pátek 20. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Amnesty International, Londýn:
 • Více než 150 zemí světa používá mučení Svědectví:
 • Pražské demonstrace 26. září nebyly rozhodně jen o výtržnostech a rozbíjení ulic a výloh... (Richard Kutěj) K pražským událostem:
 • "Mně je v ČR teď dobře, hájím proto současné pořádky" (Jiří Jírovec) Reakce:
 • K žádné debatě o policejní brutalitě v ČR nedojde (Ludvík Vavřina) Kritika:
 • Vliv "komentaritidy" a "fabulatitida"na "linii listů" (Britských) (Miloš Štěpánek) Česká televize:
 • Kritizujeme vážné problémy České televize Brno (Iniciativa "Brno na přelomu století") Postskript:
 • Krádeže (Ivan Hoffman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • (Britské listy vycházejí v Praze, v České republice. Britské listy is published in Prague in the Czech Republic.) ISSN 1213-1792

 • Britské listy talks to decision makers in the Czech Republic.

 • Zde je adresa Britských listů.

 • Andrew Stroehlein rediguje kulturně politický týdeník Central Europe Review, který je nositelem Ceny NetMedia 2000 za vynikající příspěvek k internetové novinářské práci v Evropě. (JČ je komentátor CER pro české záležitosti.)

 • Tady je minulé vydání Britských listů.

  Co je nového v České republice

 • Korupce podniku Sazka zasahuje až do rozhodování vlády. Na rozdíl například od bohužel - řekněme to zdvořile - velmi neinformovaného pořadu Daniela Táchy, odvysílaném v Radiožurnálu na toto téma, Mladá fronta Dnes, zdá se, odvádí v této věci dobrou práci, protože - západním způsobem - dále inteligentně vyšetřuje případ, který nastolil pořad Klekánice ostravského televizního studia ČT. V pátečním vydání MFD na tomto místě informuje o tom, že Sazka dokonce má podstatný vliv na to, jak se v ČR rozděují státní dotace pro sport. Ukazuje se, že český stát nemá žádný způsob, jak hospodaření podniku Sazka kontrolovat.

 • Mimořádně důležitý materiál daly novinářům k dispozici Občanské právní hlídky. Téměř čtyřicetistránkový dokument, který zvlášť zveřejňují i Britské listy (ve formátu RTF; digitální podpis pro ověření autenticity), obsahuje stručný přehled zákonů, které policie nejčastěji porušovala, a poprvé i jména a kontaktní údaje (včetně e-mailů a telefonních čísel) přibližně dvaceti poškozených cizinců. Schválně, jakou výmluvu si pro svou nečinnost policie a president Havel vymyslí teď... (TP)

 • Podáno trestní oznamení na policii ve věci Silvie Yolandy Machové. V pátek napsalo Právo:

  Václav Vlk, právní zástupce Američanky Sylvie Yolandy Machové, obviněné z útoku na veřejného činitele při zářijové demonstraci proti zasedání světových finančníků v Praze, navrhl zastavit její trestní stíhání. Současně podal trestní oznámení na neznámého pachatele pro zneužití pravomoci veřejného činitele. "Oznámení se týká policie, protože nikdo jiný ji nezadržel," upřesnil. Inspekce ministra vnitra se přitom případem zabývala a postoupila ho oddělení kontroly a stížností s tím, že trestného činu se policisté nedopustili. Zástupci občanských právních hlídek se včera sešli se šéfem inspekce Mikulášem Tominem a předali mu desítky zpracovaných výpovědí demonstrantů zadržených v souvislosti s MMF, na nichž se policisté údajně dopuštěli násilí. Inspekce odmítla vytvoření společných komisí pro vyšetření těchto stížností, s odůvodněním, že to neumožňuje zákon.

