva "zhovadilost" zákona nedává právo na beztrestnost (Jaroslav Štemberk)
 • Otevřený dopis panu L. Vaculíkovi: Nedělejme z lidí bezhlavé stádo (Vojtěch Fatka)
 • Jak Antonín Dekoj organizoval v ČT vzbouření (zaměstnanec ČT)
 • Vyjednávejte! Jestli se nepřestanete pubertálně handrkovat, jste odepsaní všichni! (Ondřej Hausenblas)
 • Václavu Havlovi: žádná "poválečná ústava" v roce 1948 neexistovala (Karel Wichs)
 • Česká televize se stala terčem politického boje (Tomáš Doležal)
 • Zákon o České televizi je nedostatečně propracovaný (Beáta Struharová)
 • Radě ČT: Kvapně zvoleného ředitele jste předhodili podrážděné veřejnosti jako kus masa (Martin Vadas)
 • Nezávislost České televize aneb politici ve velíně ČT (Roman Honc)
 • O etice: pane Čulíku, vy že jste novinář? (Jan Schejbal)
 • Podle činů poznáte je... (Martin Stín)
 • O kamarádšoftských srozuměních v podniku (Miloslav Poul)
 • ČT se stala politickým kolbištěm (Otakar Kosek)
 • K dodržování zákona musí existovat společenský konsensus (Ludvík Vavřina)
 • Politici proti novinářům (D. Maxera)
 • Co znamená podpis politického grémia ČSSD? Nic. Zase se jednou zviditelňovali neviditelní a z nemocných se dělali mocní (Štěpán Kotrba)
 • Brněnská výzva: Neuznáváme Jiřího Hodače ani Radu České televize
 • Z Fóra Britských listů: ČT umírá (Jiřina Fuchsová) AKTUALIZACE PÁTEK 11.30:
 • Pane Čulíku, proč lžete? (přepis Muchkova rozhovoru ve vzbouřenecké Jednadvacítce) (zaslal s komentářem Ondřej Nosek)
 • Situace se vyhrocuje (Petr Jánský)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Plně podporuji názory Jaroslava Plesla

  Podle judikatury Evropského soudu pro lidská práva "zhovadilost" zákona nedává právo na beztrestnost

  Jaroslav Štemberk

  (Jaroslav Štemberk je právník.)

  Plně podporuji v předchozích vydáních Britských listů zveřejněné názory Jaroslava Plesla, (zdezde), neboť jedním ze základních principů demokracie je uznávání povinnosti dodržovat zákony, naproti čemuž bolševici zastávali tezi, že "revoluční vědomí dělnické třídy je nad zákonem".

  K tomu stojí za to uvést rozsudek Evropského soudu pro lidská práva z 8. 7. 1999 ve věci Bascaya a Ok(uoglu versus Turecko (pramen: A. Hubálková, Bulletin advokacie, zvl. číslo říjen 2000, str. 111-112) .

  Stěžovatelé - autor knihy Bascaya (novinář a univerzitní učitel) a nakladatel Ok(uoglu se v této věci domáhali odškodnění za odsouzení podle ustanovení tureckého zákona o boji proti terorismu - čl. 8 - šíření propagandy proti nedělitelnosti státu - za vydání knihy, ve které autor mimo jiné uváděl argumenty pro uznání Kurdů za svébytný národ. Autor byl odsouzen ke dvěma letům odnětí svobody, nakladatel k šesti měsícům odnětí svobody, každý z nich k pokutě 50 milionů tureckých lir a náklad knihy byl zkonfiskován (autor byl navíc na základě odsouzení zbaven titulu docenta a vyloučen z ankarské univerzity). Zákon, podle kterého byli odsouzeni, byl později pro rozpor s mezinárodními smlouvami o lidských právech, ke kterým Turecko přistoupilo, revidován tak, že podle nového znění by jejich jednání již bylo beztrestné. Turečtí zákonodárci však nepřiznali nárok na rehabilitaci osobám, které byly odsouzeny podle původního znění a trest už byl na nich vykonán.

  Evropský soud zaujal stanovisko, že stěžovatelé si byli vědomi toho, že šíření názorů, které podporují kurdský separatismus, je v Turecku zákonem zakázáno a je trestné, přičemž interpretace zákona tureckým soudem pro bezpečnost státu v jejich případě nevybočila z jeho mezí tak, že by to bylo možno považovat za nepřípustné rozšiřování trestní odpovědnosti nad zákonem stanovený rámec a obvyklou soudní praxi. To, že zákon omezuje základní práva a svobody více, než je mezinárodním právem považováno za přípustné, nezakládá právo občanů tento zákon beztrestně porušovat. Jestliže stěžovatelům právo na rehabilitaci nebylo přiznáno tureckým právem, nemůže jim ho přiznat ani Evropský soud. Proto byla jejich stížnost zamítnuta.

  Poznámka JČ: Vyplývá z toho, zdá se mi, že pokud chce někdo měnit špatné zákony občanskou neposlušností, musí počítat s tím, že za změnu zákona bude muset přinést osobní oběť.

  Poznámka TP: Být na místě vzbouřenců, začal bych příslušnou judikaturu urychleně studovat: vedení televize na ně podalo trestní oznámení pro podezření ze spáchání tří trestných činů, přičemž nejméně v jednom případě (§ 249 TZ - neoprávněné užívání cizí věci) je podezření zřejmě důvodné. A protože došlo ke značné škodě, uplatní se trestní sazba podle druhého odstavce, tj. až tři roky vězení. Squatting je nebezpečný koníček a zvolíme-li k němu nevhodné místo, mohli bychom splakat nad výdělkem...  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|