pátek 13. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Výpověď:
 • Viděli jsme 26.9. na Václavském náměstí policejní provokatéry v akci (čtenáři z Ostravska) Soužití v regionu - budeme se hašteřit a zchudneme?
 • Pár dní po Temelínu (Ladislav Nedbal)
 • Blázni z Vídně jako z Prahy (Ivan Sosna) Další svědectví o brutalitě české policie:
 • Policista nám v malé cele stříkl do očí pepřový sprej (výpověď španělského občana)
 • Účelem zatýkání bylo vyvolat strach mezi cizinci (výpověď britského občana) (Nejen) školství: V ČR chybí pro diskusi minimum vzdělání a společenského konsensu:
 • Jak psát o maturitě, aby to zajímalo nejen učitele? Jak psát o české literatuře, aby to zajímalo nejen češtináře? (Ondřej Hausenblas) Unie svobody, počítače, zákony a státní správa:
 • Parazitismus je u lidí neschopných obvyklý (Štěpán Kotrba) Nabytá politická moc nemusí lidskou bytost zkorumpovat:
 • Pierre Elliott Trudeau (1919-2000) (Jiří Jírovec) ) Ktož sú boží bojovníci - zásahová policie jako vyjádření nejčistších českých nacionálních tužeb:
 • Policisté jsou teď pro dívky sexy (Právo, Východní Čechy) Reklama České policie v Deníku Metro:
 • "Antiglobalizační protesty byly v Praze nejhoršími násilnostmi od roku 1945" Diskuse:
 • Chyby české policie při antiglobalizačních zásazích (Atilla Bocskay):
 • Škoda, že policisté těm rabiátům za jejich chování vrazili facku jen tu a tam (Petr Paleta) Nacionalismus:
 • Izrael - Palestina (Ivan Hoffman) Sazka vrací úder:
 • TV Sazka uvádí: medailon novinářského teroristy (Tomáš Pecina)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • (Britské listy vycházejí v Praze, v České republice. Britské listy is published in Prague in the Czech Republic.) ISSN 1213-1792

 • Britské listy talks to decision makers in the Czech Republic.

 • Zde je adresa Britských listů.

 • Andrew Stroehlein rediguje kulturně politický týdeník Central Europe Review, který je nositelem Ceny NetMedia 2000 za vynikající příspěvek k internetové novinářské práci v Evropě. (JČ je komentátor CER pro české záležitosti.)

 • Tady je minulé vydání Britských listů.

  Co je nového v České republice

  Aktualizace, pátek 13.9. 23.00:

  Otevřený dopis Václavu Havlovi

  Pane prezidente, zaujmete k zásahu policie proti občanům při antiglobalizačních demonstracích čestný postoj?

  Tomáš Pecina

  Vážený pan
  Václav Havel

  president České republiky
  Fax: 02-57320472

  V Praze dne 13. října 2000

  Re: Otevřený dopis

  Vážený pane presidente,

  jsem spolupracovníkem internetového deníku Britské listy. Tento deník se velmi konzistentně zabýval situací kolem nedávného zasedání světových finančních institucí v Praze i následnou kontroverzí ohledně zpráv o brutalitě, jíž se policie dopouštěla na zadržených osobách.

  Z dnešního zpravodajství jsem se - už po několikáté - dozvěděl, že k policejní brutalitě (snad až na nevýznamné výjimky) nedocházelo, že jde o očerňující kampaň vedenou proti České republice zahraničním nepřítelem a že Vy osobně nebudete iniciovat žádné kroky, aby se trestná činnost policistů při zásahu a po něm vyšetřila.

  Zprávy prezentované ministrem vnitra a mluvčími policie jsou v rozporu s tím, co o událostech kolem 26. září vím, a zpochybňují důvěryhodnost osob, jichž si mám důvod vážit, mimo jiné vládního zmocněnce pro lidská práva Petra Uhla.

  Nepřímo se tak dozvídám, že i já sám jsem buď lhář nebo naivní oběť rejdů cizích zpravodajských služeb.