 • Buďte na nás přísnější, žádají Češi svou policii. Ohlédnutí za událostmi při zasedání světových finančníků v Praze . Tomáš Pecina napsal na objednávku polského deníku Gazeta Wyborcza analýzu toho, co se v Praze odehrálo od antiglobalizačních demonstrací. Uzavírá, že to bude mít v dlouhodobější perspektivě na českou společnost ozdravný vliv:

  Patrně nejdůležitějším přínosem zasedání MMF/SB je, že až pominou emoce, dojde k veřejné debatě o důležitých otázkách, které prozatím zastiňuje hysterie. Zasedání bylo terapií možná šokovou, přesto však, jak se zdá, v konečném efektu účinnou; svoboda je nedělitelná, kvalitu demokracie neurčuje postavení většiny, ale menšin, tyto a další základní poučky byly Čechům předvedeny v praxi takříkajíc pod okny. A v tomto smyslu bylo půldruhé miliardy organizačních a bezpečnostních nákladů na zasedání finančních institucí velmi dobrou investicí, možná nejlepší, jakou kdy Česká republika do své demokracie vložila.

 • Klepetko je také soudce? Ondřej Giňa by chtěl znovu dělat moderátora Událostí, ale Bohumil Klepetko je proti. "K pochybení v případě Ondřeje Gini došlo, on se k tomu přiznal," řekl Klepetko. Giňa a jeho manželka čelili obžalobě kvůli nezákonnému pobírání sociálních dávek. Giňovi však přeplatek ve výši asi 25.000 korun uhradili okresnímu i městskému úřadu a soud nyní jejich stíhání podmíněně zastavil; rozhodnutí Bohumila Klepetka má však zjevně v ČT vyšší právní sílu. (JČ)

 • Moderátor ČT je veřejná osoba. Poznamenává Štěpán Kotrba:

  Moderátor ČT je svým způsobem veřejná osoba. Reprezentuje před miliony diváků svého zaměstnavatele - veřejnoprávní instituci. Tím je podmíněno i jeho chování a etika i mimo pracovní dobu. Nevidím jediný důvod, proč by měl na obrazovce vystupovat člověk, jehož mravní integrita je narušena vědomým klamáním úřadů za účelem prospěchu. Informace o tom, že pan Giňa a jeho žena žádali a pobírali neprávem dávky VĚDOMĚ je ve včerejším Právu. Považuji tedy stížnost kolegy Peciny, zveřejněnou v Britských listech, za neodůvodněné zasahování do pravomoci ředitele ČT a návrat Ondřeje Gini na obrazovku pod tlakem stížnosti za porušení pracovně právních předpisů za hazard s pověstí veřejnoprávní televize. Zvláště tehdy, je li případ pana Gini tak mediálně citlivý (z důvodů všeobecně známých). Snaha pana Peciny najít chlup i tam, kde není, je už trochu křečovitá. Je mnoho věcí, které by se mohly v práci veřejnoprávní televize zlepšit. Preventivní stažení redaktora z obrazovky kvůli trestnímu stíhání za neoprávněný majetkový prospěch (byť po následné účinné lítosti a náhradě škody - dle mě známých informací) však mezi ně rozhodně nepatří. Pokud se pan Giňa bude chtít na obrazovku vrátit, může svou poctivou prací v redakci zpravodajství osvědčit své "obrácení" v poctivého člověka. Pak není důvod proč během doby jej znovu k moderování zpráv nevrátit.

 • Proti Chmelíčkovi stojí spiklenci! Už začátkem týdne zveřejnil ředitel České televize na Internetu soubor dokumentů, které reagují na obvinění Rady ČT v souvislosti se zpravodajstvím ČT v době zasedání MMF/SB a s kritikou pořadu Naostro. Za zmínku stojí zejména "komplexní analýza" pořadu Naostro z pera Ivana Vágnera. Komplexní opravdu je - dozvíme se z ní nejen řadu pikantních podrobností o Britských listech, ale zejména je zde analyticky rozpracována teorie spiknutí: proti schopnému řediteli a jeho týmu se v nečistém úmyslu spojily stranické sekretariáty, Rada ČT a Britské listy. "Jedním ze způsobů je využití psychicky labilních, ambiciózních novinářů, nejistoty některých zodpovědných pracovníků a převedení problému jednoho malého realizačního týmu na problém celé České televize," píše Ivan Vágner. Divergentní a místy značně simplistický styl činí z Vágnerovy analýzy skvostnou nezamýšlenou parodii, z níž se mj. dozvíme, že slušný novinář nikdy nepíše stížnosti (a nezastává se Jana Křečka), že použití hodnotícího spojení "hrubě neprofesionální" je emocionální manipulací a že se politici moderátora Šímy vlastně v skrytu duše bojí. Velmi slušnou úroveň má naopak analýza téhož pořadu od Michala Šobra z FSV UK. Oba texty zájemcům o mediální problematiku vřele doporučujeme. (TP)

