pátek 29. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká televize:
 • Novináři z České televize: Pár otázek pro ráno po kocovině (Jaroslav Plesl)
 • "Velké překvapení a neklid" Petra Nečase aneb s křížkem po funuse (Štěpán Kotrba)
 • Právní hledisko: Podle judikatury Evropského soudu pro lidská práva "zhovadilost" zákona nedává právo na beztrestnost (Jaroslav Štemberk)
 • Otevřený dopis panu L. Vaculíkovi: Nedělejme z lidí bezhlavé stádo (Vojtěch Fatka)
 • Jak Antonín Dekoj organizoval v ČT vzbouření (zaměstnanec ČT)
 • Vyjednávejte! Jestli se nepřestanete pubertálně handrkovat, jste odepsaní všichni! (Ondřej Hausenblas)
 • Václavu Havlovi: žádná "poválečná ústava" v roce 1948 neexistovala (Karel Wichs)
 • Česká televize se stala terčem politického boje (Tomáš Doležal)
 • Zákon o České televizi je nedostatečně propracovaný (Beáta Struharová)
 • Radě ČT: Kvapně zvoleného ředitele jste předhodili podrážděné veřejnosti jako kus masa (Martin Vadas)
 • Nezávislost České televize aneb politici ve velíně ČT (Roman Honc)
 • O etice: pane Čulíku, vy že jste novinář? (Jan Schejbal)
 • Podle činů poznáte je... (Martin Stín)
 • O kamarádšoftských srozuměních v podniku (Miloslav Poul)
 • ČT se stala politickým kolbištěm (Otakar Kosek)
 • K dodržování zákona musí existovat společenský konsensus (Ludvík Vavřina)
 • Politici proti novinářům (D. Maxera)
 • Co znamená podpis politického grémia ČSSD? Nic. Zase se jednou zviditelňovali neviditelní a z nemocných se dělali mocní (Štěpán Kotrba)
 • Brněnská výzva: Neuznáváme Jiřího Hodače ani Radu České televize
 • Z Fóra Britských listů: ČT umírá (Jiřina Fuchsová) AKTUALIZACE PÁTEK 11.30:
 • Pane Čulíku, proč lžete? (přepis Muchkova rozhovoru ve vzbouřenecké Jednadvacítce) (zaslal s komentářem Ondřej Nosek)
 • Situace se vyhrocuje (Petr Jánský)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Pane Čulíku, proč lžete?

  Ondřej Nosek

  Pane Čulík, proč na stránkách BL přímo lžete? Zprávy, které uvádíte poskytl ČTK P. Štepánek z RRTV a neuvedl, že se nejedná o výstup rady, ale o jeho vlastní názor. Předseda RRTV musel tuto zprávu dementovat a opravu zveřejnila i ČTK. To ale Vy přece musíte vědět! Stejně je tomu i s údajným napadením paní Bobošíkové - nic takového se nestalo a nepravdivou zprávu poskytla ČTK sama paní Bobošíková. I tato zpráva byla dementována jak z ČT (její odchod je natočen) tak z Policie ČR. Vy, který chcete poukazovat na nevyváženost se uchylujete k přímým lžím???

  Ondřej Nosek Poznámka JČ: Pro srovnání s výroky pana Muchky: Zde je plné znění tiskového prohlášení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

  Zpráva o výsledku jednání Rady pro rozhlas a TV byla klamná

  Přepis rozhovoru

  Pane předsedo, jak tedy rozumět tomu šalamounskému rozhodnutí Rady rozhlasového a televizního vysílání, kdo proušil zákon?

  Jestli dovolíte, já bych nejdříve reagoval na něco jiného, zaznělo naprosto něco, nad čím zůstává rozum stát. Pan Hodač nejednal s Radou, pan Hodač nebyl na jednání rady pozván, vím pouze o tom, že pan Hodač přijel do objektu Rady, ale ona s ním odmítla jednat, protože buď to se mohlo jednat s panem Hodačem plus se zástupci řekněme z druhé strany nebo vůbec, ale v té chvíli nebyl důvod, čili jestli pan Hodač se vyjádřil v tom smyslu, jak se vyjádřil vám, že vlastně vám nechce říct, on s námi nejednal, respektive my jsme ho nepřijali. Asi tolik. A teď ještě k jedné věci - já mám před sebou titulek, kde čtu, že Rada rozhodla, že vysílání těch kteří odmítají autoritu ČT není legální. Není to pravda a zítra budu žádat pana Hodače o tiskovou opravu a o tiskovou opravu ještě v dalších věcech. Ale to by bylo na delší rozhovor.

  Takže jak tedy máme rozumět tomu rozhodnutí, kdo porušil zákon? Je to velmi zmatené.