  Zprávy o policejní brutalitě, jejichž publikaci a republikaci Britské listy věnovaly značný prostor, jsou označeny za smyšlenku a zpochybňuje se tak i serióznost četných zahraničních periodik, která rovněž přinesla dílčí svědectví (Le Monde, Independent, Guardian…). Ne všechny osobní výpovědi jsou zcela přesné, ne všechny mají stejnou hodnotu, nicméně ve svém souhrnu a s úvahou okolností, za nichž vznikaly, jsou nepřehlédnutelným důkazem toho, že česká policie postupovala vůči zajištěným osobám krutě, ponižovala je a zašla daleko za hranici zákona i mezinárodních norem upravujících ochranu lidských práv.

  Pane presidente,

  nechci žít v zemi, která má v zahraničí pověst xenofobního, rasistického prostředí, kde o právech občanů suverénně rozhoduje nikým nekontrolovaná policie a kde jsou svědectví desítek osob paušálně označena za nedůvěryhodná, smyšlená či dokonce na zakázku fabrikovaná jen proto, že tyto osoby zastávají jiné politické postoje než představitelé moci této země.

  Nechci žít v zemi, kde jednání policistů kontrolují výhradně jiní policisté a jejíž president zavírá oči před fakty jen proto, že to on nebo jeho aparát uzná za krátkodobě politicky výhodné.

  Před čtvrtstoletím jste napsal v dopise jistému nejvyššímu představiteli totalitní země: "…přeci jen velice záleží na vůdcích, které z těch všech protichůdných dispozic, jež ve společnosti dřímají, budou mobilizovány, kterým z těch potencialit se dá příležitost k uplatnění a které budou naopak potlačeny."

  I dnes stojí naše země v situaci, kdy její občané hledají pozitivní vzory a na postoji jejích vedoucích představitelů záleží, které potenciality dřímající v národě budou rozvinuty a které se potlačí. Věřím, že se dokážete rozhodnout stejně, jako byste se v téže situaci rozhodl v roce 1975, a k událostem následujícím po 26. září zaujmete čestný postoj.

  S úctou

  Tomáš Pecina

  Kopie: Česká tisková kancelář
  Lidové noviny
  Mladá fronta Dnes
  Právo
  Zemské noviny/Slovo
  Britské listy
  Neviditelný pes

  FLASH: Překvapivé mediální odhalení ministra Grosse

  Štěpán Kotrba

  Co všechno asi započítalo vnitro do "bezpečnostních" výdajů na Akci MMF ministr vnitra Gross odpovídá na otázky TV NOVAMinisterstvo vnitra se při zjišťování nákladů na zajištění bezpečnosti při zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Světové banky (SB) koncem září v Praze přiblížilo částce 300 milionů korun. Novinářům to řekl ministr vnitra Stanislav Gross s tím, že částka ještě není konečná.

  Ministr konstatoval, že jeho resort musel ze svého rozpočtu vynaložit již v tuto chvíli prokazatelně víc než 160 milionů korun, které bude muset uspořit jinde. Přesto považuje Gross tuto bezpečnostní akci za zdařilou, protože z investic a získaných poznatků bude policie dlouho  profitovat a žít .

  K  poznámce novinářů, že údaje zveřejněné na tiskové konferenci po zasedání vlády byly nižší, uvedl, že záleží na tom, co se do nákladů započítává. Přiznal, že vnitro zahrnuje do nákladů například i nákup motocyklů, protože policie s jejich pořizováním v letošním roce nepočítala. Uvedl to i redaktor ČTK Hrníčko ve své zprávě z tiskové konference, na  kterou Gross přišel do Lidového domu.

  O možném používání gumových projektilů českou policií očekává diskusi, zopakoval na přímou otázku novinářů. Ta by se podle Grosse měla konat co nejdříve, dokud jsou zářijové události v Praze ještě v živé paměti. Ministr vnitra zjevně hodlá využít emocionální atmosféry a populistických hlasů o "tvrdém potrestání" podobných projevů občanského nesouhlasu...

