pátek 29. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká televize:
 • Novináři z České televize: Pár otázek pro ráno po kocovině (Jaroslav Plesl)
 • "Velké překvapení a neklid" Petra Nečase aneb s křížkem po funuse (Štěpán Kotrba)
 • Právní hledisko: Podle judikatury Evropského soudu pro lidská práva "zhovadilost" zákona nedává právo na beztrestnost (Jaroslav Štemberk)
 • Otevřený dopis panu L. Vaculíkovi: Nedělejme z lidí bezhlavé stádo (Vojtěch Fatka)
 • Jak Antonín Dekoj organizoval v ČT vzbouření (zaměstnanec ČT)
 • Vyjednávejte! Jestli se nepřestanete pubertálně handrkovat, jste odepsaní všichni! (Ondřej Hausenblas)
 • Václavu Havlovi: žádná "poválečná ústava" v roce 1948 neexistovala (Karel Wichs)
 • Česká televize se stala terčem politického boje (Tomáš Doležal)
 • Zákon o České televizi je nedostatečně propracovaný (Beáta Struharová)
 • Radě ČT: Kvapně zvoleného ředitele jste předhodili podrážděné veřejnosti jako kus masa (Martin Vadas)
 • Nezávislost České televize aneb politici ve velíně ČT (Roman Honc)
 • O etice: pane Čulíku, vy že jste novinář? (Jan Schejbal)
 • Podle činů poznáte je... (Martin Stín)
 • O kamarádšoftských srozuměních v podniku (Miloslav Poul)
 • ČT se stala politickým kolbištěm (Otakar Kosek)
 • K dodržování zákona musí existovat společenský konsensus (Ludvík Vavřina)
 • Politici proti novinářům (D. Maxera)
 • Co znamená podpis politického grémia ČSSD? Nic. Zase se jednou zviditelňovali neviditelní a z nemocných se dělali mocní (Štěpán Kotrba)
 • Brněnská výzva: Neuznáváme Jiřího Hodače ani Radu České televize
 • Z Fóra Britských listů: ČT umírá (Jiřina Fuchsová) AKTUALIZACE PÁTEK 11.30:
 • Pane Čulíku, proč lžete? (přepis Muchkova rozhovoru ve vzbouřenecké Jednadvacítce) (zaslal s komentářem Ondřej Nosek)
 • Situace se vyhrocuje (Petr Jánský)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Brněnská výzva:

  Neuznáváme Jiřího Hodače ani Radu České televize

  Prohlášení zástupců kulturního, společenského a občanského života v Brně - ČT- Věc veřejná

  My níže podepsaní zástupci kulturního, společenského a občanského života v Brně dle vlastního přesvědčení nepovažujeme současnou Radu České televize vzhledem k její neodbornosti a přímému propojení na stranické sekretariáty za  k o m p e t e n t n í při svém rozhodování a žádáme její rezignaci. Členové Rady České televize dle zákona "nesmějí mít funkce v politických stranách nebo politických hnutích" a nesmějí působit v jejich prospěch, a  právě proto lze zpochybnit legitimitu této instituce. Tato zřejmá propojení jsou otevřeným útokem na základní principy demokratické společnosti a tím i zaručení prosazování svobody slova a projevu.

  Současně n e u z n á v á m e unáhlenou volbu nového generálního ředitele veřejnoprávní České televize pana Jiřího HODAČE a  žádáme jeho rezignaci, která by přispěla ke snížení eskalace napětí uvnitř ČT.

  Protestujeme proti současnému účelovému propouštění některých zaměstnanců ČT.

  Důrazně odmítáme tvrzení, že jsme ve svém prohlášení vedeni osobními mocenskými nebo finančními zájmy. Nechceme být prezentováni jako "část veřejnosti odmítající respektovat platné zákony". Proto se jednoznačně distancujeme od jednostranných účelových prohlášení některých skupin z Brna podporujících současnou Radu ČT. Jejich názory jsou nevyváženě prezentovány v některých médiích na celorepublikové úrovni jako názory "petice významných osobností kulturního života v Brně".

  Zároveň vyzýváme zvolenou politickou reprezentaci, převážně však naše zástupce v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, o urychlené projednání a schválení nového zákona o České televizi a ustavení přechodného krizového managementu ČT do doby nabytí účinnosti tohoto zákona.

  Signatáři se zároveň plně připojují k výzvě ČT- Věc veřejná, Prohlášení 2000 slov v roce 2000.

  Spoluautoři textu:

  Stano Sládeček, režisér
  Jiří Vanýsek ml., produkční
  Roman Svoboda, redaktor a moderátor
  Štěpánka Sekaninová, RZ ČT Brno

  Mluvčí iniciativy:

  Zdeněk Plachý, hud.skladatel
  Pavel Jirásek, hudební vědec

  Brno, 26.12.2000


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|