  Mě na Vágnerově analýze zaujal zejména její podtext: do jaké míry se autor hájí konvenčním konsensem: Tohle přece není běžné. Tohle by přece žádný šéfredaktor neudělal. Tohle přece odsoudil sám Syndikát novinářů! Jako by Ivan Vágner zapomínal, že rolí novináře není přizvukovat mocným ani establishmentu ani společenskému konsensu, ale naopak vyhledávat ku prospěchu obce ve společenském konsensu a v postojích mocných nedůslednosti, nelogičnosti a chyby. Společenský pokrok vzniká tak, že nekonformní jedinci přimějí svou komunitu, aby uvažovala o myšlenkách, které jsou v dané době všeobecně považovány za šokující či buřičské.(Dovedu si docela představit Ivana Vágnera, jak píše církevnímu koncilu kritiku na Galilela Galilei, který si dovolil vyjádřit šokující myšlenku, že se Země točí: "Vždyť tu podvratnou představu odsoudil celý Syndikát všeobecné katolické církve!"). Měla by se Česká televize skutečně zaštiťovat argumentací takovéhle kvality? (JČ)

 • Senátor Zeman a cizí peří. Vladimír Zeman, senátor za Unii svobody, má své voliče rád (zejména nyní, když jsou volby přede dveřmi). Proto jim do schránky nechal doručit leták nadepsaný: Nákladem S. O. S. 2000 a senátora Vladimíra Zemana, spoluautora zákona o svobodném přístupu k informacím (zde). V něm se občanovi poněkud polopatistickým jazykem vysvětluje, jak zmíněný zákon používat a k čemu všemu je mu dobrý. Celé to má háček: předkladateli a hlavními autory zákona byli Oldřich Kužílek a Michael Žantovský (ODA) a jak Britským listům potvrdil první z nich, V. Zeman se na přípravě zákona nijak autorsky nepodílel. Inu, normální je nelhat, že, pane senátore? --- Podařilo se nám spojit i s Vladimírem Zemanem. Ten se výrokem O. Kužílka cítil dotčen: považuje se prý za spoluautora zákona, protože se, jak pan senátor vysvětlil, iniciativně účastnil jeho prosazování. Na dotaz, zda se V. Zeman nějak podílel i na textu zákona, nám bylo řečeno, že o něm se svými kolegy často diskutoval. (TP)

  Spěchá!! Výhodná nabídka zaměstnání v zahraničí. Knowledge Media Institute britské The Open University hledá pro projekt Clockwork pracovníky se znalostmi aplikované umělé inteligence a internetových technologií.

 • Milan Šmíd publikoval 16. října další novou Louč.

  Zdá se mi, že se Milan Šmíd zlepšuje. Toto vydání Louče mi připadá, rozumné, mírné, uměřené, analytické, informativní a inteligentní. Šmíd registruje celou řadu důležitých mediálních událostí minulých dní, které jsme sice zaznamenali, ale pro jiná, silně aktuální témata jsme jim tentokrát nemohli v BL poskytnout místo.

 • Jan Hurych vydal elektronickou knihu svých příspěvků, zveřejněných na internetu. Je k dispozici na adrese:http://members.tripod.com/~Hurontaria/knihy/bol3718.zip.