  Pan ministr  otázku o projektilech zjevně nebyl nadšen. Jeho vysvětlení o tom, že gumový projektil je i tenisový míček však působilo na tiskové konfereenci značně směšně. Nicméně vyloučil, že by měl na mysli gumové projektily užívané například v Izraeli, které mohou způsobit vážná zranění. Gross byl zřejmě poučen o vážných důsledcích podobného populismu samotnými policisty, protože např. policejní prezident Kolář při příležitosti přijetí u premiéra Zemana rozhodně vyloučil, ŽE BY POLICIE POŽADOVALA ZBRANĚ, KTERÉ MOHOU DEMONSTRANTY ZABÍT. Moudrý muž. A tak ve svém poblouznění o tom, co je projektil a co ne (tenisák to asi nebude, pane ministře) zůstává naštěstí ministr vnitra už docela osamocen...

  Ministr rovněž oznámil, že  dal vypracovat věcný záměr legislativní předlohy, podle níž by bylo zakázáno zakrývání obličejů při demonstracích, což je obvyklé zejména u  anarchistů a aktivistů antifašistických organizací. Ministr vnitra Gross na páteční tiskové konferenci v obležení kamer

  Gross stále odmítal obvinění, podle kterých měli policisté postupovat v rozporu se zákonem a  zadržené demonstranty bít. Na mou přímou otázku, zda "individuálním excesem " byla účast policistů v civilu, kteří zatýkali demonstranty, aniž byli označeni policejními čísly, odpověděl ministr, že "každý policista  - tudíž i ten v civilu - má právo zadržet občana, který porušil zákon. Musí se však předepsaným způsobem legitimovat...," podotkl s lišáckým úsměvem Stanislav Gross. Což  zvláště cizinci, kteří byli těmito zakuklenci zadrženi a eskortováni, asi jen ztěží prokáží - dodávám já. A s tím zřejmě právníci ministerstvo vnitra kalkulují. 

  Policie se však podle  Grosse bude  "nepředpojatě věnovat všem podnětům, protože si chce udržet dosažený kredit ".  Takže policie bude zřejmě kontrolovat policii...

  "Já jasně říkám, že není mým zájmem cokoli zametat pod koberec," dodal ještě ministr vnitra na tiskové konferenci ČSSD pobaveným novinářům. 

  Obvinění z  mezinárodního spolčení s jednoznačným a prokázaným úmyslem poškodit Českou republiku ministr vnitra ale zopakoval i tentokrát. Dodal, že získal poznatky zpravodajských služeb o této organizaci. Nebyl však schopen přítomným novinářům tuto spikleneckou teorii nijak konkretizovat. Neodpověděl ani na mou otázku, zda touto škodlivou organizací, která se usadila v Praze v době zasedání MMF a SB s  úmyslem koordinovaně pomlouvat Českou republiku míní Independent Media Center, o  níž již Britské listy psaly jako o jednom z nezcenzurovatelných a otevřených informačních zdrojů, do kterého přispívaly a stále ještě přispívají stovky novinářů z celého světa.

  Konkretizovat prý nemůže s ohledem na probíhající sledování této instituce.

  Je vidět, že mediální paranoia ve vládě je nakažlivá...

  Volný novinář Jaromír Sedlák rozesmál všechny přítomné svou poznámkou, že aktivisté proti globalizaci vlastně "bojovali" za  programové zásady ČSSD a jejich činnost by měla tedy ČSSD ocenit také stejně jako činnost policistů - a poděkovat jim. Gross na to odpověděl, že by ČSSD musela každou chvíli někomu děkovat za podporu svého programu...

  Skutečností však zůstává, že v návrhu střednědobého i dlouhodobého programu, který projednávala nedávno celostátní programová konference sociální demokracie jsou pasáže o globalizaci a trvale udržitelném životě velmi kritické a ČSSD se těmito formulacemi v mnohém shoduje s mnohými ekologickými a sociálně kritickými názory účastníků Countersummitu či projednávání Alternativní zprávy. Stanislav Gross je přitom v politickém vedení strany zodpovědný za přípravu strategického programu a během jeho projednávání proti těmto programovým formulacím nikterak nenamítal...