  Prosím vás, Rada, jestli dovolíte, Rada nerozhodla, Rada rozhodla pouze v jedné věci a to v té, že ve smyslu §. 20 zákona o vysílání - okamžitě, protože zjistila porušování zákona ze strany České televize, tím, že nevysílá, ale pouští tam zhruba 24 hodinový titulek, ať zjedná okamžitě nápravu a zahájí neprodleně vysílání na obou programech. O tom ta Rada rozhodla. V tomto smyslu byla také televize uvědoměna ještě před naší tiskovou konferencí. To je jediné, co Rada rozhodla. Jinak pokračuje stále správní řízení otevřené s Českou televizí, kde bude dál jednáno o tom, co Rada ve svém tiskovém prohlášení konstatovala. Takže to se nejedná o šalamounské rozhodnutí, ale konstatování.

  Já se tedy zeptám naprosto konkrétně teď vysíláme 21 v níž vystupujete. Vysíláme ji ilegálně nebo legálně?

  Prosím vás, já potřebuji dostat dokument, kdo v tuto chvíli podle interních směrnic České televize odpovídá za vysílání České televize.

  Dá se tomu rozumět tak, tomu co všechno říkáte, že zprávy pana Hodače byly legální, ale vysílání toho černého quantellu už nikoliv?

  Já bych neříkal, že zprávy pana Hodače. Vy přece máte svoje interní předpisy, kdo je k čemu oprávněn a kdo je co povinnen konat. My všechny tyto dokumenty ještě nemáme shromážděny, proto jsme dali vyjádření, že legální vysílání je to, které prostě autorizuje vedení České televize, ale nikoliv, to co se objevilo k mému zděšení ve zprávě ČTK, kde byla formulace - nové vedení České televize. Vedení České televize je pojem, který asi vy znáte.

  Vy jste na jednu stranu konstatovali podle těch agenturních zpráv, že za legální lze považovat pouze zprávy kontrolované vedením. Ve druhé větě ale říkáte, že došlo k porušení zákona, protože vedení kontrolu nad vysíláním nemělo, ono je to skutečně velmi zmatené.

  No já připouštím, že jaksi ta dikce zákona je velmi složitá, ale já myslím, že konstatování toho, že provozovatel vysílání porušil zákon s tím, že neměl kontrolu nad vysíláním, je velmi vážná věc a v této věci ještě nebylo rozhodnuto, jak Rada s tímto konstatováním naloží. Jak rozhodne.

  Takže zatím tedy platí, že jste nerozhodli o tom, jestli porušili zákon původní právoplatní zaměstnanci, tedy podle našeho stanoviska, nebo jestli tento zákon porušilo nové vedení.

  Přesně tak. K rozhodnutí dosud nedošlo, správní řízení probíhá. My jsme jednoznačně rozhodli pouze to, že to co začalo včera v 19.15 je přímo flagrantní porušení zákona, požádali jsme, což nám zákon ukládá, aby provozovatel okamžitě zjednal nápravu. Což se podle mého názoru nestalo v úplném rozsahu, takže o tom budu s panem Hodačem nebo respektive někdo bude dále s vedením televize jednat.

  Vysílání vypnul pan Hodač. Znamená to, že se dopustil nezákonného jednání?

  Musíme prozkoumat, jak to vypadá se smluvními vztahy mezi panem Hodačem, jak jste teď označila - s tím kdo vypnul vysílání, a tím, komu tento rozkaz byl předán. To znamená na straně Radiokomunikací. A na to vám v tuto chvíli neumím dát jednoznačnou odpověď.

  Vy jste dnes odmítl, aby vaše Rada fungovala jako arbitr v nynějším sporu kolem České televize. Proč, jak jste to myslel?

  Pozor, to není odmítnutí. Tady došlo totiž k jedné věci, já po panu Hodačovi budu chtít velice tvrdě tiskovou opravu, nebo respektive omluvu za to, co provedl včera, že ten titulek, který běžel skoro celých 24 hodin uvedl v omyl 8 miliónů obyvatel tohoto státu, kdy naše Rada byla označena jako orgán, který je kompetentní tady vystupovat jako arbitr. Není to pravda. Pan Hodač toto musel vědět, čili nevím, jak to mám v tuto chvíli hodnotit. RRTV má přísně stanovené mantinely, které jsou dány zákonem o vysílání, zákonem o radě a správním řádem a v tomto smyslu jsem také informoval parlamentní výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. O to se asi jedná. Čili pan Hodač tady vytvořil představu, že konečně je to tam, kde to má být, že tady je ten pravý orgán, který to rozhodne. Není tomu tak. Rada nemá co potvrzovat legalitu nebo nelegalitu pana Hodače od toho je malá rada, tedy Rada České televize.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|