 • Jak píšu anglicky v aktuálním vydání týdeníku Central Europe Review, je zjevné, že násilí, jemuž byli na českých policejních stanicích koncem září vystaveni zahraniční i čeští občané, nelze považovat za výjimečný rys, ale je velmi pravděpdoobné, že je to zažitá součást české policejní kultury.(JČ)

 • Souvislosti. Nové kulturní (a tedy samozřejmě nikterak ziskové) revue Souvislosti (www.osf.cz/souvislosti), přináší dosud nepublikované texty a fotografie básníka Vladimíra Holana, edici Holanových vpisků do Bible, studii Jana Jandourka o Josefu Škvoreckém, rozhovor s Tomášem Halíkem a Přemyslem Rutem o Popelci umělců, muzikologickou anketu, co je či není "duchovní hudba" a mnoho dalších podstatných článků, rozhovorů a recenzí.

 • Pomozte zachránit ohrožené památky. Viz http://www.volny.cz/kampanila. Pokud je to možné, dejte vědět o této stránce i svým přátelům.

 • Česká literatura na internetu. Píše Radek Sárkozi: Pripravili jsme pro Vas soutez. Poznejte vyznamneho ceskeho spisovatele a ziskate dozivotni clenstvi v Klubu Off-line ZDARMA ! A vlastne ho ani nemusite poznat. Cenu ziska i jedna vylosovana odpoved a odpoved nejvtipnejsi... Viz http://www.ceskaliteratura.cz.

 • O palachovském komplexu méněcennosti a o hystericky nepřiměřené reakci české veřejnosti, politiků a policie na antigobalizační demonstrace, jejímž důsledkem byla na policejních stanicích xenofobní brutalita vůči cizincům, píše anglicky Jan Čulík zde v  časopise Central Europe Review, nositeli evropské novinářské ceny NetMedia 2000 za vynikající příspěvek k internetové novinářské práci v Evropě.


 • Ve spolupráci se Štěpánem Kotrbou a agenturou Tendence jsme zde (kliknutím na ikonu se dostanete do archívu starších, případně i novějších snímků - najdete jich tam velké množství) zveřejnili fotografie z pražských antiglobalizačních protestů. (Každou fotku zvětšíte kliknutím na ni; fotky mají popisky, které se objeví, když na jejich malou verzi přesunete myš):
  E-PHOTO OF PRAGUE S26
 • Komu byla v r. 1993 udělena licence TV Nova. Soubor důležitých dokumentů z RRTV, z nichž zřejmě vyplývá, že právní předchůdce firmy CME, společnost CEDC, se přímo podílel na správním řízení v rámci udělování licence pro TV Nova (na rozdíl od Vladimíra Železného), je v Britských listech na tomto místě.

 • Druhý výbor z  Britských listů ...jak Češi jednají (Milenium Publishing, Chomutov, 580 stran) lze objednat v internetovém knihkupectví Kosmas přímo na této adrese.

  Dosti podstatná část nového výboru z Britských listů se zabývá dosud nepříliš úspěšnou reformou zpravodajství v České televizi, dále kniha pojednává mj. o reakcích českých intelektuálů na analýzu Václava Havla v pojetí Johna Keana, o české politice a kultuře, o české byrokracii a  českých postojích obecněji. Předmluva ke knižnímu svazku - stručně vysvětlující, co v knize je - je zde, podrobný obsah knihy je zde, obálka je tady. (První výbor z Britských listů ...jak Češi myslí, Milenium Publishing, 1999, je rozebraný.)

 • TEMATICKÝ ARCHÍV BRITSKÝCH LISTŮ je na adrese http://www.britskelisty.cz/xz/.

 • Přehled anglicky napsaných článků od Jana Čulíka a  Andrewa Stroehleina o aktuálním vývoji v České republice najdete zdezde.

 • Hudba a zvuk - Každé úterý: Týdenní přílohu věnovanou vážné hudbě (archív textů i zvukových ukázek) píše a rediguje v Neviditelném psu Lubomír Fendrych na adrese http://pes.eunet.cz/hudba/hudba.htm.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://www.britskelisty.cz /prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britské listy.

 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a  hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).

 • Zde jsou užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku.

 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.


  Výběr textů z posledních dní:


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|