 • Stanislav Gross chce rozehnat i rakouské demonstranty. Český ministr vnitra se rozhodl exportovat strategii "policejní revoluce", kterou osvědčil při nedávném zasedání MMF a SB v Praze. Naléhal na rakouského ministra vnitra, aby použil policejní jednotky proti pokojným ANTIjaderným demonstrantům. Odpovědí mu bylo konstatování, že Rakousko neomezí ani trochu právo rakouských občanů na shromažďování a projevení názoru... Oznámila to v hlavní večerní zpravodajské relaci ČT.

  Proč diplomatickému diletantovi Grossovi musejí udílet lekce z demokracie zrovna rakouská černohnědá koalice xenofobních Svobodných a lidovců ústy rakouského ministra vnitra? Není to pro Českou republiku ostuda? A není to absurdní? (ŠOK)

 • Senátor Zeman a cizí peří. Vladimír Zeman, senátor za Unii svobody, má své voliče rád (zejména nyní, když jsou volby přede dveřmi). Proto jim do schránky nechal doručit leták nadepsaný: Nákladem S. O. S. 2000 a senátora Vladimíra Zemana, spoluautora zákona o svobodném přístupu k informacím (zde). V něm se občanovi poněkud polopatistickým jazykem vysvětluje, jak zmíněný zákon používat a k čemu všemu je mu dobrý. Celé to má háček: předkladateli a hlavními autory zákona byli Oldřich Kužílek a Michael Žantovský (ODA) a jak Britským listům potvrdil první z nich, V. Zeman se na přípravě zákona nijak autorsky nepodílel. Inu, normální je nelhat, že, pane senátore? --- Ve čtvrtek se nám podařilo spojit i s Vladimírem Zemanem. Ten se výrokem O. Kužílka cítil dotčen: považuje se prý za spoluautora zákona, protože se, jak pan senátor vysvětlil, iniciativně účastnil jeho prosazování. Na dotaz, zda se V. Zeman nějak podílel i na textu zákona, nám bylo řečeno, že o něm se svými kolegy často diskutoval. (TP)

 • Paranoia Neviditelného psa buší do spánků? V dnešním vydání se podle informací našich zpravodajů zapsal Neviditelný pes do historie české žurnalistiky pozoruhodnými články. Steve Prošek tam rozumuje o nebezpečném celosvětovém spiknutí alternativních radikálů, "které chce zničit západní civilizaci" a v jiném článku se pokouší NP diskreditovat svědectví belgického účastníka pražských demonstrací Michaela van Broekhovena proto, že zjišťuje, že je to čelný ekologický aktivista a "že už jednou v Americe byl zatčen". Autorem tohoto článku je Luboš Motl, který je čtenářům Britských listů dobře znám. Posuzovat důvěryhodnost svědka na základě jeho politického přesvědčení je stalinismus. Představte si, že se dostavíte k soudu jako svědek a soud vás odmítne pro váš třídní původ, případě pro to, že sympatizujete s KDU-ČSL, nebo třeba s KSČM. - Neviditelný pes se chová vůči svým čtenářům neseriózně, pokud je neseznámil s větším počtem svědeckých výpovědí osob zadržených v Praze, aby mohli čtenáři sami posoudit, nakolik jsou či nejsou tato svědectví když je všechny navzájem srovnáme - důvěryhodná či nikoliv, a nakolik mohou jejich důvěryhodnost ovlivňovat pokusy o diskreditaci jednotlivých svědků. Pokusí se také Neviditelný pes diskreditovat onoho jihokorejského profesora ekonomie, sympatizanta s MMF, kterého česká policie také zmlátila? - psaly o tom Lidové noviny.

 • Premiér Miloš Zeman jménem české vlády opět plně podpořil zásah policie při zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové bankyv Praze. Odmítl "dezinformační kampaň" obviňující policii, že mezi demonstrující odpůrce MMF a SB nasadila své provokatéry, kteří v centru Prahy ničili výlohy obchodů. Zeman přijal policejního prezdenta Jiřího Koláře a  13 policistů pořádkových jednotek a poděkoval jim za "vzorné zajištění celé akce". Kolář uvedl, že policie zvolila novou taktiku. "Proti násilí a agresi postavit disciplínu a zákon. Tato strategie zvítězila," řekl policejní prezident. Mnozí policisté, kteří zasahovali v Praze při antiglobalizačních demonstracích dostanou odměnu. Všichni policisté nasazení při MMF by měli dostat i čestný odznak. Ke stížnostem na brutalitu policie na služebnách řekl policejní prezident, že evidují 60 podání, která si stěžují na postup policie. Označil je za nejasná, nekonkrétní a zprostředkovaná. "Nemohu vyloučit nějaké individuální excesy," řekl Kolář, odmítl ale, že by policisté na služebnách systematicky v chování vůči zadrženým porušovali zákony.Jde prý o záměrnou diskreditaci policie. Policistům poděkoval předtím už i prezident Václav Havel. Není známo, zda se tento bývalý politický vězeň zajímal o brutalitu, o níž svědčí desítky zadržených.

 • Zadržený Španěl tvrdí, že byl bit i ve vazební věznici. Jeden ze dvou Španělů obviněných v souvislosti s demonstracemi proti zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze konstatuje, že jej policisté bili na policejních stanicích i ve vazební věznici. Hovořil o tom s pracovnicí sekretariátu Rady pro lidská práva vlády ČR Petrou Burčíkovou. Uvedl, že byl do vazby přijímán čtyřmi muži ve vojenských maskáčích se zakrytými obličeji, kteří se chovali násilně.

 • Ministerstvo zahraničí se oficiálně obrátí na Evropskou unii kvůli blokádám hraničních přechodů rakouskými odpůrci temelínské elektrárny až v pátek.

 • Dobrá diskuse o MMF a Světové bance v České televizi. Napsal jeden významnější pracovník České televize, jehož jméno je redakci známo:

  Vazeny pane Culiku,

  protoze velmi pozorne sleduji diskusi v Blistech o nedavnych udalostech kolem MMF a SB v Praze, rad bych Vas upozornil na porad, ktery dnes (ctvrtek 12.10.00) bezel v 18.10 na CT2. Jde o hudebni porad PASKVIL, jehoz valna cast byla ovsem venovana zminovanym udalostem. Na porad me upozornili antiglobalizacni aktiviste v zahranici, kteri me pozadali, abych jim ho nahral na VHS. Ucinil jsem tak s velkym potesenim, protoze PASKVIL, ac svym zamerenim hudebni show pro mlade, me velmi prijemne prekvapil. Urcite si ho obstarejte. Musim (bohuzel?) konstatovat, ze  tvurcum poradu se podarilo v rade smeru predstavit deni kolem MMF a SB v Praze lepe a "objektivneji", nez se to podarilo v nasem zpravodajstvi.

  Spěchá!! Výhodná nabídka zaměstnání v zahraničí. Knowledge Media Institute britské The Open University hledá pro projekt Clockwork pracovníky se znalostmi aplikované umělé inteligence a internetových technologií.

 • Milan Šmíd publikoval novou Louč.

 • Jan Hurych vydal elektronickou knihu svých příspěvků, zveřejněných na internetu. Je k dispozici na adrese:http://members.tripod.com/~Hurontaria/knihy/bol3718.zip.

 • Jak píšu anglicky v aktuálním vydání týdeníku Central Europe Review, je zjevné, že násilí, jemuž byli na českých policejních stanicích koncem září vystaveni zahraniční i čeští občané, nelze považovat za výjimečný rys, ale je velmi pravděpdoobné, že je to zažitá součást české policejní kultury.(JČ)

 • Svědectví ze Srbska. Upozorňuje Zdeněk Fekar:

  V aktualnim vydani Tramvaje Nacerno (http://www.tramvaj.cz), vychazi reportaz Frantiska Sistka popisujici deni v Jugoslavii poslednich dni.

 • Souvislosti. Nové kulturní (a tedy samozřejmě nikterak ziskové) revue Souvislosti (www.osf.cz/souvislosti), přináší dosud nepublikované texty a fotografie básníka Vladimíra Holana, edici Holanových vpisků do Bible, studii Jana Jandourka o Josefu Škvoreckém, rozhovor s Tomášem Halíkem a Přemyslem Rutem o Popelci umělců, muzikologickou anketu, co je či není "duchovní hudba" a mnoho dalších podstatných článků, rozhovorů a recenzí.

 • Pomozte zachránit ohrožené památky. Viz http://www.volny.cz/kampanila. Pokud je to možné, dejte vědět o této stránce i svým přátelům.

 • Česká literatura na internetu. Píše Radek Sárkozi: Pripravili jsme pro Vas soutez. Poznejte vyznamneho ceskeho spisovatele a ziskate dozivotni clenstvi v Klubu Off-line ZDARMA ! A vlastne ho ani nemusite poznat. Cenu ziska i jedna vylosovana odpoved a odpoved nejvtipnejsi... Viz http://www.ceskaliteratura.cz.

 • O palachovském komplexu méněcennosti a o hystericky nepřiměřené reakci české veřejnosti, politiků a policie na antigobalizační demonstrace, jejímž důsledkem byla na policejních stanicích xenofobní brutalita vůči cizincům, píše anglicky Jan Čulík zde v  časopise Central Europe Review, nositeli evropské novinářské ceny NetMedia 2000 za vynikající příspěvek k internetové novinářské práci v Evropě.

 • Fotografie, potvrzující, že mezi demonstranty v Praze byli policisté oblečení jako anarchisté, jsou zde:

  http://dailynews.yahoo.com/h/p/ap/20000926/wl/czech_world_economy_pro_ewg.html

  http://search.news.yahoo.com/search/news_photos?p=prague&c=news%5fphotos&n=10&b=41&h=s


 • Ve spolupráci se Štěpánem Kotrbou a agenturou Tendence jsme zde (kliknutím na ikonu se dostanete do archívu starších, případně i novějších snímků - najdete jich tam velké množství) zveřejnili fotografie z pražských antiglobalizačních protestů. (Každou fotku zvětšíte kliknutím na ni; fotky mají popisky, které se objeví, když na jejich malou verzi přesunete myš):
  E-PHOTO OF PRAGUE S26
 • Komu byla v r. 1993 udělena licence TV Nova. Soubor důležitých dokumentů z RRTV, z nichž zřejmě vyplývá, že právní předchůdce firmy CME, společnost CEDC, se přímo podílel na správním řízení v rámci udělování licence pro TV Nova (na rozdíl od Vladimíra Železného), je v Britských listech na tomto místě.

 • Druhý výbor z  Britských listů ...jak Češi jednají (Milenium Publishing, Chomutov, 580 stran) lze objednat v internetovém knihkupectví Kosmas přímo na této adrese.

  Dosti podstatná část nového výboru z Britských listů se zabývá dosud nepříliš úspěšnou reformou zpravodajství v České televizi, dále kniha pojednává mj. o reakcích českých intelektuálů na analýzu Václava Havla v pojetí Johna Keana, o české politice a kultuře, o české byrokracii a  českých postojích obecněji. Předmluva ke knižnímu svazku - stručně vysvětlující, co v knize je - je zde, podrobný obsah knihy je zde, obálka je tady. (První výbor z Britských listů ...jak Češi myslí, Milenium Publishing, 1999, je rozebraný.)

 • TEMATICKÝ ARCHÍV BRITSKÝCH LISTŮ je na adrese http://www.britskelisty.cz/xz/.

 • Přehled anglicky napsaných článků od Jana Čulíka a  Andrewa Stroehleina o aktuálním vývoji v České republice najdete zdezde.

 • Hudba a zvuk - Každé úterý: Týdenní přílohu věnovanou vážné hudbě (archív textů i zvukových ukázek) píše a rediguje v Neviditelném psu Lubomír Fendrych na adrese http://pes.eunet.cz/hudba/hudba.htm.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://www.britskelisty.cz /prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britské listy.

 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a  hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).

 • Zde jsou užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku.

 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.


  Výběr textů z posledních dní:


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|